Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.5.13
0
Za koho kope Strana zelených? 

Zmeny územného plánu hl. mesta malo MsZ prerokovať 24. apríla. Ako je známe, pre pokusy vsunúť do materiálu neprerokované zmeny závažného rozsahu primátor Ftáčnik deň pred zasadaním MsZ zmeny ÚP stiahol z programu a MsZ ich prerokuje na mimoriadnom zasadnutí  28. mája.
Poslanec MZ MČ Bratislava - Rača Michal Drotován upozornil, že do zoznamu podnetov niekto zaradil na poslednú chvíľu aj nezmyselný projekt bytovej zástavby spoločnosti Grunt a.s. - Dolná Pekná cesta (lokalita za Slovenskou Grafiou):Na otázku poslanca, kto za MČ podnet RA/2 do návrhu zaradil, starosta Pilinský odpovedal, že nevie.

V zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám som požiadal Magistrát o poskytnutie nasledujúcich informácii a dokumentov:

1)      kto, kedy a akým dokumentom podnet podal (v stĺpci „Podnet podal“ je uvedené „MČ“)
2)      kto podanie uvedeného podnetu schválil
3)      ktorí poslanci MsZ podnet podporili (v stĺpci „Podnet podporil“ je uvedené „Nezávislí“).

V odpovedi Magistrát uvádza, že

1)      podnet RA/2 podala MČ Bratislava Ra listom č. j. 2230/2007/VÚR zo dňa 25. 09. 2007,
2)      návrh na obstaranie ZaD Územného plánu hl. m. SR Bratislavy rok 2007 schválilo MZ Bratislava – Rača uznesením č. 119/09/07/P zo dňa 10. 09. 2007,
3)      na rokovaní so zástupcami poslancov nezaradených do poslaneckých klubov sa zúčastnili poslanci: Mgr. Oliver Kríž, Mgr. Vladimír Kubovič a Mgr. Peter Pilinský.

Podľa poslanca Kríža sa k zmenám v Rači vyjadroval starosta Pilinský. Ten si pri podpore podnetu RA/2 „nevšimol“, že 1) uznesenie 119/09/07/P je už dva roky NEPLATNÉ (poslanci MZ MČ Bratislava - Rača ho zrušili uznesením 59/03/05/11 z 3. mája 2011), 2) Urbanistická štúdia Dolná Pekná nebola schválená stavebnou komisiou ani poslancami MZ MČ Bratislava - Rača.

Starosta Pilinský nezačlenil stavebnú komisiu a poslancov MZ ani do zadania Urbanistickej štúdie Dolná Pekná v septembri 2012. Zhodou okolností ide o UŠ spoločnosti Grunt, a. s., ktorá podľa kuloárového vyjadrenia Petra Pilinského mala v roku 2010 spolufinancovať jeho volebnú kampaň...


Poslanecký klub SDKÚ-DS-KDH-SaS v Rači vydal k projektu Dolná Pekná cesta Vyhlásenie, v ktorom ho dôrazne odmietol, starosta Pilinský projekt Grunt a. s. obhajuje.

Koho záujmy zastupujete, pán mestský poslanec a starosta Pilinský?
Za koho kope Strana zelených?
Súvisiace články:

Frešo s Pilinským na jednej lodi?

0 komentárov:

Zverejnenie komentára