Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

29.9.19
0
Presne pred týždňom pri sledovaní pochodu ZA ŽIVOT veriacu kresťanku Zuzanu P. „pochytil veľký hnev“.
Do fb-statusu napísala „niekoľko ťažkých, ale úprimných slov“.

Konzervatívny prúd v cirkvi doviedol Zuzana P. do situácie, kedy chcela využiť možnosť potratu.
Osobná skúsenosť ju priviedla k podpore súčasnej legislatívy.

Konzervatívne prostredie malo na Zuzanu počas dospievania nemalý vplyv. V cirkvi získala o sexualite a intimite skreslenú predstavu. O znásilnení si myslela, že jej sa to nemôže stať. O vzájomnom súhlase pri intimite ju v škole neučili. Dlho verila, že musí byť pre muža poslušnou ženou, že sex pred svadbou a mimo výlučného vzťahu je čosi špinavé.

Keď začala sexuálne žiť, cítila sa špinavá, nehodná, prvé skúsenosti so sexom znížili jej sebavedomie. Prenasledoval ju oblak temnoty. Nevedela sa ku sexu zdravo postaviť a v prípade potreby sa brániť. Mala nízke sebavedomie a pocit viny z nenaplnenia ideálu konzervatívnej komunity. V tomto období bola znásilnená. Po znásilnení jej sebavedomie ešte viac kleslo, no v jednej veci sa jej vyjasnilo. Ako jedinú možnosť v prípade otehotnenia začala vidieť potrat. Našťastie neotehotnela a toto rozhodnutie nemusela zvažovať.

Zuzana je presvedčená, že treba zachovať platnú legislatívu s lehotou 12 týždňov vrátane možnosti interrupcie bez udania dôvodu. Skrátenie lehoty z 12 na 8 týždňov považuje prakticky za zákaz. Chce, aby sme boli otvorenou spoločnosťou, kde je potrat možnosťou pre ženy, ktoré sa tak rozhodli. Vyzvala politikov presadiť vyššiu mieru sexuálnej výchovy a neuprieť právo na voľbu tým, ktorí ju potrebujú.


Status Zuzany P. má na fb mnoho zdieľaní, komentárov, palcov hore, srdiečok, plačkov. Nejedno oko nezostalo suché. Veď akoby mohlo, keď cirkev, škola a spoločnosť nezvládli sexuálnu výchovu mladej ženy a dôsledkom bolo jej znásilnenie?

„Ťažké a úprimné slová“ Zuzany P. zacielili a presne trafili • konzervatívne kruhy v cirkvi • konzervatívnu komunitu • konzervatívnu sexuálnu a kresťanskú etiku • prívržencov obmedzenia/zákazu interrupcií. Zuzana konzervatívnym cirkevným kruhom vyhodila na očí, že sa stala obeťou znásilnenia.

Zo statusu nevedno, či ide o kruhy evanjelické či katolícke.
Zuzane je to akiste výhodnejšie takto.
Katolíkom sotva.

Do súhrnu okolností, ktoré prispeli k jej znásilneniu, Zuzana zaradila viaceré neduhy konzervatívneho prostredia: • patriarchálne vnímanie sveta • pasívna žena a aktívny muž • žena poslušná mužovi • intímne vzťahy bez otvorenosti • sex len po svadbe a vo výlučnom vzťahu.

Niektoré vymenované neduhy pôsobia, akoby sa vzťahovali na slovenskú dedinu 19. storočia.
Pritom Zuzana zrejme vyrastala v meste a podľa jej veku ide o 21. storočie.

Zo statusu nie je jasná ani spoluúčasť Ondreja P., progresívne veriaceho disidenta. Evanjelika s liberálnym postojom k potratom. Nepriviedol dcéru Zuzanu do cirkvi práve on? Nesprevádzal ju cirkevným prostredím? Nebol jej oporou v chaose dospievania? Neučil dcéru o dôležitosti vzájomného súhlasu pri sexuálnej intimite? Nepomohol jej rozoznávať znaky sexuálneho násilia?

O to pálčivejšia je otázka: Prečo Zuzana v fb-statuse ostro útočí na konzervatívne prostredie, keď tým ukazuje prstom aj na zodpovednosť svojho otca? Nie je možným vysvetlením, že Zuzanin fb-status je spoločným ihriskom otca a dcéry?

Ak je, potom Zuzana zahrala riskantný odpal.

Obsah, načasovanie a apelatívnosť fb-statusu (po pochode ZA ŽIVOT a pred rokovaním NR SR o zmene zákona o interrupcii) vyvoláva aj ďalšie otázky: Nie je Zuzanin fb-status súčasťou vstupu Ondreja P. do volebnej kampane? Nenahrávajú kladnej odpovedi indície ako rodinné prostredie, vzdelanie a mimovládne aktivity Zuzany? Postavenie jej otca Ondreja v ECAV a jeho aktivity v PS?

Achillovou pätou apelu je, že Zuzana P. stavia reprodukčné právo ženy na pohrebisku nenarodených. O smrti dieťaťa pri potrate je v Zuzaninom texte TICHO.

Sebastrednosť dáva k. o. svedomiu.

Výpoveď, ktorá začala spontánne a úprimne, sa vo výsledku zmenila na kritiku konzervativizmu a na ponuku progresívnej alternatívy. Vo všeobecnosti aj vo vzťahu k potratom. „Ťažké a úprimné slová“ Zuzany P. sú hlasným NIE! pokusom konzervatívcov o úpravu zákona o interrupcii. Nie sú len kópiou postoja PS k potratom v známom videu Zuzany Č., na ktorého konci PS VERÍ ŽENÁM?

Progresívna veriaca Zuzana P. sa tak ako prezidentka Zuzana Č. – stále prepojená pupočnou šnúrou s rodnou stranou – dovoláva verejnej diskusie o potratoch. A tak ako prezidentka diskusiu ne/priamo marí.
„Sme za verejnú diskusiu o zákone – odmietame v zákone čokoľvek meniť“.

Čistá HLAVA XXII.

Výpoveď Zuzany P. o znásilnení vyvolal vo verejnosti silné emócie. Tak, ako by ich vyvolal príbeh akejkoľvek inej ženy. Nemali tieto emócie prekryť/posilniť politický zámer fb-statusu? Štýl, akým je fb-status napísaný, takúto domnienku podporuje.

„Ťažké a úprimné slová“ Zuzany P. získali pachuť kľučkovania a falošnosti.
Idú voľby. Držte si klobúky.0 komentárov:

Zverejnenie komentára