Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.10.17
0
Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti.


1.   Marián Borbély (58) (186 hlasov)
SZČO;
Žarnovická 5, Rača;
SME RODINA – Boris Kollár

Konateľ firmy JMB Consulting, s.r.o. (orsr) zameranej na Ostatné pomocné obchodné činnosti založenej v januári 2001.


2.   Michal Drotován, Mgr. (36) (3.238 hlasov)
prednosta miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves
Na pasekách 14, Rača;
nezávislý kandidát

V minulosti prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave či šéf oddelení zameraných na ŽP na MÚ Bratislava-Karlova Ves i MÚ Bratislava-Staré Mesto; predtým personalista a konzultant rôznych firiem (viď životopis) a majiteľ firmy Political Consulting s.r.o. (orsr).


2014-2018 poslanec MZ v Rači (OKS, SDKÚ-DS)
- člen Rady MZ; podpredseda Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy; člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej

2010-2014 poslanec MZ v Rači (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku a člen Komisie školstva, kultúry a športu a Komisie mandátovej

Neúspešne kandidoval v r. 2016 do NR SR (OĽANO-NOVA); v r. 2014 za starostu Rače (OKS, SDKÚ-DS) a v r. 2010 do NR SR (SDKÚ-DS)


3.   Justín Horvatovič, Mgr. (34) (421 hlasov)
požiarny technik
Tibenského 7, Vajnory;
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Od januára 2012 je konateľom firmy XH Media s.r.o. (orsr).4.   Dagmar Kramplová, Mgr. (59) (358 hlasov)
vedúca organizačného oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
Zvončeková 40, Rača;
Slovenská národná strana

V súčasnosti je členkou predsedníctva SNS (www.sns.sk) ako bratislavská krajská predsedníčka strany. V rokoch 2007-2010 bola prednostkou Miestneho úradu Bratislava-Rača, na ktorom predtým pracovala na rôznych pozíciách.


Neúspešne kandidovala v r. 2006 do NR SR (Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť) a v r. 2001 do Z BSK (SNS)


5.   Monika Luknárová, Mgr. (47) (1.470 hlasov)
manažérka
Alstrova 150, Rača;
nezávislá kandidátka

Zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto, manažérka a dramaturgička (skvajnorska.sk). V minulosti dlhoročná referentka kultúry Miestneho úradu Bratislava-Rača.


2014-2018 poslankyňa MZ v Rači (nezávislá)
- členka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie sociálnej a bytovej a Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
- členka Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)


6.   Jozef Nemšovský, Ing. (74) (108 hlasov)
dôchodca
Koncová 29, Vajnory;
Slovenská národná strana

Bývalý generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (2006-2008), v ktorej pôsobil predtým aj ako riaditeľ sekcie živočíšnych výrobkov (pravda.sk).

Asistent poslanca NR SR Miroslava Jureňu (2007-2010; nrsr.sk). V 2009-2014 ako SZČO poskytujúca poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (datanest). Konateľ a spoločník vo viacerých firmách (orsr).


7.   Róbert Pajdlhauser, Ing. (50) (1.131 hlasov)
manažér logistiky
Závadská 18, Rača;
SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚS

Bývalý konateľ a likvidátor vo viacerých firmách (orsr). V rokoch 1992 až 2011 bol živnostníkom (zrsr.sk; datanest).


2014-2018 poslanec MZ v Rači (KDH, Most-Híd, NOVA, Sieť, Strana zelených)
- člen Rady MZ; člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej

Neúspešne kandidoval v r. 2016 do NR SR (OĽaNO-NOVA), v r. 2014 do bratislavského mestského zastupiteľstva (KDH, OĽaNO, ZZ DÚS, NOVA, OKS, KDS, SMK-MKP) a v r. 2013 do Z BSK (NOVA)


8.   Peter Pilinský, Mgr. (45) (2.273 hlasov)
starosta MČ Bratislava-Rača
Úžiny 3, Rača;
SMER-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti

Bývalý predseda a štatutár Strany zelených (Register strán)
Pracoval ako zoológ na Ministerstva životného prostredia SR (sme.sk)


2014-2018 starosta Rače (Sieť, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)

2014-2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy; člen Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- člen Dozornej rady OLO a.s. (orsr)

2010-2014 starosta Rače (Strana zelených)

2010-2014 poslanec MsZ (Strana zelených)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
- člen Dozornej rady Bratislavskej organizácie cestovného ruchu (BOCR)

2007-2010 poslanec MZ v Rači (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ a Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej

Neúspešne kandidoval v r. 2012 do NR SR (SZ), v r. 2010 do NR SR (SDĽ), v r. 2009 za predsedu BSK (SZ) a do Z BSK (SZ) a v r. 2006 do NR SR (SF)


9.   Ján Polakovič, Mgr. (28) (1.165 hlasov)
projektový manažér
Žitná 18, Rača;
nezávislý kandidát

Marketingový a projektový manažér Miestneho úradu Bratislava-Rača (raca.sk). Majiteľ firmy Date 22 s.r.o. (orsr; shopaholics.sk). V minulosti konateľ P&T Company s.r.o. (orsr).


