Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.9.18
0
Dagmar Gelingerová (54), manažérka obchodu; občianska aktivistka a od roku 2014 aj poslankyňa MZ Bratislava-Rača za miestnu časť Východné; predsedníčka Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií, členka Komisie finančnej a majetkovej, Komisie sociálnej a bytovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy.


Ako bilancuješ uplynulé štyri roky? Čo konkrétne sa ti podarilo presadiť?

Čas skutočne rýchlo letí. Na začiatku chcem pripomenúť, že MČ Bratislava-Rača tu v mojom obvode Východné vlastní MŠ Šajby, pozemok pod ňou a dve ulice. Nič viac. Podľa toho aj túto časť spravuje. A tak moja priorita bola upozorniť na vážne nedostatky, informovať o problémoch, ktoré tu ľudí trápia. Stala som sa údržbárom sídlisk, ohlasovateľkou nedostatkov, neustále som oznamovala a často aj sama riešila množstvo problémov. Spomeniem len tie dôležité:

• Presadila som, aby MČ Bratislava-Rača dala urobiť hlukovú štúdiu pre sídlisko Paseky a ul. Dopravná, kde Železnice SR a CARGO spôsobujú mimoriadne devastačný hluk pre ľudí, čo tam žijú. Táto téma bola a stále je mimoriadne citlivá, nakoľko si plne uvedomujem, že ŽSR je tam od nepamäti a ľudia, ktorí v tejto oblasti žijú, sú aj zamestnanci ŽSR.
• Riešila som dlhé mesiace problematickú kanalizáciu na sídlisku Paseky, ktorá nepatrila nikomu. V tejto dobe je už posun v tom, že kanalizáciu preberie BVS.
• Venovala som sa zmapovaniu čiernych skládok, ktorých v celom obvode Východné + Žabí majer je veľké množstvo, spolupracovala som s odd. životného prostredia, RNDr. Juskovou, na ich odstránení. Dokonca som niektoré vlastnými rukami pomáhala likvidovať.
• Riešila som bezdomovectvo, ťažké sociálne prípady, jeden konkrétne som riešila intenzívne mnoho mesiacov, spolupracovala so sociálnym oddelením, Mgr. Krovinovou, právnikmi ŽSR, políciou, lekármi, sudcom, dokonca som na tento problém upozornila cez reláciu v RTVS. V tejto dobe je uvedený pán v čistom prostredí, je o jeho dôstojný život postarané a je pod stálym lekárskym dozorom a aj po sociálnej stránke sa oň stará sociálne oddelenie MÚ BA Rača.
• Podarilo sa mi presvedčiť starostu, že priestor pred MŠ Šajby je verejný a ak aj pozemky vlastní schránková firma, ktorá nekosí, neupravuje tento priestor, je nutné, aby sa oň niekto staral.
• Neustále som upozorňovala na rôzne nedostatky, napr. katastrofálny stav ulice Dopravná (vystúpila som na mestskom zastupiteľstve na Magistráte hl. mesta SR), zlý stav chodníka pred poštou smer ku sídlisku Paseky (interpelácie), dookola upozorňovala na nepokosené pozemky, nepoorané polia, neodhrabaný sneh, hrôzostrašné autobusové zastávky, zlú dopravu... Pri týchto problémoch sa čiastočne vždy niečo urobilo, výsledok bol vždy len kozmetický.
• Venovala som sa problému Slovenská pošta, nielenže som písala interpelácie, rokovala som osobne s vedúcim pošty v Bratislave-Rači, vyvolala rokovanie s vedením pošty, upozorňovala na tento problém cez reláciu v RTVS. Aj keď všetko určite nie je vyriešené, pošta nakoniec pridala pracovnú silu, dala do miestnosti klimatizáciu, miestnosť v blízkej dobe bude prerobená na modernejší spôsob komunikácie s občanom, vymenia sa aj vchodové dvere do tejto pobočky. Jednoducho moja iniciatíva posunula tento problém bližšie k riešeniu.

• Fungovala spolupráca so starostom a „jeho“ Miestnym úradom podľa očakávaní?

Tu musím povedať, že na začiatku spolupráca so starostom bola veľmi vlažná. Otvorene mne dával najavo, že nemám čo kritizovať jeho úrad. Postupne, keď som sa nevzdávala, vždy sa snažil veci aspoň čiastočne riešiť. Jediné, čo si fakt nemôžem odpustiť, je, že ako starosta mestskej časti mal veľmi divný vzťah ku ženám, častokrát nám všetkým dával najavo, že sa veci tej či onej nerozumieme, dokonca si dovolil na nejednu z nás zvýšiť hlas, pritom sme mali len iný názor. Čo dodať.

