Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Vianočná atmosféra na Rendezi v KS Impulz gradovala sviatočne 21.12.2012 v pravidelných piatkových stretnutiach deťúreniec so svojimi maminkami s Klubom matiek Rendezu v už tradične spoločnej ľudskej súhre s deťmi, mládežou z Rendezského klubu mladých pri nádherne vyzdobenom vianočnom stromčeku, ktorý konečne tento rok spoločnými silami žiaril bohatosťou nových ozdobných strieborných reťazí, trblietavých gúľ a ozdôb. Keď sme na ňom zažali elektrické sviečky, veľkú miestnosť sme ponorili celú do tmy, nastali vždy tie vzrušujúce chvíle pre deti, mládež, dospelých, ktoré dokáže vykúzliť sila svetla a farieb vianočného stromčeka, ktorý vie vyvolať ten zvláštny pocit sviatočnej atmosféry ľudskej spolupatričnosti, byť aspoň na chvíľu úprimne nesebeckí, dobrí jeden k druhému. Zážitok tohto piatkového podvečera , ktorého zmyslom bolo darovať darček zo srdca niekomu blízkemu, ktorého máme radi boli síce skromné v podobe trička, stolno tenisovej rakety , knihy, ale skutočne najkrajšou odmenou tejto akcie pre deti, mládež bola tá ich spontánna, nespútaná radosť v nespočetných naháňačkách, kde ich energia je takmer nevyčerpateľná, navyše s bonusom to najžiadanejším, záplavou ozdravujúceho smiechu, ktorý pretrval ešte dlho aj pri ceste domov. To bol a vlastne je, ten darček zo srdca najvzácnejší, ktorý tak obetavo a štedro poskytovali a ešte určite budú poskytovať priestory KS Impulz aj v roku 2013, kde každý štvrtok sa budú schádzať z Klubu seniorov Rendezu pri rôznorodých aktivitách, každý piatok srdečne pozývajú členky z Klubu matiek Rendezu pre rôzne tvorivé činnosti detí s rodičmi a  Rendezky klub mladých a detí pozýva všetky deti a mladých ľudí na Rendezi do KS Impulz pre voľno časové aktivity, akcie v športe, kultúre od pondelka do piatku v čase od 16,00 do 20,00 kde závisí len od vás či budete zažívať nové zážitky, spomienky v kruhu svojich generačných súputníkov v domovských priestoroch  KS Impulz.
Na stretnutia plné pohody a spoločných aktivít s vami v KS Impulz sa teší
Cyril Sekerka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára