Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Zámena pozemkov v „kauze Hagarova“ má viacero temných stránok. Jedna z nich je, že starosta MČ Rača Peter Pilinský a primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik mali JEDEN CELÝ ROK na vyrokovanie férovej zámeny s investorom. Z ich postupu a výsledku hlasovania poslancov MsZ je jasné, že svoje POVERENIE NEZVLÁDLI a ÚLOHU NESPLNILI.

Ako si priamo na zastupiteľstve všimol jeden z poslancov MsZ, starosta Rače nekonal ako ochranca záujmov obyvateľov Rače, ale ako vyjednávač investora a primátor dal jeho hanebnému konaniu zelenú: napriek časovej tiesni, vážnym nedostatkom návrhu zámeny predloženom starostom Rače a krajnej nevýhodnosti pre hlavné mesto zaradil materiál do programu posledného rokovania mestského zastupiteľstva.

Na rokovaní MsZ vo štvrtok 23.10.2014 sme boli svedkami snahy Petra Pilinského v priamom prenose pripraviť mesto o majetok v hodnote pol milióna € a ako baranidlo použiť obyvateľov Hagarovej ulice.


Ku „kauze Hagarova“ občiansky portál račan.sk požiadal o rozhovor poslanca MsZ a kandidáta na primátora Ivo Nesrovnala.Ste členom finančnej komisie MsZ. Bol návrh na zámenu pozemkov predložený tejto komisii?

Nebol.

Považujete za prípustné návrh, v ktorom ide o majetok mesta v hodnote okolo 900 tisíc €, finančnej komisii vôbec nepredložiť a členom mestskej rady dať vyše 30-stranový materiál s návrhom, dôvodovou správou a podkladmi do lavíc tesne pred rokovaním?

Je to neprofesionálny a hlavne nekorektný postup nakladania s mestským majetkom.

Je v MsZ hlavného mesta bežné informovať poslancov o závažných stránkach návrhu e-mailom 24 hodín pred rokovaním MsZ o zámene?

Bohužiaľ, tento prípad nie je výnimočný. Pán Ftáčnik často predkladá poslancom návrhy na poslednú chvíľu, takže sa poslanci nemôžu zorientovať a vec si poriadne naštudovať. Nezriedka sa predkladajú na rozhodovanie aj materiály, s ktorými nesúhlasí ani Finančná komisia, ani Mestská rada. Je to netransparentné a v rozpore so zásadami etiky a profesionality. To musí prestať, mesto je tu pre občanov a nie naopak.

Aké faktory podľa Vás rozhodli o tom, že návrh na zámenu pozemku na Hagarovej ulici nezískal potrebnú trojpätinovú podporu?

Predovšetkým pán Ftáčnik nevedel vysvetliť, v čom by mal byť verejný záujem, keďže mesto by touto zámenou prišlo podľa znaleckého posudku o cca. 500 tisíc Eur.

Aký ďalší postup odporúčate obyvateľom Hagarovej ako právnik a skúsený komunálny politik?

Ako komunálny politik vždy hľadám konsenzuálny postup, aby sa nevytvárali nové krivdy. Treba si sadnúť za stôl a rokovať dovtedy, kým sa nenájde riešenie prijateľné pre všetkých, občanov, mesto aj investora. V prvom rade ale výhodné pre Bratislavčanov.

Aké riešenie „kauzy Hagarova“ ponúknete obyvateľom Hagarovej a hlavného mesta ako primátor Bratislavy?

Obyvateľom Hagarovej ulice pomôžem, ich situáciu dobre chápem aj zo svojej skúsenosti, keď nám v Ružinove na Jelačičovej ulici pred oknami vyrástol 8 poschodový dom a slnko skoro zmizlo. Ako primátor predovšetkým zamedzím takýmto situáciám dopredu, aby sa zamedzilo konfliktom. A spolu s obyvateľmi, MČ a investorom pripravím riešenie, s ktorým budú spokojní predovšetkým Bratislavčania.


Zhováral sa Miro Ščibrany
redaktor občianskeho portálu račan.sk
a  časopisu račan.sk výber


Súvisiace články:


0 komentárov:

Zverejnenie komentára