Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Petičný výbor v zložení:

Doc. Ing. Michal Krištofič, PhD., Výhonská 2c, 831 06 Bratislava,
JUDr. Juraj Madzin, Koľajná 29, 831 06 Bratislava,
Ing. Miroslav Ščibrany, Albánska 5A, 831 06 Bratislava,

oznamuje obyvateľom MČ Rača že dňa 30.03.2017 odovzdal oproti podpisu originály 12 petičných hárkov s 238 podpismi občanov v podateľni magistrátu hl. m. Bratislava, do rúk zástupkyne pre riešenie petícií. Táto zástupkyňa skontrolovala a potvrdila vyššie uvedený počet hárkov a podpisov a v podateľni na sprievodnom liste potvrdili príjem tejto petície.
Petícia žiada bezpečnejšie vyriešenie križovatky Detvianska ulica a Púchovská cesta a jej text je nasledovný:

Vážené poslankyne, vážení poslanci

My, občania Slovenskej republiky, podpísaní pod touto petíciou, žiadame Vás, našich zástupcov, aby ste podporili našu požiadavku zvýšiť bezpečnosť chodcov na prechode na svetelnej križovatke Púchovská cesta a Detvianska ulica a požiadali (príp. zaviazali, poverili) starostu MČ Rača, prednostku MČ Rača, aby zabezpečili nápravu a stalo sa tak čo najrýchlejšie.

O D Ô V O D N E N I E

Mnohí vodiči odbočujúci zhora z Detvianskej ulice doľava na Púchovskú cestu (smerom do Svätého Jura) nerešpektujú dopravnú vyhlášku a nedávajú prednosť chodcom, ktorí prechádzajú po prechode na zelenú a ohrozujú ich zdravie a životy. Stali sa tu mnohé nebezpečné situácie, ktorých sme boli očitými svedkami i účastníkmi. Nečakajme, kým sa stane nešťastie s následkami.


V sprievodnom liste sme doplnili našu petíciu o nasledovnú žiadosť:

Pri zbieraní podpisov sme od občanov získali ďalšie informácie a podnety v tom zmysle, že podobne nebezpečný stav je na tejto križovatke aj pri prechádzaní na paralelnom prechode z Trávnej ulice smerom k cintorínu a tiež na svetelnej križovatke Račianska, Žitná a Hečkova ulica pri čerpacej stanici OMV.

Pretože to nebude problém iba týchto dvoch križovatiek v našej mestskej časti Rača, žiadame vás, vážený pán inžinier, aby ste požiadali príslušné útvary magistrátu a panie poslankyne a pánov poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa touto situáciu zodpovedne zaoberali a riešili ju s plnou vážnosťou a čo najrýchlejšie.

Za petičný výbor Michal Krištofič


Zdroj: Google Street View


0 komentárov:

Zverejnenie komentára