Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.3.14
0
Obyvatelia by mali vedieť, že celé sídlisko Pri Šajbách spravuje 5 správcovských spoločností.

Najsilnejšie je asi Bytové družstvo BA 3, ktoré sa snaží celú situáciu zvládať, a to napriek tomu, že spravuje na sídlisku len 4 domy. Ostatné správcovské spoločnosti nerobia prakticky nič. Aj toto je na zamyslenie. Havarijná služba Peter Rigo, ktorú najala BD BA III riešila už niekoľkokrát celé sídlisko, ale ani oni nevedia urobiť zázrak, nakoľko celá vodovodná sieť je vo veľmi zlom technickom stave. Keď ako tak opravia jeden úsek, o chvíľu to praskne na inom mieste. Aj keď až teraz sa Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. rozhodla prevziať tieto zanedbané vodovodné siete, celé preberanie je technicky a papierovo náročné na čas. A čas to je to, čo nemáme.

Vo štvrtok 13. marca praskla voda na inom mieste.
Kto zase bude platiť tieto náklady???

Snažím sa informovať obyvateľov aspoň touto cestou. Náklady na opravy sa zvyšujú. Obyvatelia odmietajú platiť náklady na opravy a ja ich plne chápem. Roky boli všetky opravy len rozpočítané na jednotlivé domácnosti. Nikdy nám nik nepomohol rozseknúť tento stav. Za opravu v roku 2014 boli vyčíslené náklady na prácu za 13.000,- € a voda za 36.900,- € . Na sídlisku nežije elita národa a takéto sumy sú už nad ľudské sily to preplácať. Čo nás je po vodovodných rúrach niekde na pozemkoch štátneho podniku v likvidácii! My predsa platíme to, čo spotrebujeme. A skúsil by niekto vodu neuhradiť?

Napriek tomu sme sa snažili informovať všetky dotknuté inštitúcie, poslancov, starostu, žiadali, prosili, aby sa to riešilo. Na sídlisku je ale toľko problémov, že skutočne nevieme, čo riešiť skôr. Požiadali sme MÚ Bratislava Rača, aby dal zamerať inžinierske siete na celom sídlisku a zapísal vecné bremená do katastra. Od leta počúvame, že sa to rieši, malo to byť do konca roka a teraz to zase nie je pripravené.

Tak akú pomoc vlastne dostávame?

Všetky problémy, čo na sídlisku sú, sa snažíme riešiť my obyvatelia svojpomocne. Informovali sme na miestnom zastupiteľstve mnohokrát o zúfalej situácii. Presadzovali sme do investičných akcií r. 2014 (bod č. 2 príloha) našu požiadavku, nenechali sme to len tak, osobne sme boli na MÚ v Rači presadzovať u prednostky naše požiadavky. Ako to dopadlo? Nijak, nik neprejavil vôľu niečo riešiť. Veď načo!

Poslanci za Východné tieto naše požiadavky spracovali a starosta nás informoval, že nik z nich takúto požiadavku nepredložil, takže sa s tým nik nezapodieval. Verejne sme na miestnom zastupiteľstve žiadali, aby starosta informoval na mestskom zastupiteľstve (Magistrát hlavného mesta Bratislavy), ako na tom sídlisko Pri Šajbách je. Doteraz sa o nás nik nedozvedel. Tieto informácie píšem ja, ale tento názor zdieľa mnoho ľudí na sídlisku.

Cítime sa ako odpad, ktorý nik nespravuje, ako keby sme nepatrili pod žiadnu MČ v Bratislave. My obyvatelia nenesieme žiadnu zodpovednosť za neutešený stav na sídlisku, my sme dostali podnikové byty (na pozemkoch podniku), alebo štátne byty (pozemok štátu) a za to, že sa zmenou zriadenia všetko delimitovalo na pozemok nejakého štátneho podniku v likvidácii, za to my ako môžeme?? Ako sa stalo, že vodovodná sieť nie je odovzdaná do majetku alebo do správy niekoho??? Ako je možné, že sa parkoviská dostali do súkromných rúk? Ako je možné, že prístupová cesta je v súkromných rukách? Ako je možné, že komunikácie tiež nie sú odovzdané do správy???

Dávno sa to malo vyriešiť v prospech obyvateľov.0 komentárov:

Zverejnenie komentára