Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Ako obyvateľ tejto mestskej časti som mal 5.11.2014 nevšedný zážitok, navštívil nás jeden z kandidátov na starostu, súčasní poslanci v zastupiteľstve, minulí poslanci v zastupiteľstve a snáď aj budúci poslanci v zastupiteľstve.

Ja viem, pre mnohých z Vás nič nezvyčajné, ale pre nás áno. Stretnutie sa uskutočnilo v Rači pod cestou. Pre bližšie upresnenie pod Púchovskou a pod Žitnou. Áno, aj to je Rača. Stretli sme sa v parčíku na Víťaznej.

V prvom rade išlo o daný parčík, na ktorom nám ľuďom, ktorí bývame v jeho okolí, záleží. Prečo? Zopár faktov. Ak sa pozrieme na mapu Rače medzi ulicami od Výhonskej až po Oblačnú a ulicami medzi Koľajnou a Žitnou/Púchovskou nie je okrem tohto parčíka iné zelené miesto, kde sa môžu stretnúť ľudia, deti spolu tráviť voľný čas, zosilniť sociálne väzby a „nadávať “ na súčasného starostu.

Avšak daný parčík potrebuje nutnú rekonštrukciu a revitalizáciu. Ako občan tejto časti, ktorý má deti a za občanov, ktorí sa na danom stretnutí aj zúčastnili, navrhujem a požadujem nasledovné:

1. zachovať pôvodný účel daného miesta, aby spĺňal funkciu parčíka,
2. dobudovať oddychovú zónu zameranú najmä na rodiny s deťmi,
3. dobudovať k tomu zodpovedajúce lavičky, ihrisko,
4. odstrániť prerastenú zeleň, ktorá ohrozuje občanov a ich majetok, alebo aj zeleň, ktorá už nespĺňa účel,
5. upraviť okolie parčíka (napr. úprava chodníka, kvôli odtoku dažďovej vody),
6. zamedziť prístupu parčíku majiteľom psov a nežiaducim osobám (bezdomovci, feťáci a iné živly),
7. starať sa o parčík častejšie ako len 2x za rok – pokosenie, zametanie...

Len pre úplnosť a bližšiu predstavu dopĺňam aj letecké snímky, ako ten parčík vyzerá.


Aha a na záver ...

... si len prajem, aby sa nám podarilo niečo s tým parčíkom urobiť a aby sa nad týmto miestom zamysleli aj ľudia bývajúci v bezprostrednom okolí, ktorým síce daný status quo nevyhovuje, ale v zásade sú proti každej zmene.

Juraj Žitný
foto: autor


0 komentárov:

Zverejnenie komentára