Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

3.12.17
7
Dnešný príspevok píšem za seba a rodičov, športovcov, obyvateľov Rače, ktorí prejavili podporu obnove prírodného trávnika namiesto výstavby umelého trávnika na veľkom futbalovom ihrisku v športovom areáli pri ZŠ Tbiliská. Chcem, aby Račania poznali naše dôvody a mali k dispozícii aj trochu iný pohľad na vec.


V širokom okolí a v celej Rači je toto posledný VEREJNÝ športový areál s pestrejšou škálou športovísk (bežecký ovál, veľké aj malé futbalové ihrisko, hokejbalové ihrisko etc.), dostatočne veľký, aby sa tu mohli hrať deti aj dospelí rôzne športy v tom istom čase. Zároveň je to posledný areál takejto veľkosti pokrytý prevažne prírodným trávnikom v kombinácii s umelými povrchmi.

Cez deň ho využívajú školáci a deti z družiny, večer a cez víkendy zase obyvatelia okolitých ulíc na športovanie aj rôzne aktivity s deťmi. Napriek tomu, že trávnik nie je ideálny a antuka už je dosť zanedbaná, areál býva celkom vyťažený. Preto veľmi oceňujeme, že dlho očakávaná rekonštrukcia je naplánovaná už na budúci rok 2018 (RV 11/2017, str. 3) a po jej dokončení ho budú určite navštevovať aj tí, ktorých doterajší stav areálu odrádzal od aktívnejšieho využívania.

Jediné, v čom sa s vedením MÚ a poslancami MČ Rača nezhodneme, je umelý povrch veľkého futbalového ihriska. Dôvody na výstavbu umelého trávnika sa nám zdajú tendenčné, nezohľadňujú nové prístupy ku starostlivosti o mestské verejné priestranstvá, životné prostredie nás všetkých a uprednostňujú záujmy vybranej skupiny športovcov.

Ako rodič aktívnych detí a aktívny športovec si neviem predstaviť dostatočne rozumný dôvod na to, aby som naďalej chodila športovať do areálu, kde budem behať po umelej a nie po prírodnej tráve. Kde ako bežec budem krúžiť na ovále a dýchať vzduch, ktorý bude v horšej kvalite aj vďaka ďalšiemu neprírodnému povrchu. Má vôbec zmysel športovať pre zdravie v takomto prostredí? A rady typu: „Choďte za prírodou a zdravým vzduchom do lesa, veď ho máte blízko“, sú fakt smutno-zábavné. Obzvlášť v prípade detí a mládeže, ktorí bývajú v okolitých panelákoch a už teraz nemajú skoro žiadne priestranstvá, kde by mohli aspoň časť svojho voľného času tráviť v čiastočne prirodzenom prostredí.

Navyše už teraz sa ukazuje, že podmienky detí zo školy (cca 500 detí), sú menej dôležité ako podmienky detí vo futbalových kluboch. Pre deti z nižších ročníkov a ich rozmanité herné aktivity je z viacerých dôvodov vhodnejší prírodný povrch. Bohužiaľ, z pohľadu MÚ a poslancov, škola má na tieto aktivity v areáli nájsť iné miesto. To v skutočnosti znamená využívanie zelených plôch okolo oválu, ktoré sú malé. Sú vzdialenejšie od školy a v nerovnom teréne. Alebo sa uspokojiť s umelým trávnikom.

Zamestnanci MÚ a poslanci sa nás tiež snažia presvedčiť, že je problém nájsť každý rok financie na pravidelnú údržbu prírodného trávnika, ale nevidia problém v tom, že rovnako bude treba každý rok nájsť financie na splácanie úveru čerpaného aj na nový umelý trávnik a výdavky na jeho údržbu. Umelý trávnik je nutné pravidelne čistiť, dopĺňať výplň, polievať počas horúcich dní a vymieňať namáhané časti. Nakoniec ho bude treba vymeniť celý a zlikvidovať veľký objem odpadu. Čo ak sa potom prostriedky na likvidáciu a obnovu nenájdu? Zostane nám na krku absolútne nepoužiteľná plocha s veľkou ekologickou záťažou a prípadný návrat k prírodnému trávniku bude bez veľkého objemu financií nemožný. Na druhej strane prírodný trávnik prežije skoro všetko... Možno bude po čase vyzerať ako ten dnešný, ale stále sa po ňom bude dať behať, aj keby ho mali len kozy alebo ovce kosiť.

