Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.1.13
0
V polovici t. m. som požiadal redaktorku RV o priestor pre článok na tému Račany Rosso. Ponúkla mi rozsah 1.500 znakov a dohodli sme sa na dodaní článku v stredu 23. t. m., deň po verejnej prezentácii urbanistickej štúdie. V stredu večer som dodal tento text:
Račany Rosso - pre aj proti

22. jan. sa v Obecnom dome verejne prerokovávala Urbanistická štúdia zóny Račany Rosso (UŠ) s investorom a autormi štúdie. Po úvode starostu a PR prezentácii investora rokovanie viedol P. Bielik z TA3. Televíziu aj firmu Račany Rosso s.r.o. vlastní fin. skupina Grafobal Group. Prečítaním listu záhr. arch. J. Beladiča, oceňujúceho projekt Račany Rosso, sa moderátor pokúsil navodiť dojem, že Račanov projekt nadchol...

Autori projektu predstavili zámery rátajúce s tým, že investor presadí návrhy UŠ do územného plánu. Ako hlavný tromf vytiahli obchodné centrum pri otočisku električiek. Až otázky a pripomienky poslanca M. Drotována a Račanov vrátili podujatie k návrhom UŠ. Názory obyvateľov boli kritické aj podporné.

Projekt podporili hlavne Dr. M. Maštena, do roku 2012 spoločník a konateľ Račany Rosso s.r.o.Radničné námestie Rača s.r.o. (zdroj: OR SR) a býv. poslanec MZ za HZDS R. Ivičič. Ten o. i. uviedol, že vinohrady už do Rače nepatria.

Račania zo sídlisk Komisárky, Račany Bianco a ul. Podbrezovská namietali zníženie kvality života v okrajovej zóne Rače (hluk, strata výhľadu na Karpaty, anonymizácia zóny), ostatní hlavne neprijateľnosť dopravnej a infraštruktúrnej záťaže. Investor si námietky písal, no obavy Račanov nerozptýlil.

Starosta Pilinský podujatie opustil krátko po otvorení, bez vyjadrenia postoja k projektu. Verím, že ako poslanec MsZ hl. mesta zahlasuje o UŠ v súlade s názormi Račanov.

Viac o projekte: http://rosso.sk/ (investor)http://rosso.racan.sk/ (petičný výbor).

Miro Ščibrany, račan.sk(žltým pozadím som vyznačil časti, ktoré sa môžu vypustiť ako prvé, keď bude treba text krátiť)

Redaktorka RV mi 24. jan. oznámila, že text do čísla nezaradí kvôli obsahovej duplicitnosti s jej redakčným článkom o prerokovaní štúdie. Po mojej telefonickej námietke a diskusii sme sa dohodli, že text prepracujem do podoby postrehov občana z prezentácie UŠ. V tomto duchu som článok prepracoval a  v piatok dopoludnia som ho odoslal e-mailom:Urbanistická štúdia Račany Rosso - poznámky občana

Čo ma pobúrilo: že UŠ do územia pôvodne určeného pre rodinné domy presadzuje viacpodlažné bytovky a zvýšenú pre Raču nezvládnuteľnú záťaž 2.556 (2.254) obyvateľov; zaskočilo: že verejné prerokovávanie UŠ bolo vyhlásené bez riadneho posúdenia v komisiách MZ a bez oznamu v RV; potešilo: že investor a autori projektu sa rozhodli predstúpiť pred Račanov - dlho tomu nič nenasvedčovalo; prekvapilo: že prerokovávanie UŠ prebehlo plne v réžii investora, finančnej skupiny Grafobal Group a jej televízie TA3; rozladilo: že investor venoval väčší priestor sebaprezentácii a svojim víziám než faktom predloženým v prerokovávanej štúdii; sklamalo: že starosta Pilinský rokovanie opustil krátko po jeho otvorení a že na rokovaní sa k štúdii a ohlasom Račanov ani jediným slovom nevyjadrila vedúca územného plánovania ani poslanci s výnimkou M. Drotována; zaujalo: s akou vehemenciou obhajoval projekt Račany Rosso obyvateľ Rače M. Maštena; šokovalo: ex post zistenie, že Dr. Maštena obhajoval projekt, ktorý sám ako spoločník a konateľ Račany Rosso s.r.o. pripravoval - až v júli 2012 ho vystriedal I. Kmotrík (zdroj: OR SR).

UŠ vytvorila dva tábory: v jednom sú prívrženci projektu a investor, v druhom občania podpisujúci petíciu. Je dôležité vedieť, že o osude UŠ rozhodne mestské zastupiteľstvo. Zamietnutie UŠ poslancami MZ len zvýši kvórum na jej schválenie z nadpolovičnej na dvojtretinovú väčšinu.


Miro Ščibrany, račan.skO tri hodiny som dostal lakonickú odpoveď, že pre článok sa v Račianskom výbere nenašiel priestor. Na prosbu o udanie dôvodov, prečo sa nenašiel priestor pre príspevok s dohodnutým obsahom aj rozsahom, odpoveď dodnes neprišla.

Takémuto postupu redakcie sa všade mimo Rače hovorí cenzúra.


Starosta na KDH - KDH na starostu
Otvorená samospráva? V Rači úloha pre nového starostu!
Starosta (a) Miro Ščibrany
Media Rača s.r.o. - kreatívny zisk?
V Rači sa zbláznili nielen developeri
Hrubá čiara za ďalšou neslušnosťou KDH
Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


0 komentárov:

Zverejnenie komentára