Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.5.13
0
Stav kvality života v cestnej doprave na Rendezi je už za hranicou únosnosti
HLUKU, OTRASOV, PRAŠNOSTI, VÝFUKOVÝCH PLYNOV, preto dotiahnutie ZÁKAZU VJAZDU NÁKLADNEJ DOPRAVY (okrem zásobovania) cez celé územie Rendezu, ako člen stavebnej komisie, dopravy, životného prostredia dám už v máji na schválenie tento môj návrh (úradný list z Magistrátu hl. m. Bratislava obdržal aj starosta Mgr. Pilinský) a budem urgentne robiť všetky poslanecké úkony, aby som túto dôležitú vec dotiahol do úspešného konca.

Sekerka Cyril
Súvisiace materiály:0 komentárov:

Zverejnenie komentára