Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.1.15
0
Magistrát hl. m. Bratislavy
Oddelenie dopravného plánovania
Ing. Vladimír Mikuš
Primaciálne námestie 1
Bratislava
Bratislava, 24.11.2014

Vec: Žiadosť v mene obyvateľov Rendezu (Východného) na opätovné prevádzkovanie autobusovej linky do centra mesta (konečná na Trnavskom Mýte) namiesto zrušenej autobusovej linky č. 114 novou linkou č. 56x na trase Vojenský hotel Šajby – Trnavské Mýto a späť – realizácia rok 2015.

Žiadam ako poslanec za MČ Rača – Rendez (Východné) po stretnutiach v mene mnohých obyvateľov lokality Rendez (Východné) MČ Rača aby bola opäť sprevádzkovaná autobusová linka „Priamo do centra mesta“ t.j. Rendez – Šajby (vojenský hotel) - Trnavské Mýto tak ako bola prevádzkovaná bývalá linka autobusu č. 114. Sme raritou a jedinou časťou Bratislavy ktorá nedisponuje priamym autobusovým spojom do centra mesta napriek tomu, že bývalá linka č. 114 bola zrušená takzvane len dočasne z dôvodu rekonštrukcie opravy Vajnorského viaduktu, a po jeho oprave mala byť prevádzka tohto spoja mala byť opäť daná do prevádzky čo bolo sľúbené zo strany DP Bratislava. V súčasnosti, kedy lokalita Rendez má cca 5600 obyvateľov je občanmi tejto mestskej časti stále oprávnene žiadaná linka č. 56x aby mali zabezpečenú rovnakú kvalitu života ako všetky ostatné mestské časti Bratislavy a mohli do práce a z práce, tiež za spoločenským, kultúrnym, športovým životom, do nemocnice k lekárovi cestovať jedným mestským dopravným spojom, ktorý by zamedzil tak častým neproduktívnym časovým stratám pri prestupovaní na iný spoj. Zamedzil by zároveň množstvám prípadov ohrozenia osobnej bezpečnosti života a zdravia kriminálnymi živlami najmä vo večerných a nočných hodinách na zastávkach mestských spojov, kde časové intervaly sú často až 30 minút medzi jednotlivými spojmi. Rendez (Východné) disponuje okrem súčasných obyvateľov aj vysokoškolskými internátmi Policajnej akadémie, Právnickej fakulty, kde je nárast počtu cestujúcich až cca o 550. Žiadame preto Dopravný podnik mesta Bratislava, Magistrát hl. m. Bratislavy aby opäť obnovil a dal do prevádzky spoj autobusovej linky napr. 56x rovnako od konečnej zastávky Rendez – Šajby (vojenský hotel) po Trnavské Mýto (v súčasnosti stále aj konečnej linky č. 53) a v 21. storočí rešpektoval skutočnosť, že obyvatelia mestskej časti Rendez MČ Rača majú mať rovnaké práva ako ostatné mestské časti t.j. dostať sa do práce a z práce, za spoločenským životom bez toho aby denne prestáli v daždi, mraze, páliacom slnku často v súhrne z centra mesta alebo do mesta niekedy aj 1 hodinu pokiaľ docestujú do žiadaného miesta svojho konečného cieľa. Obyvatelia chápu tento dlhoročne nevyriešený problém mestskej dopravy ako Prioritu č. 1 vzhľadom aj k polohe lokality Rendez (Východné) ako nevýhodne sídliaceho železničného nákladného uzla t.j. periférne ďaleko umiestneného od centra mesta a preto očakávajú, že najmä tieto argumenty zhodnotí DP Bratislavy spolu s Magistrátom hl. m. Bratislavy ako dôležité fakty, ktoré povedú k úspešnému vyriešeniu tohto prioritného dopravného problému a autobusová linka č. 56x v roku 2015 opäť začne prevádzkovať túto prepotrebnú dopravnú službu pre prospech a kvalitu života obyvateľov Rendezu (Východného).

