Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.3.14
0
Sviatok to viac ako vzácny - MDŽ bol na Rendezi „v objatí deti“, ktoré obrazne, cez tanec, spev, recitácie takto pripravili darček svojim mamám, tetám, starým mamám, ktoré s vďakou vytlieskali excelentný kultúrny program MŠ Šajby.

Skvelý prístup k deťom, dlhoročná kvalitná pedagogická práca s nimi pod vedením pani riaditeľky Valentínovej v súhre s pedagogickým kolektívom, ale aj všetkými zamestnancami tohto zariadenia, prinášajú obdivuhodné výsledky, ktoré deti vynikajúco prezentujú na rôznych súťažiach materských škôl a kultúrnych vystúpeniach. Sú to krásne okamžiky života, kedy preplnené priestory KS Impulz zažívajú radosť, zážitok, skvelú zábavu, ktoré dokážu prinášať naše deti z Rendezu, kde v dobrej nálade po obdarovaní žien kvietkom sú k dispozícii aj malé osviežujúce sladké dobroty, aby sa lepšie debatovalo, čo nového v susedských životoch na Rendezi.

Oddelenie kultúry MČ Rača v zastúpení Moniky Luknárovej ako vždy jedničkovo zvládlo organizačný servis, ktorý celú akciu aj finančne zabezpečoval a samozrejme veľké ďakujem patrí aj Anke Šafárikovej, vedúcej KS Impulz, ktorá dokáže dotiahnuť celú akciu na kvalitnej úrovni od A až po Z.

Podaril sa ďalší pohodový deň pre ľudí z Rendezu a prejav úcty, blahoželania všetkého NAJ všetkým ženám prajú aj poslanci za Rendez (Východné) MČ Rača Katka Dobiášová a Cyril Sekerka.0 komentárov:

Zverejnenie komentára