Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky


Motto:
„Telo nám môže zostarnúť, nohy nám môžu zoslabnúť,
ale naše srdce a duša môžu stále lietať.“

Náš život plynie pomaly či rýchlo, má svoje pravidlá a postupuje bez možnosti vek zastaviť. Niekedy si neuvedomujeme, ako za sebou zanechávame niektoré povinnosti, ako sa strácajú naše koníčky a záujmy, ako nás postupne opúšťajú blízki ľudia. Dostávame sa do veku, kedy ho už neradi priznávame a spoločnosť nás začína zaraďovať do kategórie seniorov.

Ale my sme ešte plní elánu, chceme sa ďalej vzdelávať a rozvíjať. Iste, veľa môžeme získavať z kníh či internetu, ale tejto forme chýbajú kontakty s ľuďmi. Seniorom často chýba spoločnosť, keď odídu do dôchodku, dospelé deti sa vydajú na svoju cestu životom a niektorých opustia partneri.

Keďže dĺžka ľudského života sa významne predlžuje a seniori sú aktívni ešte dlho po ukončení zamestnania, vznikol pred polstoročím vo svete trend vzdelávania sa seniorov na Univerzitách tretieho veku (U3V). Prvou na svete bola univerzita vo Francúzsku v Toulouse, založená v r. 1973. Táto vlna sa rýchlo rozšírila po celom svete, od Británie, cez USA, Austráliu, Dominikánsku republiku, Nový Zéland a Južnú Afriku. Vznikali rôzne modely U3V. V r. 1998 začali dokonca U3V v USA poskytovať pre izolovaných starších ľudí virtuálne kurzy. Nastal skutočne úžasný boom tohto typu celoživotného vzdelávania. Snaha koordinovať a podporiť jeho rozvoj a zabezpečiť kvalitu podnietila v r. 1975 vznik Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku. Na U3V je podmienkou účasti maturita.

Vo východoeurópskych krajinách vznikli U3V pomerne skoro, v Poľsku, Česku a predovšetkým v Slovinsku, kde U3V začala r. 1984 s 2 vysokoškolskými učiteľmi a postupne sa rozvinula do siete 40 škôl po celej krajine. Na Slovensku vznikla prvá U3V v r. 1990 v Bratislave na Univerzite Komenského s 2 predmetmi a cca 200 študentmi. V súčasnosti je na Slovensku 13 U3V v 11 mestách s celkovým počtom viac ako 5-tisíc študentov.

Moje celoživotné pracovné zameranie na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov ma inšpirovalo k tomu, že som sa rozhodla svoje skúsenosti preklopiť do projektu Račianskej SeniorAkadémie (SA). Chcela som priblížiť možnosť štúdia obyvateľom Rače, Krasňan a Východného nad 50 rokov, ktorí sú na dôchodku, resp. sú nezamestnaní, alebo im pracovné povinnosti dovoľujú zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní; pre účastníkov nie je podmienka maturitného vzdelania.

Na jar 2013 sme pripravili 4 pilotné prednášky a v októbri 2013 sme otvorili 1. ročník SA s dvomi predmetmi – Psychické a fyzické zdravieDejiny a vývoj mestskej časti Rača. Obe témy účastníci absolvovali veľmi aktívne, zapájali sa do diskusií a prinášali vlastné skúsenosti. V oboch skupinách vznikli medzi účastníkmi priateľské vzťahy, ktoré sa preniesli aj do „civilného“ života. Na záver dostali pekný certifikát a príjemne si spolu posedeli.

V tomto roku sme predložili 4 študijné témy, otvárame z nich dve – Psychológia v našom živote a opäť Dejiny a vývoj mestskej časti Rača.

Predmet Psychológia pomôže účastníkom porozumieť vzťahom medzi ľuďmi, verbálnej aj neverbálnej komunikácie, situáciám, ktoré spôsobujú konflikty, pomôžu účastníkom nájsť vhodné spôsoby na ich riešenie; venovať sa budeme rôznym typom osobnosti a ich spôsobom správania sa, zistíme si svoje vlastné typy osobnosti a možno odhalíme kritické body v našom správaní sa k druhým a mnohé iné zaujímavosti.Lektori predmetu Dejiny a vývoj Rače budú sprevádzať účastníkov po stopách vzniku a pomenovania obce, priblížia históriu račianskych kostolov a kaplniek, tradície a ľudové zvyky v Račišdorfe, prejdeme sa po najstaršej račišdorfskej ulici, spoznáme významné račianske domy. Pripomenieme si veľké požiare a povodne v obci; priblížime si kultúrny a spoločenský rozvoj, históriu račišdorfských škôl a významné osobnosti obce. Neoddeliteľnou súčasťou MČ Rača je Rendez so svojou komunitou, prácou, kultúrou a športom a samozrejme Krasňany a ďalšie nové časti Rače.


Táto téma má okrem vzdelávacej úlohy i pridanú hodnotu – len tým, že poznáme svoje korene, vieme, odkiaľ sme, ako sme rástli počas dlhých desaťročí či storočí, si môžeme utvárať silný vzťah k svojej obci. A ak budeme mať silný vzťah k svojej obci, budeme ju chrániť a budovať ku jej kráse a našej spokojnosti.

Do budúcnosti pripravujeme ďalšie témy pre SA, ktoré sa budú riadiť aj požiadavkami účastníkov – môžu byť napr. o vinárstve, o záhradníctve, ale aj o práve a bezpečnosti v našom živote.

Jana Maniková
Oznam

Pozývame Vás na štúdium na Račianskej SeniorAkadémii určenej tým, ktorí majú záujem rozšíriť si vybrané oblasti poznania. Podmienkou účasti je min. 50 rokov bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie. Počas celkom 12 dvojhodinových stretnutí približne každé 2 týždne od októbra 2014 do mája 2015 sa budeme venovať 2 témam:

          Dejiny a vývoj Mestskej časti Rača
          Psychológia v našom živote I.

Poplatok za štúdium je 50,00 Eur. Účastníci nad 70 rokov s trvalým pobytom v MČ Rača majú 20% zľavu. Prihlášky s podrobnejšou informáciou nájdete na www.jmprofi.sk, bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 0904 858 234 a 207 58 234 alebo cez e-mail  jmprofi@gmail.com.0 komentárov:

Zverejnenie komentára