Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Problematika seniorov rezonuje čoraz viac v celospoločenskom kontexte u rodín, spoločenstiev a zariadení poskytujúcich opatrovateľské služby ľuďom vo vyššom veku. Najmä teraz, keď skončil „Mesiac úcty k starším“, sa stala táto problematika bližšou médiám, kultúrnym inštitúciám, ale najmä samotným občanom.

Ideálne je zostarnúť a dosiahnuť finále života v kruhu rodiny, v spoločnosti blízkych ľudí. Keď sa to však z najrôznejších dôvodov dosiahnuť nedá, je pre seniorov vhodné, keď môžu ostať aspoň v známom prostredí, teda v zariadení pôsobiacom v mieste ich pobytu. Rača má preto pre jej obyvateľov seniorského veku jednu veľkú výhodu, ale aj jednu nevýhodu. Výhodou je veľmi príjemné prostredie v podhorí Bratislavského lesoparku pozdĺž zatiaľ neprerušeného pásu viníc, ktoré bezpochyby emočne viaže väčšinu jej obyvateľov (Genius loci). Nevýhodou je, že aj keď sa tu nachádza zariadenie pre seniorov, nedisponuje ním ani obec, ani mesto, ale župa. A tá má samozrejme územne podstatne väčší záber a neobsadzuje toto zariadenie so zreteľom na obyvateľov Rače. To v žiadnom prípade neznamená nevhodné správanie pracovníkov zariadenia k „Račanom“.

Tu sa teda dostáva do pomyselného aj reálneho konfliktu medzi snahou seniorov z Rače získať umiestnenie v župnom sociálnom zariadení a pomerne striktnými predpismi pri obsadzovaní voľných miest. Je známe, že dopyt vysoko prevažuje nad ponukou. Preto je prekvapivé, že v staršej časti zariadenia je mnoho voľných miest, ktoré sa neobsadzujú, prípadne sa obsadzujú zdĺhavo. Občania sa pýtajú: „Prečo?“

Ako člen tímu Spolu pre Raču v nasledujúcom volebnom období rád pomôžem vyjasniť obsadzovanie voľných miest a budem sa usilovať o riešenie umiestňovania občanov Rače v tomto sociálnom zariadení za vopred stanovených a zrozumiteľných podmienok.

V prípade zvolenia Michala Drotována za starostu mu budem nápomocný aj pri overení možnosti prevziať spodnú časť zariadenia do priamej správy obce alebo mesta.

Peter Šinály
kandidát na poslanca MZ za Krasňany0 komentárov:

Zverejnenie komentára