V nasledujúcich bodoch sú zhrnuté naše hlavné argumenty za obnovu prírodného povrchu na ploche veľkého futbalového ihriska.

1.   Súvislý prírodný trávnatý povrch kladne ovplyvňuje kvalitu prostredia školy a blízkeho okolia:
a)  prirodzene pohlcuje z ovzdušia nečistoty a prach - znižuje teda prašnosť a znečistenie ovzdušia
b)  produkuje kyslík – zlepšuje čistotu ovzdušia
c)  pohlcuje hluk z okolitého prostredia
d)  zadržaná voda a jej postupné uvoľňovanie do ovzdušia znižuje teplotu povrchu až o 15 - 25 stupňov pri extrémnych letných teplotách (štúdie štátnych výskumných inštitúcií)
e)  zadržaná voda zvyšuje vlhkosť a kvalitu ovzdušia
f)    filtruje nečistoty z vody a chráni tak pôdu a podzemnú vodu pred znečistením
g)  zrážková voda cez trávnik a pôdu presiakne do podzemných podloží – zvyšuje hladinu podzemnej vody na území, znižuje riziko záplav a záťaže potrubí odpadových vôd

2.   Zachovanie prírodného trávnika vychováva naše deti k zodpovednosti a starostlivosti o životné prostredie. Deti by mali pochopiť, že výhody plynúce s používania umelých trávnikov (pohodlnosť a krátkozraké výhody pre privilegovanú skupinu) nie sú dôležitejšie ako naše zdravie a dlhodobo udržateľné dobré podmienky všetkých, čo žijú v blízkom aj širokom okolí. Naša škola sa zúčastňuje rôznych programov na zlepšovanie životného prostredia (Zelená škola, Modrá škola). Ak majú mať teoretické poznatky z týchto programov aj nejaký účinok, treba deťom ukázať, že aj my dospelí sme schopní nie iba teoretizovať, ale aj skutočne ochraňovať životné prostredie.

3.   Šmykľavosť povrchu a vzniknuté zranenia po pádoch na umelom trávniku sú nepríjemnejšie ako na prírodnom. Deti z družiny v letnom oblečení a sandáloch tu majú značnú nevýhodu oproti hráčovi v podkolienkach, chráničoch a kopačkách.

4.   Jedinečná príležitosť ako školský areál zatraktívniť verejnosti a zároveň spraviť prvý z krokov ku zlepšeniu prostredia na bývanie v Rači. Momentálne žije v okolí školy cca 4 500 obyvateľov (Tbiliská, Rustaveliho, Závadska, Cígeľská, Gelnická, Karpatské námestie, časť ul. Pri vinohradoch – skoro 20% občanov Rače prihlásených na trvalý pobyt), čo je celkom veľká hustota obyvateľstva na malej ploche. Vo viacerých slovenských mestách sa rozbiehajú projekty na zatraktívnenie bývania na sídliskách v spolupráci so školskými komunitami priamo v školských areáloch. Náš areál pri ZŠ Tbiliská má veľký potenciál, len sa z neho nesmie stať umelý a možno uzavretý futbalový areál, ale skôr verejný multifunkčný športový areál so všestranným využitím (komunitné záhony, komunitné ihrisko/cvičisko pre staršie deti s posedením pre rodiny alebo divákov na nevyužitých zelených plochách a pod.).

5.   Ekonomická výhodnosť obidvoch riešení nebola objektívne dokázaná. Doteraz boli prezentované iba čiastkové informácie k obidvom. Žiadne komplexné vyhodnotenie všetkých faktorov neexistuje. Vrátane dlhodobého splácania investície, vplyvu na životné prostredie alebo existujúcu infraštruktúru a náklady na likvidáciu odpadu na konci životnosti umelého trávnika.

Nesúhlasíme s tým, že naše argumenty sú prezentované ako:

a)  menšinové, vraj kvôli tomu, že nie sme rodení Račania a nechceme podporiť len požiadavku futbalistov, ale aj ostatných zainteresovaných, napríklad rodičov a športovcov z okolia
b)  egoistické, lebo sa snažíme zachovať prírodné prostredie pre naše deti. Rovnaký meter by som mohla použiť aj na zástupcov futbalových klubov, ktorí tiež chcú presadiť perfektné hracie podmienky pre deti z ich klubov

Takto sa môžeme naťahovať donekonečna pri každom argumente. V konečnom dôsledku každý bojuje za to, čo považuje za správne podľa seba.

