Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.3.14
0
KONEČNE ÚSPECH
Presadenie mojej poslaneckej žiadosti (dlhoročnej) na vypracovanie
ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ZASTABILIZOVANÉHO OBYTNÉHO ÚZEMIA RENDEZU (VÝCHODNÉHO)

Račiansky výber priniesol informáciu, ktorá má presnosť obsahu textu len v prvej časti, že MČ Rača začína obstarávať vypracovanie – PLÁNU ZÓNY PRE ZASTABILIZOVANÉ OBYTNÉ ÚZEMIE RENDEZU (Východného), no chýba tu ľudsky slušná druhá časť, že jej realizácia vznikla na základe mojej podrobnej argumentačnej písomnej žiadosti (dlhoročnej) komisii výstavby a územného rozvoja MÚ Rača a finálne schváleného na pléne MZ Rača jeho poslancami, ktorých ste museli rovnako hodnovernými faktami presvedčiť, aby hlasovali za realizáciu uvedeného projektu. Nie, znovu opakujem, nepotrpím si na potľapkávanie po pleci, ale vadí mi, keď niekto to interpretuje cez Račiansky výber, že MÚ Rača bol tým iniciátorom vypracovania ÚZEMNÉHO PLÁNU zóny pre zastabilizované územie Rendezu a že ja, ako poslanec za jeho časť som bol zrejme dlhoročne pasívny a nepodával som žiadosti na jeho realizáciu do podateľne na MÚ Rača, ale posielal som ich omylom na lampáreň. Nič iné ako ľudská slušnosť mi tu viac ako chýba, lebo skresľujúca informácia akokoľvek slovne rafinovane napísaná väčšinou vždy vyjde na svetlo – občianske.

Áno, som viac ako rád, že po mnohých rokoch žiadostí aby boli vytvorené pravidlá hry pre MÚ Rača – stavebné firmy – obyvateľov, kde sa stanovuje konkrétne územie či je prípustné alebo neprípustné funkčné využitie, riešenie statickej dopravy, množstva zelene, oddychových zón, riešenia dopravy a najmä posúdiť únosnosť zaťaženia riešených území počtom obyvateľov, nárastom áut, kapacity ich verejnej dopravnej, technickej, občianskej vybavenosti (obchody, služby, kultúra, školstvo, šport) proste zhodnotiť závažný fakt LIMITY ÚZEMIA.

Je to však len prvý z dôležitých krokov, aby projekt vypracovania „Územného plánu zóny Rendezu“ bol postupne časovo priebežne realizovaný (finančné zabezpečenie) každý kalendárny rok na celé územie Rendezu, aby jeho obyvatelia sa mohli účinnejšie právne brániť pred bezohľadným naháňaním zisku stavebných developerov, ktorí kvôli možnému kšeftu sú schopní zastavať bytovky meter od seba, tvrdiac že chcú dobromyseľne len pomôcť ľuďom aby mali strechu nad hlavou.


Záverom predsa len skromný, spokojný úsmev, veď v dnešných spoločenských časoch, kedy pravidlá hry často slúžia všetkému, len nie tomu najdôležitejšiemu, bežným ľuďom, je každé takéto malé víťazstvo povzbudením pre nás všetkých, ktorí si musíme často obhajovať kvalitu života vo veciach verejných.

Aj na ďalšie malé víťazstvá sa teší
Cyril Sekerka0 komentárov:

Zverejnenie komentára