Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Verejný záujem, jeho ochrana a presadzovanie (k článku „V hlavnom meste tiká časovaná bomba“)
Nový vlastník pozemkov by rád obchodoval s právom užívať stavbu na nich postavenú. Môže mať legálny právny titul? V zmysle predpisov kúpou možno získať len ten (nehnuteľný) majetok, ktorý má v čase podpísania kúpnej zmluvy nespochybniteľného vlastníka. Ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je zapísané v katastri nehnuteľností, vlastníctvo nie je ľahké preukázať. Stačí, aby investorská organizácia nekonala zodpovedne a mnoho slušných ľudí má nečakane veľké starosti a veľa zbytočnej práce. Naopak, iní ľudia zase veľkú šancu na bezdôvodné obohatenie sa.

Verejnosť by asi zaujímalo, čím by právo na 3 000 eur za parkovacie miesto preukázal nový vlastník a či vôbec predložil nejakú hodnovernú listinu o práve k stavbe, ktorá dlhé roky slúži ako parkovisko a prístupová komunikácia k bytovým domom.

Hlavné mesto (nateraz) nevie preukázať vlastníctvo. To neznamená, že by muselo ťahať za kratší koniec. Práve naopak. Ten, kto „zasiahol“ do pokojného stavu, ten by mal dokazovať, že jeho konanie je legálne. Inak, v zmysle predpisov dochádza k nezákonnej činnosti a možno aj k trestnej.

Vlastník pozemkov sústredil záujem na stavbu. Preto aj prístup k ochrane a presadzovaniu verejného záujmu by mohol vychádzať zo stavebného práva. Pre stavbu takých domov nestačí stavebné povolenie. Pred ním treba právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby. V overenej dokumentácii musí byť dopravné napojenie stavby na komunikácie i problematika parkovania. Ešte podrobnejšie v overenej dokumentácii v stavebnom konaní. Za normálnych okolností by ich mal mať investor (vlastník) stavby a stavebný úrad. Stavebný zákon to predpokladá a vyžaduje.

Všeličo sa môže za roky „stratiť“. Zodpovednosť za nezodpovedné konanie nechám bokom. Spravodlivosť je založená na zásade, že nevinní nemajú trpieť. Existujú právne úpravy, ktorých duch dáva návod na zamedzenie krivde na princípe analógie. Napr. pre nepovolené stavby alebo nálezy, ktoré by sa dali využiť na „záchranné práce“, ak by bola vôľa na správnych úradníckych postoch. Podľa mňa,

Aj tento prípad ukazuje, že nestačí vytvárať spoločenstvá vlastníkov bytov. Treba aj širšie komunity, v rámci ktorých si môžu občania účinne pomáhať, ak už inak nie, tak aspoň konzultáciou či radou. Združenie občanov miesta a obcí Slovenska (ZOMOS) patrí k takým. Medzi jeho ciele patrí aj zvyšovanie právneho vedomia. Jednou z hlavných oblastí činnosti je poskytovať poradenské konzultácie.

Autor je členom ZOMOS a špecializuje sa na stavebný zákon.
Vladimír Dulla

člen ZOMOS
0 komentárov:

Zverejnenie komentára