Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.2.19
0
Keď som v podvečer 10.12.2018 zložil sľub starostu, boli na stole štyri problematické zámery, kde predošlý starosta Pilinský vydal územné rozhodnutie alebo dokonca dodatočné stavebné povolenie. Jedná sa o zámery - Zrkadliská, Dolný Slanec, Centrum Rača a Rínok Rača. Ako sa vraví, keď je stavba umiestnená, v stavebnom konaní často "môžete zmeniť iba farbu fasády".Stručne k prvým trom -

1. Zrkadliská sme aktuálne prerušili stavebné konanie a vyzvali na doplnenie podkladov, budem robiť všetko preto, aby tam tá stavba  nikdy nestála, obyvatelia sa súdia a mestská časť bude stáť v tomto obludnom zámere na ich strane. Ak je niečo vzorový príklad zámeru v rozpore s verejným zámerom, je to tento projekt.

2. Dolný Slanec - tam bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na stavby aj komunikácie, aktuálne tam je v termíne odvolanie na súd, ktoré pripravili obyvatelia danej lokality, stavebné konanie ešte nezačalo.

3. Centrum Rača - tam predošlý starosta vydal dodatočné stavebné povolenie, odvolali sa účastníci konania a Okresný úrad Bratislava to vrátil na nové konanie, analyzujeme, čo s tým ďalej, konanie tam však ešte ani nezačalo.

K Rínku Rača uvádzam nižšie základné údaje o termínoch - červeným sú termíny Pilinského a modrým moje termíny (po 10.12.2018):


Ako vidíte, prvá etapa Rínok Rača - budovy a siete bolo ukončené stavebné konanie 07.12.2018. Sám Pilinský sa chválil v novinách, že to vraj mohol podpísať - čisto teoreticky áno, keďže v piatok 07.12. o polnoci uplynuli lehoty na doručenie pripomienok (pripomienky zaslal iba p. Slávik) a teda nasledujúci pracovný deň, tj. 10.12. by ich musela doručiť pošta, hneď by museli spracovať a vysporiadať sa s pripomienkami a podpísať za ten istý deň. Kto pozná poštu, tak vie, že ak niečo zasielate v piatok neskoro večer, šanca, že to príde v pondelok ráno je - nazvime to - otázna. Mimo toho vyvesenie na webovom sídle úradu bolo ešte o kúsok posunuté.

V každom prípade som dostal na stôl stavebné povolenie, ktoré bolo ukončené už pred mojim nástupom a Pilinský ho začal 13.11., tj. tesne po voľbách (podobne ako v tejto istej veci začal územné konanie Rínok Rača tesne po voľbách do BSK). Bývalý starosta čisto účelovo vyhovel žiadosti zo začiatku júla (sic!) a začal konať až tri dni po voľbách.

Napriek tomu som dva mesiace rokoval s developerom zámeru Rínok Rača, firmou 2JTI, s.r.o. ohľadom ústupkov v prípade budovy D3, ktorá je najväčší problém pre obyvateľov - a kde Pilinský sa chválil, že vybavil posunutie o 0,5 m (50 cm - áno, dobre čítate). Stavby boli právoplatne umiestnené (objem, hmota a poloha), karty som nemal na stole prakticky žiadne - jedine možný súdny spor zo strany developera na náhradu škody (Nezabúdajte, že predošlý štatutár veľmi aktívne cez zmenu územného plánu, EIA, územné konanie tento projekt podporoval a stavebný úrad je viazaný rozhodnutiami podľa stavebného zákona).

Napriek tomu sa podarilo s developerom dohodnúť prerušenie konania ohľadom stavebného konania objekty D1-D3 (ktoré začalo tiež za Pilinského, dostal som sa však do termínov na pripomienkovanie - hneď medzi sviatkami som sa stretol s firmou 2JTI, s.r.o. a žiadal som ich o redukciu zámeru).

Následne sme dohodli ohľadom stavieb D1-D3 memorandum, kde sa developer zaviazal zmenšiť danú budovu D3 a posunúť ju na úroveň línie "trafostanice", tj. posunúť ju nie o 0,5 m, ale o viac ako 5 metrov, tým pádom škrtol aj 4 byty, terasu a navrhované pivničné priestory. Áno, môžete namietať, že je to málo - ja som však nemal v ruke ani EIA ani územné konanie a ani celý proces stavebného konania. Ja sa tým ani nechválim - iba konštatujem skutkový stav. Ako občania sme to pripomienkovali celé roky, ale predošlé vedenie zostalo hluché. Ignorovalo už aj petíciu v roku 2011, ktorá požadovala zmeniť dané územie na malopodlažnú blokovú výstavbu. Postupom času sa naše šance a možnosti výrazne znižovali.


Vždy som komunikoval s občanmi jasne a vecne. Nehovoril som veci, tak ako ich niekto chcel počuť, ale aké boli v realite. Moje návrhy napr. z fázy, kedy ešte nebolo vydané územné rozhodnutie, si môžete pozrieť tu. Tak ako v mojom programe bod 5.5.  som sa zaviazal investovať veľkú časť tzv. developerského poplatku v okolí dotknutou výstavbou.

Preto jedným z bodov, ktoré chceme z tohto poplatku riešiť, je realizovať oddychovú zónu s výsadbou zelene a osadenie mobiliáru vrátane vybudovanie spojovacieho chodníka medzi objektom D3 a bytovými domami na Plickovej, investovať do ďalšej opravy vnútra NKD, začať projekt rekonštrukcie ZŠ Plickova či revitalizovať parčík na Plickovej.


Zároveň budeme od mesta žiadať z ich podielu na developerskom poplatku za Raču - vybudovanie kruhového objazdu a bezpečných prechodov na Hečkovej/Kadnárovej či kompletnú rekonštrukciu električkovej zastávky Hybešova.
Počas celého môjho pôsobenia budeme komunikovať jasne a vecne a prioritne komunikovať s obyvateľmi dotknutých lokalít osobne, ako je to v prípade Zrkadliská, Jadalu, Rendez Vous, Račany Rosso, Dolný Slanec či bytovka na mieste bývalého Elánu na Hagarovej.

Michal Drotován
www.drotovan.sk
www.facebook.com/michal.drotovan

0 komentárov:

Zverejnenie komentára