Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Sekcia občan.račan.sk je určená hlavne (no nielen) Račanom, ktorí sa chcú vyjadriť ku kultúrnym, politickým a spoločenským javom a témam.

Vítame predovšetkým príspevky, ktoré obsahujú zaujímavé fakty a postrehy, vyslovujú pozoruhodné otázky a názory, polemizujú so stavom a trendmi spoločenského bytia, zaoberajú sa možnosťami zlepšenia života jednotlivca a spoločenstva.

Uvítame aj polemiky ostré ako britva, no aj tie by mali mosty stavať, nie búrať, s prvoradým cieľom názorového oponenta pochopiť, nie za každú cenu poraziť. V príspevkoch očakávame vecnosť, faktami podložené argumenty a elementárnu slušnosť.

Miest pre virtuálnu výmenu názorov a polemiku - aj o Rači - je mnoho, len na fejsbuku je viac skupín a stránok, ktoré založili a navštevujú Račania. Ich prínosom je prepájanie ľudí a rozvíjanie záujmu o veci verejné, achillovou pätou je časté uprednostňovanie emócií pred faktami a tematickej pestrosti pred ponorom do jednotlivých tém.
Na občan.sk chceme vytvoriť priestor, kde budú fakty, názory aj polemiky, kde bude možné ísť do hĺbky a kde račanské témy zaznejú v kontexte mestského, regionálneho, slovenského, európskeho a svetového diania.
Sme ako rodina plaviaca sa časopriestorom na spoločnej lodi. Názorové odlišnosti a rozpory skúsme riešiť tak ako v rodine - ústretovo a s cieľom buď ich odstrániť, alebo - keď sa to nedá - aspoň ich pochopiť a prijať.


Kontaktujte nás a príspevky posielajte cez e-mail racan.sk(at)gmail.com. Podmienkou uverejnenia príspevku je kontakt na autora. Komentovať články môžete aj anonymne.UPOZORNENIE:


Príspevky v článkoch aj pod nimi sú osobnými názormi autorov. Ich obsah nemusí vyjadrovať názory oz račan.sk ani admina portálu racan.sk a plnú zodpovednosť zaň nesú autori.


Autorov príspevkov žiadame, aby na portáli dodržiavali zákony SR a zároveň upozorňujeme, že pri podaní trestného oznámenia a vyšetrovaní podozrenia zo spáchania trestného činu sú právne identifikovateľní aj ako anonymní prispievatelia a následne môžu čeliť trestnému stíhaniu.


Na právne sporné príspevky nás prosím upozorňujte e-mailom alebo postupujte podľa zákonov SR.
Príspevky, o ktorých súd rozhodne, že sú v rozpore so zákonmi SR, budú z portálu odstránené.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára