Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0


Otvorený list: Interpelácia starostu P. Pilinského,  Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Rača dňa  11.04.2017

Od: Michal Drotován, poslanec MZ Rača


Vážený pán starosta,

ako člen a podpredseda komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy Vás žiadam o informáciu o navrhovanom parku Radničné námestie. Členovia komisie dlhodobo nemajú žiadne informácie v tejto veci a vychádzajú iba z medializovaných správ z bulvárneho časopisu Jána Bednariča.

Vychádzajúc z oficiálnych informácií na webovej stranke www.raca.sk ste odpovedali na tento podnet:

75. Otázka 7.2.2017
Dobrý deň pán Pilinský, obraciam sa na Vás s prosbou o informácie ku kolaudácii projektu Radničné námestie (Rustaveliho ulica), budovy E a F.  Mám informáciu od investora, že kolaudácia prebehla už v októbri 2017. Doteraz máme len necelistvé informácie, že sa ešte čaká na vyjadrenie mestskej časti lebo sa ešte nemôžeme nasťahovať. Vedeli by ste mi dať prosím relevantné informácie? Sme mladá rodina, ktorá by sa rada nasťahovala do kúpeného bytu v projekte a v súčasnosti nám nikto nevie povedať, prečo a dokedy budeme musieť čakať... Neviem, či si viete predstaviť našu situáciu, ale na nasťahovanie čakáme už skoro pol roka.  Je ťažké žiť v takejto situácií keď ani nevieme ako sa máme zariadiť s bývaním. Ďakujem za každú informáciu, Ing. Miroslav Turza

Odpoveď: 8.2.2017
Dobrý deň pán Turza, mrzí ma, že ste sa dostali do takejto situácie, ale nakoľko stavba leží na našich pozemkoch a na hlavnom meste už dvakrát neprešla pripravovaná zámena pozemkov, ktorá by tento problém vyriešila a zároveň by zabezpečila vybudovanie nového parku, ktorý by slúžil verejnosti, musíme s investorom pristúpiť k plánu B, to znamená doriešiť vysporiadanie zastavaných pozemkov iným spôsobom ako zámenou. Na tomto riešení sa v súčasnosti pracuje. Verím, že do konca mesiaca by to mohlo byť vyriešené. S úctou, starosta

Žiadam Vás o informáciu, akým spôsobom plánujete riešiť vysporiadanie zastavaných pozemkov, ak nie zámenou a vybudovaním parku pre obyvateľov?
Znamená to, že ustupujete od požiadavky na vybudovanie parku?
Prebiehajú v súčasnosti ďalšie kroky smerujúce ku kolaudácií bytových domov E,F?

Mám za to, že kolaudovanie bytových domov E a F je priamo v záujme investora, ktorý tam predával byty a má z ich predaja vysoký zisk – teda by mal robiť všetky kroky k tomu, aby bol vybudovaný park a všetky nezrovnalosti boli vyriešené nielen v prospech obyvateľov daného komplexu, ale aj okolitých budov.

Žiadam, aby bolo s obyvateľmi danej lokality jednané na rovinu a boli riadne informovaní o všetkých skutočnostiach, nakoľko celý projekt  výrazne ovplyvňuje ich životné prostredie a ceny ich nehnuteľností.

Zároveň Vás žiadam o informáciu, z akého dôvodu od októbra 2016 v tejto veci komisia ani poslanci MZ Rača neboli informovaní o závažných skutočnostiach (Vami nazvaným plánom B)?V Bratislave 11.04.2017

Michal Drotován


0 komentárov:

Zverejnenie komentára