Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Keď niečo dostanem len tak ZADARMO, zvyčajne si pomyslím, čo je ZADARMO, rovnako za viac nestojí. Tak je to aj s Regionálnym mesačníkom Račan, ktorý dostávam spolu s ostatnými reklamami do poštovej schránky, odkiaľ putujú rovno na smetisko alebo do zberu.

Bohužiaľ, cena, ktorú platíme za Regionálny mesačník ZADARMO, je veľká. Cenou je to, že sa na nás chrlia neobjektívne, zavádzajúce informácie o splnených sľuboch pána starostu a o bezproblémovom živote v mestskej časti. Niekto sa zákerne pohráva a cielene sa spolieha, že nie každý má čas  overovať si pravdivosť predkladaných  informácií. Podľa môjho názoru, novinárska etika je pre tieto noviny úplne neznámym pojmom.

Nuž, komu vďačíme za to, že nás informuje ZADARMO?

Na poslednej  strane mesačníka vľavo sa uvádza, že jeho  vydavateľom  je  spoločnosť PELITAS, s.r.o. so sídlom na Gelnickej ulici č. 18, 831 06 Bratislava, IČO : 36 615 421. Z verejne  dostupných informácií z Obchodného registra na internete sa dá dočítať o spoločnosti nasledovné: spoločnosť od 29.6.2006  s  vkladom spoločníka  Martina Jónu vo výške 200 000,- slovenských korún! V zbierke listín Okresného súdu Bratislava I v časti Uložené listiny nie je uložený žiadny dokument,   ako keby spoločnosť neexistovala!

Ostáva veriť, že spoločnosť PELITAS, s.r.o. urýchlene dá informácie o sebe v Obchodnom registri  na pravú mieru  a urobí tak  aj s informáciami v Regionálnom mesačníku Račan - ZADARMO ?

Bratislava 21.10.2014
Zuzana Dzivjáková
Vaša poslankyňa
0 komentárov:

Zverejnenie komentára