Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.12.13
0
Amfiteáter v Knižkovej doline nad kúpaliskom Zbojnička, v blízkosti centra mestskej časti a zároveň v úzkom kontakte s lesoparkom Malých Karpát, je už mnohé roky neodmysliteľnou súčasťou hodov, vinobraní a iných kultúrno-spoločenských podujatí v Rači.

Bývalý starosta Ján Zvonár (2006 - 2010) údajne pripravoval modernizáciu areálu z fondov EÚ, s 5- až 10-percentnou spoluúčasťou mestskej časti. Prípravu modernizácie spomalilo vyhorenie amfiteátra v júli 2010, projekt obnovy areálu bol spracovaný v decembri 2010.

Súčasný starosta Peter Pilinský sa rozhodol projekt z roku 2010 neuskutočniť. Bez diskusie s poslancami a obyvateľmi MČ dal spracovať štúdiu areálu s náplňou viacgeneračného centra pre celoročné voľnočasové aktivity a oddych, s multifunkčnou športovou plochou (v lete pre loptové hry, v zime pre klzisko), s detskými ihriskami, plochou pre fitness aktivity, s lezeckou stenou, v hornej tretine areálu s amfiteátrom pre hudobné a divadelné predstavenia, diskusie, letné kino a s hľadiskom s kapacitou 650 návštevníkov zapusteným do svahu. Štúdia pod hľadiskom takisto do svahu situovala klubovne, rampu prechádzajúcu do schodiska, bufet/reštauráciu a hygienické zázemie. Na zelených strechách objektov klubovní a bufetu navrhla relaxačnú zónu, miesto opaľovania, grilovania a oddychu s výhľadom na dolinu a na Raču. Štúdia rátala s rekonštrukciou verejného osvetlenia a plotu amfiteátra.

Architektonická štúdia je dielom ateliéru VALLO SADOVSKÝ ARCHITECTSa tvorcovia ju verejnosti prezentovali v októbri 2012 v NKD. Asi štyridsiati prítomní obyvatelia Rače prijali koncept voľnočasového centra prevažne pozitívne. Odlišné názory vyjadrovali na jednotlivosti - natočenie amfiteátra, veľkosť a dostatočnosť prekrytia javiska, či má byť pódium trvale zastrešené alebo má mať demontovateľné prekrytie, či areál chrániť pred vandalmi vysokým oplotením alebo vsadiť na otvorenosť priestoru a kamerový systém a i.

Viacerí občania mali námietky voči zámeru MČ otvoriť ďalšiu veľkú investíciu v čase, keď nie je dobudovaný a plne využívaný Nemecký kultúrny dom, keď si MČ Rača berie úver 1,3 mil. € na obnovu škôlok a škôl. Upozornili, že ďalší veľký projekt obmedzí ostatné bežné aj kapitálové výdavky, vyvolá tlak na príjmovú stranu rozpočtu a môže viesť k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Niektorí poukázali na fakt, že premenou priestoru na voľnočasové centrum Rača stratí poslednú veľkú plochu vhodnú pre väčšie kultúrne a spoločenské akcie a zhromaždenia. Zazneli aj obavy z hlučnosti, osobitne ak sa vo viniciach na opačnom svahu doliny v budúcnosti postavia rodinné alebo bytové domy. Skeptické názory občania vyslovili aj k využiteľnosti amfiteátra a jeho potenciálu prinášať mestskej časti príjmy z prenájmov, ktorými autori štúdie zdôvodňovali dimenzovanie hľadiska a nadštandardné vybavenie zázemia amfiteátra.

Ako zdroje financovania projektu starosta uviedol predaj majetku a spoluúčasť magistrátu. Oba zdroje boli prijaté s pochybnosťami. K predpokladanej výške nákladov sa starosta nevyjadril. Až v článku Zničený amfiteáter sa má stať voľnočasovým centromz 10. októbra 2012 vtedajší hovorca starostu uviedol, že rekonštrukcia by podľa odhadu mala stáť milión eur a že financovanie projektu bude predstavené v ďalšej verejnej diskusii s občanmi. Neskôr starosta odhad nákladov na obnovu areálu zvýšil na 1,5 mil. €, bez záruky, že je to konečná čiastka.

Rezervovaný až skeptický názor obyvateľov Rače na financovanie projektu zdieľali aj poslanci MZ a starostom navrhnutú čiastku 450 tis. € na prvú etapu rekonštrukcie areálu v rozpočte na rok 2013 znížili na 280 tis. €. Starosta a zároveň mestský poslanec Peter Pilinský ani do dnešného dňa nepresvedčil MsZ a magistrát, aby hlavné mesto areál v Knižkovej doline vnímalo ako priestor s celomestskými funkciami a aby jeho rekonštrukciu a prevádzku spolufinancovalo.

Predbežnou bodkou za doterajším vývojom je omnoho skromnejšia a na finančné zdroje menej náročná architektonická štúdia 2013. S vysokou mierou istoty sa dá predvídať, že ak sa areál zrekonštruuje v jej duchu a rozsahu, hlavné mesto bude musieť na celomestský voľnočasový a oddychový areál s amfiteátrom na dlhé roky zabudnúť.


Súvisiace články:0 komentárov:

Zverejnenie komentára