Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.12.13
0
Osemnásť rokov Silvestrovského rozlúčkového behu Rendezom, osemnásť rokov, keď už bez tohto koncoročného odzvonenia kalendárnemu roku si to mnohí športoví Rendezáci, ako atléti či diváci, nevedia ani predstaviť.

Na počiatku zrodu tohto behu bola moja myšlienka, aby sa na Rendezi založila tradícia rozlúčkového Silvestrovského behu s rokom cez srdce jeho územia od „Námestíčka Jožka Orného“ do areálu športu Rendezu Sklabinská (4 kolá = 4,2 km) s cieľom znovu na Námestíčku. Požiadal som nestora atletickej rodiny na Rendezi DUŠANA ŠTANCELA ako aktívneho trénera, organizátora mnohých atletických súťaží, aby tu postupne vytvoril rodinnú značku pretekov, kde bude vládnuť najmä žičlivá pohodová atmosféra so zdravou súťaživosťou a záverečné finále odovzdávania cien v KS Impulz bude plné vzájomných debát, dobrej nálady a víťazmi budú obrazne vlastne všetci účastníci, že koniec roka môžu stráviť spolu v súhre behu a v kruhu veľkej atletickej partie. Dušan Štancel dokázal za osemnásť rokov, s veľkou tímovou rodinnou pomocou manželky Lenky, inak bývalej prvej dámy atletiky na Rendezi (úspechy doma i v zahraničí) a s ich dcérami Dušankou a Lenkou vyšperkovať tento bežecký pretek na úroveň, kde to žiari bonusom kvality a ľudskej atmosféry, ktorý si pretekári pravidelne značia do svojho atletického kalendára. Visačkou jeho dobrého mena bola aj pretekárska účasť vtedy vrcholových prvoligových futbalových rozhodcov, inak úžasných parťákov, ktorých pritiahol vtedajší rozhodca a Rendezák Alexander Marczel, kde si takto cibrili svoju povinnú zimnú rozhodcovskú kondíciu. Roku pána 2013 sme mali opäť zaujímavé štartovacie perličky v podobe štartu dvoch bratov Michala a Juraja Drotovánových a veľkej pocty sa nám dostalo zo susedných Vajnor, kde túto obec reprezentoval v behu sám pán starosta JÁN MRVA (polovičná krv je rendezská – matka), ktorý obdaril preteky nielen dobrým športovým výkonom, ale navyše aj skvelou náladou, ktorá sa niesla príjemne a hladivo celým týmto bežeckým podujatím. Detskí pretekári boli tento krát tým tretím ľudským šperkom, ktorý roztlieskal a priviedol do správneho varu divákov svojim obrovským pretekárskym nasadením, nezdolnou vytrvalosťou od samotného štartu až do záverečného cieľa. Žeby sme tu videli budúcich úspešných atletických pretekárov, ktorí raz povedia, že počiatočné behy absolvovali aj na Rendezi?

Záverečné resumé tohto úspešného koncoročného bežeckého podujatia je sa aj poďakovať a oceniť jeho spoluorganizátorov, referenta športu MÚ Rača Mareka Porvazníka + za jeho celoročné špičkové športové akcie v celej MČ Rača, Ďuriho Madzina – poslanca za MČ Rača ako dôležitého štartéra pretekov jeho všetkých vekových kategórií, Katku Dobiášovú – miestnu poslankyňu za Rendez (Východné) MČ Rača za kompletný občerstvovací servis pretekárom.

Úprimné prianie veľkej atletickej rodine plné zdravia, rodinnej a športovej pohody v celom roku 2014 praje spoluorganizátor TJ Real Rendez.

Cyril Sekerka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára