Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.10.18
0
Štyri roky ubehli ako voda a sú tu opäť komunálne voľby. Sme už unavení kampaňami, sľubmi, kauzami, ktoré nám často zoberú aj tú poslednú chuť zapojiť sa do vecí verejných. Stále viac strácame záujem o voľby a prevláda v nás pocit, že sa aj tak nič nezmení – nič nezmôžeme. No opak je pravdou.

Kým v iných voľbách vyberáme zo zoznamu politických strán, často len neznámych nominantov dosadených straníckymi predstaviteľmi, v týchto voľbách – komunálnych, máme možnosť si vybrať a zvoliť zástupcov z nášho okolia, ktorí nie sú pre nás až takí neznámi.

V komunálnych voľbách predsa rozhodujeme o tom, kto bude spravovať náš (obecný) majetok, tok financií priamo a nie formou prerozdeľovania všeobecných služieb štátu. Ľahšie vieme zistiť, na čo sú použité naše dane. Vieme, čo potrebujeme, a keďže sa to deje v našom okolí, vieme si to aj skontrolovať (obnova, úprava, oprava, výstavba atď.). Vieme zistiť, či zvolení zástupcovia pracujú pre nás, alebo či si uspokojujú len vlastné ambície, či nebodaj slúžia iným.

Občania vo voľbách si tvoria vlastnú budúcnosť. Ak sa voľby nezúčastnia, dávajú oprávnenie ostatným voličom rozhodnúť vo svojom mene, zverujú teda rozhodnutie o svojej budúcnosti do rúk iným. Treba mať na pamäti a časom aj zistíme, že rozhodnutie ostatných voličov môže byť v rozpore s našimi názormi na výber kandidátov. Preto platí, že každý hlas môže ovplyvniť výsledok volieb, obzvlášť volieb komunálnych.

Nemôžeme pochybovať o tom, že aktívne volebné právo „právo voliť“ je „iba“ právo, a nie povinnosť. No práve tak sa nedá spochybniť skutočnosť, že človek, ktorý v deň volieb svoje právo využije, je väčšmi občanom, teda členom svojej obce, ako ten, kto sa ho zrieka.

Kto nevie, alebo pochybuje, či má ísť voliť, môže si položiť jednoduchú otázku:

Som spokojný s tým, ako to vyzerá v Rači, Krasňanoch či na Rendezi? Ak áno, netreba ísť voliť a jednoducho všetko zostane po starom.

Ja voliť pôjdem:

• pretože voľby sú prakticky jedinou možnosťou, kedy môžem zasiahnuť do spôsobu riadenia našej obce – Rače,
• nie je mi ľahostajné, čo sa okolo mňa deje,
• tým, že by so nešiel voliť, nechám rozhodnúť iných,
• svojím hlasom a výberom z kandidátov dám najavo, aké smerovanie Rače považujem za správne na základe svojich predstáv, záujmov, hodnôt a potrieb.

Uvedomme si, že čas strávený voľbou (asi 15 minút), výrazne rozhoduje o tom, čo sa tu bude diať v najbližších štyroch rokoch. Za právo voliť a slobodne si vybrať svojich zástupcov dlhé roky bojovali naši predkovia. Nechcem, aby toto úsilie vyšlo nazmar.

Pozývam Vás k voľbám.
Mgr. Ivan Krampl
kandidát na poslanca do Rače

0 komentárov:

Zverejnenie komentára