Jednotlivé oddelenia na MÚ v Rači boli veľmi odlišné. Na jednej strane odd. životného prostredia fakt úžasná spolupráca na druhej napr. odd. cestného hospodárstva jedna katastrofa. Úradník je zavalený papierovou prácou a robí všetko len z kancelárie. Priamo vidieť veci, čo sa deje v praxi, nemá záujem.

• Je rozdiel v tom, či na úrad podá podnet poslanec alebo iný obyvateľ?

Rozdiel je len v tom, že ako poslankyňu ma nemôžu vyhodiť, ale výsledok je často rovnaký – nič. Jediné, čo skutočne pomáhalo, bola moja iniciatíva volať, písať, kričať – div sa potom sa to rozbehlo. Tu je podstatné hľadať možnosť nápravy, nájsť, kde vziať peniaze na to či ono.

• Po viacnásobnom vykradnutí pobočky Slovenskej pošty na Dopravnej ulici prišlo až k jej uzavretiu, ako to vyzerá s riešením situácie aktuálne?

Problém Slovenská pošta som riešila komplexne, teda všetky pobočky v našej MČ, v Krasňanoch, Rači i na Dopravnej ul. Túto malú pobočku pošta odmietla opätovne otvoriť pre vysokú kriminalitu a obávala sa o svojich ľudí. Jednoducho, nik tam nechcel pracovať. A bezpečnostné opatrenia sa pošte neoplatili robiť, nakoľko to bola malá pobočka. Ani ja neviem urobiť zázrak.

• Ako to vyzerá s možným znížením hluku zo strany železníc, na ktorý sa sťažovali obyvatelia?

Tejto téme sa venujem stále. Naposledy som komunikovala so slovinskou firmou, ktorá montovala a prefinancovala na jednu koľaj patent, ktorý hluk rieši. Bohužiaľ je to stále len a len o financiách, ktoré musia ŽSR nájsť.

Viacero vecí si riešila aj s magistrátom Bratislavy, ktoré to sú a podarilo sa niektoré doriešiť?

Nakoľko v mojej oblasti je veľké množstvo pozemkov patriacich magistrátu SR, často som na zastupiteľstve vystúpila s tým, aby čo to riešili aj tu na Východnom. Nakoľko sme periféria Bratislavy, vždy to šlo ťažko. Ale napr. opravu Dopravnej ulice sa podarilo v tom čase presadiť.

• Posledné roky sa veľa hovorí o parkovacej politike, máš nejakú predstavu v tejto oblasti? Má každý rovnaké právo zaparkovať?

Už dnes je neskoro, okamžite budovať odstavné parkoviská, posilniť železničnú vnútrobratislavskú dopravu, urobiť čiary na zem v celej MČ, konečne urobiť pasportizáciu parkovísk, teda čo vlastní magistrát, čo MČ Rača, čo súkromník, čo je nevysporiadané. Upratať majetkovo všetky nedoriešené veci ohľadom parkovania. Nastaviť platby. Urobiť rázne dosť s parkovaním nákladiakov pred panelákmi. Jednoducho nabrať odvahu, lebo tu to je len o odvahe niečo s tým urobiť. A ešte jedna vec: spustiť skúšobne napr. na jeden rok celý nový systém a vychytať chyby. Neterorizovať ľudí, ale s nimi spolupracovať.

• A čo MHD a BID, sú nastavené optimálne?

Doprava je zlá, bude ešte horšia, ale v autobusoch sa vozí mimo špičky 10 ľudí. V mojej oblasti zatiaľ nevidím priestor na riešenie.

• Čo dominuje v tvojich plánoch v prípade opätovného zvolenia?

Čo ďalej, jednoducho pokračovať v tom, čo sa začalo. Lebo niekde sa začať musí a mudrcov, čo len kritizujú a nerobia nič je vždy viac, ako tých čo niečo aj robia. A ešte jedna vec, mne je úplne jedno, či je ten či onen Rendezák, Račan, Vajnorák, Bratislavčan, východniar, Oravák alebo iný človiečik. Tu má každý právo slušne žiť, ale je aj dôležité, že sa aj pozrie von z okna, napraví niečo, čokoľvek, priloží ruku k dielu. To by som si priala najviac.

• Ďakujem za rozhovor.

Zhováral sa Ján Drotován
redaktor občianskeho časopisu račan.sk výber


0 komentárov:

Zverejnenie komentára