Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
V obstarávaní územného plánu zóny (ÚPZ) Krasňany prokurátor Ľubomír Pagáč naopak neobyčajne vynaliezavo objavil sporný nezákonný skutok...

Na mimoriadnom zasadnutí 29. januára sa poslanci MZ Bratislava-Rača pomerom hlasov 9:4 rozhodli

• prijať protest okresného prokurátora proti ÚP zóny Krasňany,
• uznať nezákonnosť uznesení o obstarávaní a schválení návrhu ÚPZ,
• zrušiť jestvujúci návrh ÚPZ a procesu obstarávania dať STOP.

Poslanci takto rozhodli, aj keď sa viacerí odborníci a inštitúcie nestotožnili s optikou a argumentami protestu prokurátora, a aj keď riziko súdneho sporu s prokuratúrou pri zamietnutí protestu nebolo vysoké. A keby sa aj naplnilo, aspoň by súd do sporu vniesol jasno a pochybnosti by nahradil meritórnym rozhodnutím.

Povšimnutiahodné je, že prokurátor krkolomnú argumentáciu protestu založil na domnienke a na spornom výklade jednej vety VZN hlavného mesta, a že nezvyčajne úzkostlivo vyžadoval zákonnosť práve pri ÚPZ Krasňany, aj keď to nie je ani prvý, ani jediný podobne obstarávaný ÚPZ.

Nezvyčajne nekompromisný a v jednotlivostiach prepiaty prístup prokurátora navodzuje rôzne dohady, pochybnosti a otázky. Napríklad: Nie je dôvodom takéhoto prístupu fakt, že medzi dotknutými občanmi-podávateľmi podnetu na prokuratúru je bývalý prokurátor GP? Neovplyvnili – ako konšpirujú „zlé jazyky“ – okresného prokurátora bližšie vzťahy medzi ním, prokurátorom-garážnikom a právnym poradcom garážnikov?

Časť pochybností môžu rozptýliť samotní zástupcovia garážnikov. Povedzme verejným vyjadrením, že medzi nimi a okresným prokurátorom nie je a nikdy nebol žiadny bližší vzťah (učiteľ-študent, kolega-kolega, ...). Kým takéto vyjadrenie nezaznie, medzi ľuďmi budú ďalej prúdiť dohady o protekcionizme a svojvôli prokuratúry a bublať pocity občanov, že pred zákonom sme si rovní a rovnejší.


Dosiaľ známe fakty a súvislosti nedovoľujú urobiť jednoznačný záver, čoho sme sa v kauze ÚPZ Krasňany vlastne stali svedkami.

Či okresný prokurátor svojím protestom ukázal principiálnu tvár prokuratúry.
Alebo naopak predviedol tvorivú verziu ohýbania zákonov a spravodlivosti.

Popravde, zatiaľ sa kloním k druhému výkladu.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk


MiroŠčibrany: Sporná litera dala k. o. duchu zákona...
0 komentárov:

Zverejnenie komentára