Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

1
Na Slovensku riešime v domácej opatrovateľskej starostlivosti dva problémy: kto bude opatrovať našich odkázaných občanov a za aký plat je ochotný túto prácu robiť.

Na Slovensku chýbajú opatrovateľky.

Chýbajú v domácej starostlivosti ako opatrovateľky zamestnané v jednotlivých obciach, ale chýbajú aj opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb. V Rakúsku pracuje v tomto roku približne 50.000 našich opatrovateliek, ďalšie pracujú v Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku a v iných krajinách, odhadom celkom je to viac ako 90.000 opatrovateliek. Tieto by sa mohli starať o našich občanov. Ale už nechcú pracovať za minimálnu mzdu. Chcú taký plat, aby sa mohli aj ony postarať o svoje deti a o seba. Naviac malý plat znamená ešte menší dôchodok. Náš štát touto politikou vytvára celú skupinu občanov, ktorí sa nebudú môcť o seba postarať v starobe a nebudú mať peniaze na život, lieky, opateru. Štát sa snaží o udržanie nízkeho percenta nezamestnanosti. No ak nám zúfalo chýbajú opatrovateľky a my nevieme zaplatiť našim opatrovateľkám a ony odchádzajú do zahraničia, musíme otvoriť trh práce pre tých, ktorí budú chcieť na Slovensku pracovať.

Ako je to u nás v Rači?

O našich odkázaných ľudí sa stará približne 20 opatrovateliek, ktoré sú zamestnankyňami mestskej časti Bratislava-Rača. Je to málo, potreba je určite vyššia. Mzdové náklady na jednu hodinu opatrovania sú približne 5,- €. Občan však neplatí tieto náklady, ak by sme to spriemerovali (podľa rôznych poskytovaných služieb, ktoré robia opatrovateľky v domácnosti), uhradí približne 1,- € za hodinu práce. Ostatné náklady (mzdové a iné) sú prekrývané v rozpočte Rače. Rača nedokáže vyhovieť všetkým žiadateľom. Mnohí občania si preto najali opatrovateľku súkromne, platia jej „na ruku“ a sú radi, že je o ich otecka alebo mamičku postarané. Sú radi, že nemusia uvažovať o umiestnení do pobytového zariadenia. Táto situácia bude z roka na rok horšia. Odkázaných ľudí bude stále viac. My sa musíme rozhodnúť, o koľko odkázaných ľudí sme schopní sa postarať. V Rači sa musíme rozhodnúť, koľko prispejeme tým občanom, ktorých sme už nedokázali opatriť vlastnými, račianskymi opatrovateľkami. Tento rok sme v rozpočte vyčlenili na príspevky občanom, ktorí si objednali domácu opateru u iného poskytovateľa, 10.000 €. Nik sa o príspevok neprihlásil. Napriek tomu budem odporúčať, aby sme aspoň túto sumu rozpočtovali aj budúci rok, lebo každá pomoc je dobrá a je pre našich seniorov.

Celková situácia v poskytovaní domácej opatrovateľskej službe na Slovensku je zlá. Štát túto kompetenciu zveril obecným samosprávam ako ich originálnu kompetenciu. V reči peňazí to znamená, že obciam uhradil za výkon aj tejto kompetencie peniaze, ktoré obec dostáva v podielových daniach. Podielové dane sa vytvárajú z výberu daní z príjmov fyzických osôb. Celý výber, t. j. 100% štát rozdelí samosprávam. 70 % posiela obciam a 30 % posiela vyšším územným celkom. Naviac je veľa ľudí zamestnaných, a preto sa zvyšuje odvod do týchto daní. Napriek tomu peniaze nestačia na pokrytie všetkých kompetencií. Preto musí nastúpiť štát a ten veci rieši do roku 2020 eurofondami. Ale čo bude po tomto období, ako sa vysporiadajú obce s rastúcou potrebou peňazí na financovanie domácej starostlivosti?

Bez účinnej pomoci štátu je tento problém neriešiteľný.

riaditeľka zariadenia sociálnych služieb
kandidátka na poslankyňu za Raču1 komentárov:

  1. Toto je hanba našej spoločnosti, že nevie oceniť a zaplatiť tak potrebný úkon ako je opatrovníctvo. Za 5 EUR za 1 hodinu je suma tomu prinaležiaca. Pomaly sa k tomu doťahuju predavačky z LIDL.

    OdpovedaťOdstrániť