Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.5.13
0
Nie vždy sa dá všetko riešiť len cez právnu terminológiu, chýba vôľa hlbšie sa zamyslieť nad dôsledkami konania.


Vážení obyvatelia Rače,
sídlisko Šajby bolo vždy nezaujímavé, zastrčené do úzadia, malá komunita ľudí, ktorí sa viac-menej poznajú. Samozrejme tu žijú aj ľudia, čo na sídlisku len prespia, pre nich je Bratislava fabrika na prácu. Ale je tu aj množstvo ľudí, pre ktorých sa toto sídlisko stalo domovom, je to miesto, kde chcú slušne žiť.

Preto rozhodnutie, že si tu môže ktokoľvek otvoriť minibar a herňu, pod bytmi, neďaleko škôlky a pri detskom ihrisku, považujem za neštandardné. Vyvoláva to množstvo otázok „kto takéto povolenia vydáva?“ Akýsi úradníček, ktorý asi nikdy nebol na našom sídlisku, keď ho vôbec nezaujíma, čo tým následne spôsobí..... Alebo úradník, ktorý len striktne pozerá na dodržiavanie právnej stránky veci? Preto si myslím, že veľmi tvrdý list, priamo na primátora Ftáčnika, je na mieste. Nie je totiž možné donekonečna tolerovať rozhodnutia, ktoré sú priamo proti obyvateľom tejto časti Bratislavy. Myslím si, že petícia, ktorou vyjadrili obyvatelia jednoznačne nesúhlas s otvorením takejto prevádzky, je signál, ktorý treba rešpektovať.

Gelingerová Dagmar

List primátorovi hl. mesta:

Vážený pán
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor
Magistrát hlavného mesta
SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Bratislava, dňa 15.05.2013

Vec: Otvorenie prevádzky minibar + herňa na sídlisku Pri Šajbách 14/A v Bratislave

Narodila som sa v Bratislave, celý svoj dospelý život žijem na sídlisku Šajby, ktoré patria pod Mestskú časť Bratislava Rača. Nemám ambíciu riešiť všetky problémy sveta, ale nevidím inú cestu, ako upozorniť na problém.

Dňa 19.03.2013 som odovzdala na Miestny úrad Bratislava Rača, oficiálne cez podateľňu petíciu a petičné hárky, kde obyvatelia nášho sídliska – „Vaši voliči“ vyjadrili nesúhlas s otvorením reštauračného zariadenia a herne na ulici Pri Šajbách 14/A v Bratislave.

Včera dňa 14.05.2013 som sa zúčastnila miestneho zastupiteľstva na Miestnom úrade v Bratislave Rači, kde v programe bola práve prejednávaná moja petícia.

Je mne úplne jasné, že podľa petičného zákona, kde sa musí negatívne vyjadriť 30% obyvateľov Bratislavy k petícii, sa nedá postupovať. Ale počet podpísaných obyvateľov jasne vyjadroval nesúhlas s otvorením takejto prevádzky. Obyvatelia vkladali nádej do poslancov, že tento zlý stav na sídlisku pomôžu zvrátiť. Informovala som miestnych poslancov aj starostu Mgr. Pilinského, osobne aj cez listovú komunikáciu, kde konkrétne sa uvedená prevádzka nachádza.

Myslím si, že tu absentuje zdravý rozum, normálne ľudské cítenie, veď väčšina úradníkov, právnikov ani nevie, kde sídlisko Šajby je, nie to ešte táto prevádzka (firma SPECIAL APPLICATION, s.r.o.). Je to rozhodnutie od stola bez toho, aby sa hľadalo ďalšie riešenie.

Je to rozhodnutie pracovníkov, ktorí na tomto sídlisku nežijú..... je to rozhodnutie poslancov MÚ RAČA, z ktorých ani jeden si nedal tú námahu, aby sa išiel pozrieť „osobne“, kde sa to vlastne tá prevádzka nachádza..... a o čom tí ľudia zo Šájb píšu petíciu, kde poukazujú na fakty:

-       že prevádzka bude 10 krokov od detského pieskoviska
-       že prevádzka bude 94 metrov od štátnej materskej škôlky
-       že bude pár metrov od ďalšej materskej škôlky

Zamestnanci, ktorí sa týmto problémom zaoberali, hľadali riešenie cez paragrafy, hľadali jednoduchú priamočiaru cestu. Bohužiaľ treba sa na tento problém pozrieť aj srdcom, ľudsky, cez svet detí. Nie sú dostatočné argumenty práve tie, ktoré som popísala? Tak potom čo?? Pravdepodobne sa teda dopustíte toho, že ľudia si sadnú do minibaru a herne, budú sedieť pri pive alebo iných alkoholických nápojoch, bude sa tu fajčiť, vrieskať bude hudba a keď sa majiteľ prevádzky rozhodne urobiť aj terasu (hovorí o tom), tak si dajú nohy do pieskoviska a bude im dobre????? A keď budú mať dlhú chvíľku, tak si rodičia zahrajú spolu s ich deťmi na 4 hracích automatoch.....

Nemám k tomu, viac čo dodať, len možno sa spýtať poslancov, kompetentných osôb a tiež pána primátora:

-       tiež by sa Vám páčilo otvorenie prevádzky pri pieskovisku, kde sa bude hrať Vaše dieťa? Vaše vnúča?
-       tiež by ste tak bezhlavo odsúhlasili otvorenie prevádzky pri Materskej škôlke, kde chodí Vaše dieťa? To asi NIE! To by ste asi inak pristupovali k danému problému a „neodfajkli si“ ďalšiu splnenú úlohu!

MY, obyvatelia Pri Šajbách , aj Vaši voliči..... Vám ďakujeme, že ste si toto prečítali, lebo nie vždy sa dá všetko riešiť len cez právnu terminológiu, chýba vôľa hlbšie sa zamyslieť nad dôsledkami konania. Všetky potrebné doklady, listy, petičné hárky sú k dispozícii na Miestnom úrade v Bratislave Rači.


S pozdravom
Dagmar Gelingerová
Mgr. Andrea Plešková


0 komentárov:

Zverejnenie komentára