Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Hlavné mesto Bratislava má zákonom uložené povinnosti, ktoré má vykonávať v prospech svojich obyvateľov. Na ich plnenie má právo disponovať s majetkom, o ktorý sa má povinnosť starať a zveľaďovať ho.

Jedným zo základných problémov Bratislavy z pohľadu hospodára je to, že vlastne ani nevie, aký rozsah majetku a hodnotu vlastní. Napriek snahám zo strany poslancov finančnej komisie o dôslednú inventarizáciu majetku, ani po dvoch mimoriadnych inventarizáciách (v priebehu štvorročného funkčného obdobia ) sa nepodarilo získať reálny obraz o majetkových pomeroch mesta. Pretože som bola prítomná spolu s poslancom Ing. Kolekom na zasadnutiach mimoriadnych inventarizačných komisií, nebolo by celkom fér pripisovať tento neporiadok v celom rozsahu len súčasnému vedeniu magistrátu a primátorovi.

Vzťah mesta a mestskej časti

Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva môže byť mestskej časti zverený konkrétny majetok mesta, o ktorý sa mestská časť musí starať, zveľaďovať ho, no a samozrejme využívať v súlade s určeným účelom.

Konkrétny príklad „plnenia“ tejto povinnosti: Kultúrny dom ELÁN v Krasňanoch blízko Meopty. Ešte v roku 2010 miestni poslanci schválil v rozpočte takmer 100 tis. € na nákup pozemku pod objektom. V schválenom rozpočte za rok 2010 sa uvádza, že prostriedky mestská časť aj vynaložila. Predstavy o lepšom využití objektu sa po nástupe nového starostu nenaplnili. Nezabezpečenú budovu nechali zdevastovať a v kauze Hagarova starosta zaradil objekt do pripravovaného balíka pre investora, ktorý si vyčísľuje dokonca náklady na zbúranie vo výške 30 tis. €.

Ak by vedenia oboch úradov (magistrát i miestny úrad Rača) vykonávali dôslednú! inventarizáciu majetku zvereného do správy mestskej časti Rača, určite by k súčasnej devastácii nedošlo. Ak úrad mestskej časti nebol schopný zverený objekt využívať a starať sa oň, mala ho mestská časť vrátiť mestu a jeho obyvateľom.

Kto je zodpovedný za vzniknutú škodu na majetku mesta, majetku všetkých obyvateľov Bratislavy? Neschopnosť alebo zámer je ťažké priznať. Komunikovať s aktívnymi obyvateľmi vo veci jeho využitia bolo tiež nad sily starostu. Dnes sa zdevastovaného objektu zbavovať a pritom argumentovať, že je využívaný iba bezdomovcami, je trestuhodná nezodpovednosť.

Zuzana Dzivjáková
Vaša poslankyňa MsZ hl. mesta za Raču
Bratislava 27.10.20141 komentárov:

  1. Dobrý deň, pani Dzivjáková,

    oceňujem každú podobnú snahu napraviť páchané krivdy. Len akosi neviem pochopiť, že v mestskom zastupiteľstve ste neurobili žiadny účinný krok k tomu, aby Hlavné mesto SR Bratislava prestalo konať v rozpore so zákonom a prestalo sa tiež pri tom bezdôvodne obohacovať! Hoci som Vás vyslovene požiadal (ale aj ďalších poslancov MZ) o nápravu, nič sa nezmenilo a mesto naďalej poškodzuje svojich občanov. Uvítam preto Vaše vysvetlenie, stačí mi ho poslať aj e-mailom (adresu už máte). Vopred ďakujem.

    Ivan Hitka

    OdpovedaťOdstrániť