Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.9.18
0
Námety na septembrové zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača.

1.  Náš pán starosta sa opätovne rozhodol kandidovať za starostu. Veľa občanov vyjadrovalo nespokojnosť s jeho aroganciou a vychvaľovaním sa v Račianskom výbere a v Račanovi. Dnešná doba umožnila to, že v politike sa dá zbohatnúť, preto je ten boj o funkciu starostu a poslancov. Pán starosta vstúpil do politiky cez Stranu zelených. Ďalej využil to, že do mestského zastupiteľstva sa dostal cez stranu MOST-HID. Teraz v novinách Račan oznámil, že ide kandidovať ako nestraník. Prečo? No preto, že taký mesačný príjem cez tritisíc eur nikde nezarobí pri jeho vzdelaní.


2. Nie je dobrá vizitka pre MČ Rača, že má pán starosta 50 bilbordov po Rači. Nie je to potrebné, pretože ľudia ho poznajú už 8 rokov starostovania a z Račianskeho výberu. Nie je slušné a ľudské, že sa našli občania, ktorí na veľa bilbordov napísali, že starosta je BIELY KÔŇ DEVELOPEROV. Do volieb sú ešte necelé dva mesiace a občania sa majú denne na to pozerať. Nie je to dôstojné a Rača si to nezaslúži.

3. Na minulom zasadnutí som sa vyjadril, že v septembri oznámim, ktorým poslancom odporučím, aby už v ďalších voľbách nekandidovali. Sú to p. Milan Andráš, Jozef Bratina, Rudolf Ivičič, Miloš Máťuš, Róbert Pajdlhauser, Monika Luknárová a Rastislav Žitný. Nezáujem o zlepšenie životného prostredia a nezáujem námety občanov. Neúčasť na poslaneckých dňoch. Oceňujem prácu pani poslankyne Milady Dobrotkovej.

4. Nebolo pre Raču dobré, že sme mali dve volebné obdobia pani prednostku a pána starostu, ktorí sa dištancovali od občanov (poslanecké dni). Pán starosta mal termín prijímať občanov v stredu. Bol som u neho trikrát. Moje námety sa nesplnili.

5. Nebolo pre Raču dobré, že sme nemali prednostku z MČ Rača, ale z Pezinka. Pán starosta jej pridelil osobné auto z MÚ, ktoré používa z Pezinka na úrad a z úradu domov. Auto využíva aj na súkromné účely a na dopravu do Slovenskeho Grobu, kde vykonáva kontrolórku so súhlasom starostu. Za 8 rokov sa náklady na používanie auta vyšplhali na desaťtisíce eur.

6. Informácia pána starostu v Račianskom výbere, že na Radničnom námestí sa vybuduje park a detské ihrisko, ktoré uhradí developer, potešila mladé rodiny, ktoré tam bývajú. Avšak tešili sa zbytočne. Bola to chyba pána starostu ako aj nezáujem poslancov, že sa to neurobilo.

7. Občania požadujú zverejniť prehľad v Račianskom výbere, ako bolo nakladané s financiami úveru 1,9 mil. €.

8. Revitalizácia detského ihriska na Hubeného za 205.000 € je prehnaná. V meste Bardejov za podobnú čiastku revitalizovali 10 ihrísk.

9. Materská škola Novohorská nebude dokončená ani za 8 mesiacov. Kto je zodpovedný za výber firmy na dvoch stavbách, ktorá skrachovala?

10. Socha na Karpatskom námestí bola obnovená.

Na záver chcem povedať, že je neslušné a nedôstojné, keď pán starosta pred mojím vystúpením v diskusii na MZ vždy opustí rokovaciu miestnosť.

Želám všetkým občanom zdravie a pokoj.

Ing. Milan Depeš
Karpatské námestie 25, Bratislava-Rača

Súvisiace články:0 komentárov:

Zverejnenie komentára