Spolu s obyvateľmi Rendezu (Východného) budem ako poslanec Rendezu (Východného) MČ Rača pozorne a operatívne sledovať ako sa bude priebežne táto dôležitá žiadosť konštruktívne riešiť a žiaduco budem spolu s existujúcou Občianskou radou Rendezu (zastúpená obyvateľmi všetkých jeho sídliskových častí t.j. Šajby, Sklabinská, Starý Rendez, Dopravná ul., Šúrska ul. , Paseky) a občiansky vstupovať aj do pracovných rokovaní medzi DP Bratislava, Magistrátom a MČ Rača aby konečný úspešný výsledok bol nielen urgentne dosiahnutý, ale aby spĺňal aj uvedené termíny začatia prevádzky autobusovej linky č. 56x.

S úctou v mene obyvateľov Rendezu (Východného).


Vypracoval:

                                                      Cyril Sekerka
                                                                       Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača


Na vedomie:

MIESTNY ÚRAD v RAČI
Ing. Peter Pilinský
Starosta
Kubačova ul.
Bratislava
831 06


Dopravný podnik Bratislava
Ing. Bronislav Weigl
Olejkárska 1
Bratislava








Magistrát hl. m. Bratislavy
Oddelenie dopravného plánovania
Ing. Vladimír Mikuš
Primaciálne námestie 1
Bratislava
Bratislava, 2.12.2014

Vec: Žiadosť o znovu zavedenie (prevádzkovanie) autobusovej linky MHD č. 54 nielen cez pracovné dni, ale aj v sobotu a nedeľu v roku 2015.


Žiadam opätovne o zavedenie, sprevádzkovanie autobusovej linky MHD č. 54 v roku 2015 (Šajby – Vajnory železničná sanica) nielen cez pracovné dni ale aj, (dokázateľne potrebné) v sobotu a nedeľu v primeraných časových intervaloch, aby autobusový spoj spĺňal požiadavky nárokov cestujúcich. Autobusový spoj linky č. 54 využívajú obyvatelia celého Rendezu (Východného) MČ Rača ako dopravný spoj nielen do susednej obce Vajnory, ale najmä ako možnosť cestovať zo železničnej stanice Vajnory osobnou železničnou dopravou na južný dopravný koridor. Linku autobusu č. 54 dlhoročne využívajú ako svoj dôležitý spoj do železničnej stanice Vajnory aj železniční zamestnanci, ktorí pracujú na Rendezi v nepretržitej prevádzke t.j. Železničná stanica Bratislava Východ, Opravovne železničných vozidiel, Vozové depo atď.

Pripomínam, že som bol ako poslanec účastníkom pracovného rokovania medzi ŽSR, Dopravným podnikom a MÚ Rača ešte začiatkom 90-tych rokov 20. storočia, kde sa dohodlo o nutnom zachovaní a prevádzkovaní autobusovej linky vtedy č. 56 v súčasnosti č. 54, aby sa obyvatelia Rendezu (Východného) MČ Rača a zamestnanci ŽSR v nepretržitých prevádzkach mohli dopravne presunúť celotýždňovo nielen do Vajnor ale a najmä jej železničnej stanice, aby sa mohli dostať či už do miesta svojich bydlísk alebo cieľov potrieb obyvateľov Rendezu. Zároveň autobusový spoj linky č. 54 spĺňa aj dopravné prepojenie v sobotu a nedeľu pre obyvateľov Vajnor, ktorí sa cez jej trasové smerovanie dostanú do veľkej časti Vajnor a prispeje tak k produktívnemu šetreniu času občanov, ktorí početne využívajú najmä matky s deťmi, starí či chorí ľudia.

Verím, že uvedené argumenty zohľadníte a opätovne zavediete prevádzkovanie autobusovej linky č. 54 v roku 2015 nielen v pracovné dni, ale aj počas veľmi potrebných dní sobota – nedeľa aby sa našim obyvateľom zo vzdialenejších častí Rendezu (Východného) MČ Rača a Vajnor takto konkrétne podarilo zlepšiť kvalitu života v oblasti MHD.

S úctou za pochopenie ďakuje
                                                      Cyril Sekerka
                                                                       Poslanec za Rendez (Východné) MČ Rača

Na vedomie:

Mgr. Pavol Pachník
Prednosta stanice
Železničná stanica Bratislava – Východ

Starosta MČ Vajnory
Ing. Ján Mrva

Dopravný podnik Bratislava
Ing. Bronislav Weigl
Vedúci dopravy a techniky



0 komentárov:

Zverejnenie komentára