Moju snahu už niektorí okomentovali ako „problematický občiansky aktivizmus“ a vraj takto zruším už dobre rozbehnutý a prospešný projekt. Pripísali mi tak neúmyselne celkom veľký vplyv, ktorý zo svojej pozície určite nemám. Ale ak sa mi v rámci svojich aktivít podarí, aby sa niektorí poslanci a zodpovední zamestnanci MÚ pozreli na tento projekt trochu inou optikou, a ak sa rozhodnú pre prírodné riešenie, nikto nemôže tvrdiť, že som zrušila račiansku investíciu desaťročia.

V dotazníku, ktorý som uverejnila spolu s prvým príspevkom, mi v krátkom čase odpovedalo 64 účastníkov a v školskej ankete sa vyjadrilo ďalších 14 rodičov, celkovo to bolo 78 odpovedí. Z toho 41 podporilo prírodný trávnik a 37 umelý trávnik. Určite som čakala väčšiu odozvu, minimálne od rodičov detí na škole... Ale vzhľadom na spoločenské nálady a nedôveru voči štátnym a komunálnym autoritám, ktorá v mojom okolí vládne, som s výsledkom spokojná. Tento dotazník bol pre moju vlastnú potrebu, aby som zistila, či má vôbec zmysel túto tému rozoberať. Počas posledných týždňov ma ale oslovilo dostatočné množstvo rodičov a známych, ktorí majú rovnaký alebo podobný názor na vec, ale bohužiaľ neveria, že majú šancu niečo ovplyvniť a že ich vôbec niekto bude počúvať. A to je presne to, v čo ja verím a dúfam. Zmeniť sa to môže, len ak sa o to pričiníme sami.

P. S. Pripájam aj zhrnutie argumentov druhej strany.

Hlavné argumenty v prospech umelého trávnika:

a)  má pravidelnejší povrch a ten je veľmi žiaduci pre kvalitnú futbalovú hru
b)  dá sa používať i v daždivom počasí a počas zimy, kedy je prírodný trávnik rozmočený alebo zamrznutý a netreba čakať na jeho presušenie alebo roztopenie snehu
c)  odstránenie škôd na trávnatom povrchu, spôsobených počas hry za daždivého alebo zimného počasia, sú finančne aj časovo náročné
d)  ekonomická výhodnosť – nepreukázaná

Keďže trávnik má byť využívaný na tréningové účely pre deti (najčastejšie vyslovený zámer) aj kvôli neštandardnému rozmeru ihriska, napadajú ma nasledovné otázky:

a)  Ako často budú prebiehať tréningy vo veľmi daždivom počasí a počas zimy? Okrem toho aj na kvalitných umelých trávnikoch sa po výdatných dažďoch vytvárajú kaluže, ktoré musia vyschnúť predtým, než sa na nich začne znovu hrať.
b)  Je trávnik naozaj až tak veľmi zničený aj po deťoch (menšia váha, sila a plocha dopadu)?

Osobne si myslím, že udržiavaný prírodný trávnik by bol rovnako dobre využiteľný pre malých futbalistov a tiež si viem predstaviť, že by až tak veľmi nevadilo pár odložených tréningov kvôli zlému počasiu.

Lucia Kalmárová


7 komentárov:

 1. Dve z mojich troch deti navstevuju ZS Tbiliska. Aj napriek tomu, ze su obaja futbalisti, priklanam sa na stranu prirodneho travnika a k vasim vyhradam pripajam dalsiu: ani na jednom rodicovskom zdruzeni nebol navrh rekonstrukcie ihriska ziadnym sposobom prezentovany, v skutocnosti ani ucitelia nemaju informacie. Rodicia a vedenie skoly, ZRPS by mali mat moznost sa k tomu vyjadrit. Takze sa natiska otazka, o co komu vlastne ide, ked z rozhodovania vynechava vsetkych, ktorych sa to tyka....

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. ... priebežné neinformovanie verejnosti o dôležitých projektoch a pripravovaných rozhodnutiach je pre prácu starostu Pilinského bohužiaľ príznačné. verejnosť tak má len obmedzené možnosti vyjadriť sa a reálne ovplyvniť rozhodovanie starostu a činnosť ním vedeného miestneho úradu.

