Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.4.17
0
Stanovisko k vyhláseniam starostu Pilinského v ozname mestskej časti o zámere investora nevybudovať park a postaviť na tzv. Radničnom námestí v Rači (RNR) 8-podlažnú budovu.

Dolu uvedení členovia občianskej komisie a aktívni občania Rače a hlavného mesta vydávajú toto stanovisko:

V utorok dňa 11.4.2017 bol na webovej stránke MČ Bratislava – Rača zverejnený oznam Nový park v Rači nebude, investor ide po neúspešnej zámene stavať.

Starosta Rače a mestský poslanec Peter Pilinský v ozname obvinil časť mestských poslancov, ktorí nepodporili návrh investora Intercom Development s.r.o. (vlastník Ivan Kmotrík) na zámenu pozemkov v lokalite tzv. Radničné námestie (RNR), z vytĺkania politického kapitálu, z krátkozrakosti, amaterizmu a odtrhnutosti od reality. Postoj občanov, ktorí vyjadrili nesúhlas s nevýhodnými podmienkami zámeny navrhnutými investorom, označil za „neuveriteľne hlúpy“.

Vyjadrenia starostu boli uverejnené len 2 hodiny po skončení miestneho zastupiteľstva v Rači, na ktorom starosta na otázku poslanca Miloša Jošta čo sa bude na pozemku diať odpovedal, že nevie.

Navyše, mestskí poslanci ani aktívni občania vôbec nedostali šancu na obvinenia starostu reagovať. A miestny úrad včera 17. apríla oznam poskytol agentúre SITA. Názorom druhej strany nedala priestor ani táto agentúra...

Urážlivé obvinenia vyslovil starosta napriek tomu, že obvinení mestskí poslanci aj aktívni občania vyjadrili zámeru vybudovať park jednoznačnú podporu. Vyslovil ich starosta, ktorý miestnym poslancom a verejnosti dlhodobo poskytuje o zámene pozemkov a podmienkach vybudovania parku neúplné, zavádzajúce a nepravdivé informácie.

Starosta Pilinský podľa celého radu faktov a indícií pri zámene pozemkov konal v súčinnosti s investorom a v prospech záujmov investora. Neodpovedal takmer tri mesiace na žiadosť investora o zmenu 8-podlažnej budovy na park, aby nakoniec toto kľúčové konanie prerušil a lehotu predlžoval neuveriteľných 11 mesiacov. Umožnil tým investorovi vyvíjať nátlak 8-podlažnou budovou. Sám starosta týmto „argumentom“ zastrašoval najprv verejnosť a miestnych, neskôr aj mestských poslancov. Neriešil s investorom zmenu územného rozhodnutia, ktorou mohol s konečnou platnosťou výstavbu budovy zastaviť. Obhajoval a všetkými dostupnými prostriedkami podporoval, aby investor zahrnul do návrhu zámeny aj pozemky, ktoré s parkom ani s vysporiadaním budov a parkovísk nesúvisia (napr. pozemky pod komunikáciami, ktoré investori odovzdávajú mestu za symbolické 1 €). Neoponoval sporný a nevyvážený návrh investora. Návrh výrazne výhodný pre predkladateľa (vo výške viac než pol milióna eur). Návrh, ktorým sa v rozpore s požiadavkami a záujmami obyvateľov dotknutej lokality značná časť zeleného pásu medzi tzv. Radničným námestím, Závadskou a Rustaveliho ulicou mala dostať do rúk investora.

Občianska komisia a dolu uvedení aktívni občania považujú predmetné verejné vyhlásenia starostu Petra Pilinského za neprijateľné a poľutovaniahodné. Považujú ich za vecne nepodloženú snahu starostu zakryť vlastné chyby a zlyhania pri rokovaní o zámene pozemkov s investorom. Zámene, ktorej účelom je vysporiadať chaos v lokalite tzv. RNR. Chaos, ktorý spôsobil investor umiestnením časti budov a vonkajších parkovacích státí na pozemky hlavného mesta v správe mestskej časti Rača. Bez opory v zmluve o nájme. A bývalý starosta Ján Zvonár mu to veľkoryso „dovolil“ a súčasný starosta Peter Pilinský sa roky nečinne prizeral, ako investor protiprávne zastaval mestské pozemky.


Hrubé a neopodstatnené slovné útoky starostu Petra Pilinského jednoznačne odmietame a vyzývame ho, aby sa namiesto takýchto výstrelkov venoval tomu, za čo je zodpovedný a čo od neho všetci očakávame. Rokovaniam s investorom v záujme obyvateľov Rače. Usporiadaniu chaotických pozemkových pomerov v lokalite tzv. RNR. A dohode o vybudovaní parku ako minimálnemu odškodneniu za zeleň zničenú výstavbou investora.

Sme presvedčení, že park na tzv. RNR môže a musí byť vybudovaný. Investor park dlhuje lokalite, z ktorej svojou výstavbou urobil betónovú džungľu, a celej Rači. A dlhuje ho majiteľom bytov na tzv. RNR, ktorým sľuboval a predával „byty pri novom parku“.

Tomu, aby investor svoj verejný sľub splnil, nestojí v ceste
žiadna neprekonateľná prekážka.

Bratislava 18. apríla 2017

Martin Rybák
člen občianskej komisie
hovorca a koordinátor
Alexander Marčan
člen občianskej komisie
Peter Mazúr
člen občianskej komisie
Pavel Sibyla
člen občianskej komisie
výkonný riaditeľ nadácie Zastavme korupciu
Vieroslava Štrbáková
členka občianskej komisie
OZ Priatelia Rače
Lukáš Petrík
iniciátor verejného zhromaždenia obyvateľov
Milada Dobrotková
poslankyňa MZ MČ Bratislava – Rača
Michal Drotován
poslanec MZ MČ Bratislava – Rača
Magdaléna Sulanová
OZ Račianske občianske centrum
Michal Krištofič
OZ račan.sk
Miro Ščibrany
OZ račan.sk
Vladimír Dulla
poslanec MiZ MČ Bratislava - Karlova Ves
odborník na stavebné právo

Poznámka:
Občiansku komisiu vytvorilo OZ Priatelia Rače
z poverenia Verejného zhromaždenia obyvateľov,
ktoré sa uskutočnilo 15.1.2016 a dalo jej mandát
preveriť opodstatnenosť a výhodnosť zámeny.


Súvisiaci článok:
Radničné námestie 16. apríla 2017 – park alebo 8-podlažná budova? (foto: Dušan Veselý)0 komentárov:

Zverejnenie komentára