Neúspešne kandidoval v r. 2014 do MZ za obvod Rača (nezávislý)


10. Michal Vlček, Ing. (37) (2.156 hlasov)
ekonóm
Uhliská 7, Vajnory;
nezávislý kandidát

Obchodný riaditeľ a bývalý hokejový rozhodca. Konateľ firmy Solitius, s.r.o. (orsr).


2014-2018 poslanec MZ vo Vajnoroch (SDKÚ-DS, KDH, Sieť)
- člen Miestnej rady; predseda Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcii, člen Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z eurofondov
- konateľ Vajnorskej podpornej spoločnosti, spol. s r.o. (orsr)

2010-2014 poslanec MZ vo Vajnoroch (SDKÚ-DS)
- podpredseda Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, člen Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcii a Komisie na prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom MČ Bratislava-Vajnory

2006-2010 poslanec MZ vo Vajnoroch (nezávislý)
- člen Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov, Komisie bezpečnosti, informatiky a podnikateľov a Komisie pre ochranu verejného záujmu


11. Juraj Vodenský, PhDr., Mgr. (39) (357 hlasov)
podnikateľ
Žitná 4, Rača;
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Konateľ ARISO s.r.o. (orsr), predtým spoločník v bezpečnostnej službe Abred s.r.o. (orsr).

12. Anna Zemanová, RNDr. (58) (1.687 hlasov)
poslankyňa NR SR
Koncová 25, Vajnory;
SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚS

Tímlíderka strany Sloboda a Solidarita pre životné prostredie. Členka Správnej rady OZ Vajnorský okrášľovací spolok. Bola konateľkou TZ Studios, s.r.o. (orsr) a členkou Dozornej rady Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (orsr). Okrem ochrany prírody sa vo svojich zamestnaniach venovala aj bankovníctvu. Od zvolenia do NR SR má pozastavanú živnosť založenú v roku 1996.


2016-2020 poslankyňa NR SR (SaS)
- členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, členka Stálej delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii

2013-2017 poslankyňa Z BSK (SDKÚ-DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, Most-Híd, KDH)
- členka Finančnej komisie a Komisie dopravy
- členka Dozornej rady spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. (orsr)

2009-2013 poslankyňa Z BSK (SaS)
- členka Dozornej rady spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. (orsr)

2002-2006 starostka MČ Bratislava-Vajnory (DS, DÚ, SZS)

1998-2002 poslankyňa MZ vo Vajnoroch (KDH)

Neúspešne kandidovala v r. 2014 do MZ vo Vajnoroch (SaS, NOVA, OKS), MsZ Bratislava (SaS, Sieť, Most-Híd, SDKÚ-DS) a do EP (SaS), v r. 2012 do NR SR (SaS), v r. 2010 do MsZ Bratislava (SaS, SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, OKS) a do NR SR (SaS), v r. 2006 za starostku Vajnôr (DÚ, DSS, OKS, SZS) a v r. 2005 do Z BSK (Vpred)


13. Rastislav Žitný, Mgr. (42) (1.656 hlasov)
vicestarosta MČ Bratislava-Rača
Pri vinohradoch 4, Rača;
SMER-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti

Bývalý dlhoročný marketingový manažér spoločnosti Ján Becher Slovensko (bratislavskenoviny). V minulosti aj živnostník (datanest).


2014-2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS)
- predseda Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, člen Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
- predseda Dozornej rady Dopravného podniku Bratislava, a.s. (orsr); člen Dozornej rady Bratislavskej teplárenskej a.s. (orsr); člen Dozornej rady Národného tenisového centra a.s. (orsr)

2014-2018 poslanec MZ v Rači (KDH, Most-Híd, NOVA, Sieť, Strana zelených)
- člen Rady MZ; člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií

Neúspešne kandidoval v r. 2016 i 2012 do NR SR (Most-Híd), v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS) a do NR SR (Most-Híd) a v r. 2009 do Z BSK (Most-Híd)

Zoznamy z otvorených zdrojov
zostavil Ján Drotován
redaktor časopisu račan.sk výber

Poznámka:

Čitatelia a kandidáti môžu informácie doplniť a upresniť cez komentáre alebo e-mail (racan.sk(at)gmail.com).Dodatok (28. 02. 2018)

K menu každého kandidáta sú doplnené počty hlasov, ktoré získal vo voľbách.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára