Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Na začiatku dovoľte vzhľadom k téme obrazové prirovnanie ku kvalite života bývania nasledujúcim príkladom.

Predstavte si bazén na kúpanie, ktorý má kapacitu 100 ľudí a prevádzkovateľ kúpaliska aj tak pustí do bazéna 120 ľudí a namiesto aby riešil túto krízovú situáciu do žiaduceho stavu, slávnostne vyhlási, tešte sa, mladé rodiny s deťmi, budete mať možnosť štartovaco si zaplávať v tomto už nadmerne preplnenom bazéne. Že vás je v tom bazéne aj s vami teraz 190, čo tam po takom drobnom zanedbateľnom probléme, ponúkame vám jedinečnú šancu, ako odteraz budete mať možnosť denne zaplávať si aj po hlavách druhých nešťastných kúpajúcich.

Toto obrazové prirovnanie sa týka sídliska Paseky, kde problém číslo jedna je katastrofálny nedostatok parkovísk pred 162-bytovkou, kde bohužiaľ už vznikajú nielen slovné, ale niekedy aj fyzické inzultácie medzi tými, čo zaparkovali a tými, ktorí boli často bezohľadne vyblokovaní z parkoviska. Nepriepustnosť dopravy na príjazdovej ceste ulice Na Pasekách, ktorá je zapríčinená práve beznádejne preplneným parkoviskom áut, ktoré je polohovo pri ceste v dotyku jeho smerovej línie, spôsobuje množstvo zablokovaných dopravných situácií, kde aj OLO – odvoz odpadu, záchranná služba by vedeli dlho rozprávať o nespočetnom množstve situácií, ktoré boli na hrane stresov, nervákov, ba až ohrozenia života, keď sa niekedy rozhoduje o minútach, aby auto záchranky mohlo čo najrýchlejšie opustiť sídlisko Paseky na hlavnú cestu. Od roku 2009 pravidelne ako poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača predkladám písomný zoznam požiadaviek na celoročný finančný rozpočet MĆ Rača pre nasledujúci kalendárny rok, kde od spomenutého roku je v poradí dôležitosti PRIORITOU číslo jedna „Realizácia stavebnej akcie vybudovania PARKOVISKA PASEKY pre osobné autá obyvateľov 162-bytovky na Pasekách“, t.j. na pozemku pasienkov Račianskeho družstva, ktoré sa nachádza za 162-bytovkou za garážami. Žiadosť logicky obsahuje postup najskôr odkúpenia pozemkov pasienkov od Račianskeho družstva MÚ Rača, ktorý by bol investorom tejto stavebnej akcie plus združené finančné prostriedky s obyvateľmi 162-bytovky a následne by sa koordinovalo stavebné konanie + výberové konanie stavebníka stavby parkoviska. Odpoveď bola vždy rovnaká, teraz na to nie sú finančné možnosti, odkladá sa to do blízkej budúcnosti. Objektívne musím uznať, že sa opäť neušli financie ani na dlho sľubovanú opravu budovy MŠ Šajby, ale keď je známy tento katastrofálny stav nedostatku parkovania, časté nepriepustnosti dopravy Na Pasekách, postaviť teraz k dvom bytovkám (stavebná akcia bez nášho poslaneckého súhlasu, kde niet zodpovedného za tento stav) ešte aj tretiu bytovku je práve ten obrazný príklad, kedy porušujúc predpisy do preplneného bazéna bezohľadne nahádžem ďalšie desiatky kúpajúcich sa, presviedčajúc ich, že je to v záujme ich veľkého dobra, aby si mohli aj oni užiť kvalitu života v polohe smutného čierneho humoru.

Príjemne ma prekvapili mnohí občania z Pasek, ktorí zdravo občiansky zareagovali a oslovili nás, miestnych poslancov s touto problematikou výstavby nového nájomného domu (vedľa bývalého zrekonštruovaného „Dôstojníckeho domu“) a v krátkom čase zorganizovali petíciu, ktorá zásadne nesúhlasila s týmto investičným zámerom jeho budúcej výstavby. Problém týchto stavebných projektov nie je len znehodnotenie kvality života bývania tam už žijúcich obyvateľov nedostatkom parkovacích miest, nepriepustnosti dopravy, nedostatku zelene, ale najmä závažným dopadom je aj preťaženosť obytného územia počtom nových obyvateľov, nárastom nových áut (Rendez nedisponuje základnou školou – doprava detí do školy), kde práve potom noví obyvatelia sa po čase začnú občiansky sťažovať, ako sa mohla pripustiť nová výstavba, keď chýbajú všetky životné občianske potreby, ktoré som uviedol.

Záverom zhodnocujúce konštatovanie, že šanca bývať najmä mladým rodinám je vždy lákavá, ak ceny bytov sú ponúkané cenovo nižšie, ale ešte dôležitejšou hodnotou je, aká bude „Kvalita života bývania“ nie len tam už bývajúcich obyvateľov, ale zároveň aj nových obyvateľov bytoviek, kde investor si len zhodnotil zisk a všetky nasledujúce problémy navždy zanechá miestnym obyvateľom, MÚ Rača aj miestnym poslancom. KAŽDÝ SI DOVOLÍ TOĽKO, KOĽKO MU DOVOLÍTE, preto je viac ako dôležité aktívne si brániť svoje občianske práva, veď miesta, kde bývame, trávime veľkú časť svojich životov a pre mnohých z nás sa dokázali stať aj skutočnými domovmi. Prvé kolo boja o „Kvalitu života bývania na Pasekách“ na pléne MZ Rača sme 18.2.2014 ako poslanci za Rendez (Východné) MČ Rača spolu s občanmi Pasiek VYHRALI hlasovaním, kde sme zamietli investičný zámer projektu výstavby Nájomného domu, kde ďakujem aj kolegom poslancom z MZ Rača, ktorí nás podporili hlasovaním. Verím v spoločnú ľudskú silu s obyvateľmi Pasiek , pretože sa aj na uvedenom pléne MZ Rača sami presvedčili, že ak ľudia ťahajú spolu za jeden povraz spoločného cieľa, ktorým je ochrana ich kvality života, šanca byť úspešní stúpa s intenzitou ich vyvíjajúceho sa občianskeho tlaku, veď hodnota nášho domova za to predsa stojí.

Spoločnú silu a zdravú nezlomnosť praje Pasekárom

Cyril Sekerka - Katarína Dobiášová
poslanci za Rendez (Východné) MČ Rača

0 komentárov:

Zverejnenie komentára