   Odstrániť
  2. Dobrý deň p. Stefanides. Napriek mojim snahám o zverejnenie informácií o projekte a aj dôvodoch časti rodičov, ktorí sú za zachovanie prírodného trávnika, som sa na pôde školy nestretla s pochopením. Pôvodne som dostala informáciu, že budem môcť informovať aspoň zástupcov tried na stretnutí ZRPŠ, ale toto stretnutie sa nakoniec nekonalo. Celkovo sa škola snaží uchovať neutrálny postoj, ale zároveň bráni informovanosť rodičov...
   Pokúsim sa kontaktovať všetkých čo sa k tejto veci vyjadrili, či by nemali záujem sa prezentovať na poslednom miestnom zastupiteľstve a konfrontovať pána starostu a poslancov s našimi argumentami. To je v zásade asi naša posledná možnosť ešte niečo ovplyvniť.

   Odstrániť
 2. K tomu argumentu "a) má pravidelnejší povrch a ten je veľmi žiaduci pre kvalitnú futbalovú hru".

  Hra mozno bude kvalitnejsia, ale nie je lepsie pre rozvoj futbalovych schopnosti hrat na menej kvalitnom povrchu? Ak som spravne porozumel, toto ma byt primarne treningove ihrisko a nie ihrisko urcene na pravidelne ligove zapasy. Neviem, mozno sa mylim, ale ja si myslim, ze hrac trenujuci na menej kvalitnom povrchu bude lepsie pripraveny ako hrac trenujuci na kvalitnejsom povrchu.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ano, mylite sa Radko. Toto nie je o tom, ze si nalozite na treningu tazsie zavazie ako zvycajne.
   Ak vam odskakuje lopta uplne inak ako by mala, tak potrebujete statisticky omnoho viac casu na to aby ste sa naucili spravne ovladanie lopty.

   Zle udrziavany travnik je taky krivy, ze si to predstavte ako ked chodite autom po Bratislavskych cestach vs po cestach niekde v Rakusku.

   Ibaze tu deti riskuju a podstupuju natiahnutie slachy, vyvrtnutie clenka a pod..

   Odstrániť
 3. Ak sa môžem k danému článku vyjadriť tak pani Kalmárová hovorí za 500 detí , ale oficiálne zastupuje 41. Nikto jej nedal právo hovoriť za všetkých, ktoré si týmto článkom uzurpuje . Mali sme ísť s pánom Ščibránym a p.Kalmárovou na stretnutie s riaditeľom školy p.Savčinským po viacnásobnej neprispôsobivosti sa termínu sa vyjadrila , že má všetko naštudované a nepotrebuje ďaľšie info.
  Stretnutia sme sa zúčastnili s p.Ščibránym a p.Savčinský jednoznačne poradil umelú trávu. Pani Kalmárová už so mnou nekomunikuje z dôvodu že nezmením názor, ale ja som nešiel meniť jej názor, ale vyjasniť si veci. Aj sám pán riaditeľ povedal ak sa do toho zapoja takýto aktivisti to nebude mať konca kraja . Niektorý ľudia vždy budú proti niečomu bojovať , lebo je to ich filozofia. Ja som Račan 56 rokov a samozrejme mám k nej iný vzťah ako pani aktivistka a Raču od malička reprezentujem. Ja niekoho oficiálne zastupujem a niektoré veci v článku ani netreba komentovať .....

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Dolezite je zdoraznit, ze ide o investiciu z verejnych zdrojov vo vyske vyse 600 tisic Eur, co nie je zanedbatelna suma z racianskeho rozpoctu, prave naopak. Pravo vyjadrit sa k tak zasadnej investicii do verejneho priestoru, ktory ma splnat naroky a potreby roznych skupin obyvatelov, musi mat kazdy a nie podla poctu rokov, ktore byva v Raci, ci poctu ludi, ktorych zastupuje. Plochu, ktora sa ide revitalizovat bude okrem sportovych klubov vyuzivat aj verejnost z okolia, rodicia s detmi, ziaci, skolske kruzky a dalsie zaujmove skupiny, ktore maju rovnake pravo vyjadrit sa k tomu, ako priestor bude vyzerat a ake funkcie ma plnit. Participativne planovanie by malo byt standardom pri realizacii takychto nakladnych projektov z verejnych zdrojov, kde pravo vyjadrit sa k zameru musi dostat, kazdy kto ma zaujem a pripomienky vsetkych stran musia byt zohladnene.

  OdpovedaťOdstrániť