Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.1.13
0
Dosiahol to Urbanistickou štúdiou zóny Račany Rosso, ktorou zamýšľa v lokalite za sídliskom Komisárky nad rámec platného územného plánu a v rozpore so záujmami obyvateľov MČ Bratislava - Rača výrazne zvýšiť podlažnosť, zastavanosť a počet obyvateľov a umiestniť na úpätie Malých Karpát výškovú zástavbu.

K nevôli Račanov prispelo vyvesenie výzvy na verejné prerokovanieurbanistickej štúdie (UŠ) na úradnú tabuľu tri dni pred Vianocami. Bez vysvetlenia v miestnych médiách, bez upozornenia na titulke www.raca.sk, krátko po tom, čo investor stiahol UŠ zo stavebnej komisie MZ. Akoby išlo o bežnú záležitosť, čo nestojí za pozornosť. Výzvu si všimli len niekoľkí občania a poslanci, ktorí úradnú tabuľu pravidelne sledujú.

Čo čert ani investor Ivan Kmotrík nechcel, štúdiu si vzal na mušku poslanec MZ Michal Drotován a svoje zásadné pripomienky hneď po Novom roku uverejnil v článku Stop nezmyselnej výstavbe.... Vzápätí sa objavil podnet na portáli Odkaz pre starostu:


o niekoľko dní neskôr bol uverejnený článok Ďalší „salámový“ pokus Ivana Kmotríka a z  UŠ Račany Rosso sa v Rači stala verejná téma číslo 1.

Vedenie MÚ uverejnilo o UŠ 9. januára krátky článok v Račianskom výbere 1/2013. Vedúca odd. územného plánovania Ing. arch. Virsíková vo vyjadrení k UŠ s podtónom „o nič nejde“ len opísala všeobecne známe byrokratické postupy územno-plánovacieho a stavebného konania, zámery a dopady UŠ vôbec nekomentovala. V článku sa uvádza, že 22. januára bude verejná prezentácia UŠ v zasadačke Obecného domu o 15. hod.Pre zamestnaných Račanov príliš zavčasu, no vďakabohu aj za to - KTO ČO LEN TROCHU MÔŽETE, PRÍĎTE!

Starosta Peter Pilinský dosiaľ k UŠ verejne nezaujal žiadne stanovisko. Ani ako poslanec MsZ, ani ako predseda SZ, ani ako obyvateľ Rače. Pritom v Rači už aj vrabce čvirikajú, že zahusťovať územie bez riešenia širších vzťahov (ochrana krajiny, komunikácie a infraštruktúra, kvalita života obyvateľov, výstavba vo Vajnoroch, Sv. Jure, Pezinku, ...) je neprijateľné a nezodpovedné tak zo strany investora, ako aj tých, čo takýto „rozvoj“ územia (skryte) podporujú. A že ak investor nechce v Rači úplne stratiť tvár, mal by v zóne Račany Rosso stavať v súlade s platným ÚPN.

Dobrá správa je, že v čase ohrozenia záujmov obyvateľov Rače sa aktivizujú viacerí poslanci MZ. Spolu s obyvateľmi pripravujú petíciu, ktorej cieľom je zastaviť intenzifikáciu zástavby mestskej časti do doby, kým sa nedorieši infraštruktúra a už dnes neúnosná dopravná situácia.

Keď sa s urbanistickou štúdiou Račany Rosso oboznámite a váš názor na ňu bude čo len čiastkovo kritický, môžete využiť vzor podania a do 28. januára na adresu alebo do podateľne MÚ DORUČIŤ PRIPOMIENKYPODPORIŤ PETÍCIU za zamietnutie zámerov, ktoré znižujú kvalitu života v MČ Bratislava - Rača.

Neprijateľné územno-plánovacie zámery investora zastaví len vaše rozhodné NIE!
Znenie petície a ďalšie kroky sú zverejnené na stránke Račany Rosso.

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Urbanistická štúdia zóny Račany Rosso,
katastrálne územie Bratislava III - Rača, miesto Pri vinohradoch.

Autor zadania:
Ing. arch. Dušan Nemec, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Bartókova 4,
IČO 43166440 (marec 2010)
Investor:
Račany Roso, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO 44353570
Generálny projektant:
Ing. arch. Gabriel Drobniak, Devín 4283, 841 10 Bratislava - Devín,
IČO 22640584 (september 2012)

0 komentárov:

Zverejnenie komentára