Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
... sekundoval skupinový záujem. Víťazovi zdvihlo ruku nad hlavu deväť z trinásť poslancov.

Mimoriadne zastupiteľstvo Bratislava-Rača riešilo 29. januára dve otázky:

1) Je obstarávanie a schválenie ÚP zóny Krasňany ne/zákonné?
2) Má MiZ BA-Rača protest prokurátora prijať/zamietnuť?

Právnik MÚ Rača Jozef Šuchta a známy odborník na aplikáciu stavebného zákona Vladimír Dulla sa postavili na stranu zákonnosti a odporučili protest prokurátora zamietnuť.

Okresný prokurátor Ľubomír Pagáč, právny zástupca garážnikov Marek Mihálik a poslanci MiZ BA-Rača Milan Andráš, Miloš Jošt, Monika Luknárová, Róbert Pajdlhauser a ďalší ukázali územnému plánu zóny Krasňany palec dolu.

Diskusii udal tón prvým príspevkom poslanec za Krasňany Milan Andráš. Vyhlásil, že ÚPZ je totálne nanič a položil otázku: prečo poslanci MiZ vôbec uvažujú o zamietnutí protestu prokurátora, keď všetky minulé protesty prokuratúry bez váhania prijali? Tento poslanec Milan Andráš je ten istý poslanec Milan Andráš, ktorý stál pri zrode zadania ÚPZ a ako predseda komisie pre územný plán a výstavbu mal štyri roky čas, možnosť a POVINNOSŤ dohliadať, aby vznikol ÚPZ účinne chrániaci územie a záujmy obyvateľov Krasňan.

Obstaranie ÚPZ navrhla v roku 2015 poslankyňa Lenka Antalová Plavuchová s cieľom chrániť stabilizované územie Krasňan. Právny zástupca garážnikov Marek Mihálik naopak verí, že ÚP zóny sú nástrojom na skrytý rozvoj developerstva.

Ak naozaj platí, že vypracovaný ÚPZ Krasňany vychádza v ústrety developerom, potom je v rozpore s pôvodným zámerom. Vzniká otázka, kto za tento „výsledok“ nesie zodpovednosť. Vidím to tak, že najväčší diel zodpovednosti nesú päťnásobný poslanec Milan Andráš a býv. starosta Peter Pilinský.

Pred voľbami 2018 samospráva ochotou riešiť námietky podala garážnikom prst. Po voľbách garážnici zobratím celej ruky ústretovosť samosprávy po zásluhe potrestali. Prejavili slepé ucho a hluché oko na argumenty poslanca Rada Tiňa, poslankyne Lenky Plavuchovej, právnika MÚ Jozefa Šuchtu, nezávislého odborníka Vladimíra Dullu, starostu Michala Drotována, primátora Matúša Valla, krajského stavebného úradu, krajského prokurátora... Nič iné ako víťazstvo vlastnej verzie pravdy nepripúšťali. Odlišný názor považovali za zradu, hlúposť, zaujatosť, neprípustné zasahovanie do záležitostí Krasňan...


Nezodpovedané otázky

Po rozhodnutí poslancov zrušiť ÚPZ Krasňany (skóre 9:4) zostali nedoriešené viaceré dilemy. Vo vzduchu visia mnohé otázniky.

Čo priniesol príbeh garážnikov obyvateľom Krasňan?
• víťazstvo, či pyrrhovo víťazstvo?
• zvýšenie ochrany územia, či otvorenie dverí výstavbe?
• potvrdenie, že vox populi vox dei, či vox papulí vox satanas?

Kto nesie (politickú) zodpovednosť za 30.000 € vyhodených z okna?
• poslanci a býv. starosta, čo sa pričinili o sporné uznesenia a obstarávanie ÚPZ?
• 9 poslancov, čo zmietli ÚPZ Krasňany zo stola ako celok?
• garážnici, ktorí presadzovali svoj skupinový záujem až v hodine dvanástej?

Kto má právo hovoriť do ÚPZ?
• iba obyvatelia príslušnej miestnej časti?
• nemá ÚPZ dopad na územie celej mestskej časti?
• neprispieva na ÚPZ každý obyvateľ?

Majú obyvatelia Krasňan morálne právo žiadať peniaze na ďalší pokus o ÚPZ?
• má mestská časť vynakladať peniaze na podporu parciálnych záujmov?
• prečo by mali centrálna Rača a Rendez znovu platiť Krasňanom 3/4 nákladov?
• ak predsa prejavia ochotu, nemali by sa Krasňany postaviť na koniec radu?

Ako rozhodnutie MiZ ovplyvní zámer vypracovať ÚPZ centrálnej Rače?
• umŕtvi proces obstarávania ÚPZ centrálnej Rače?
• vydá Krasňany a centrálnu Raču napospas developerom?
• podnieti primátora a poslancov MsZ zaistiť rýchlu nápravu?


Záver

Odpovede na vyššie uvedené a ďalšie otázky prinesie čas.
Očakávam, že viaceré nás nepotešia.
Miro Ščibrany
OZ račan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára