Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

8.11.16
0

ŽIVIÓ VEČNÍ CHLAPCI RENDEZSKÍ – 80 ROČNÍ

Pamätná to generácia Rendezákov narodená roku pána 1936, ktorá vdýchla v časoch ich detstva a mladosti toľko nádherných chvíľ a spomienok do života ľudí na Rendezi.
ERO MARTIŠ - trefne vtedy zvaný ako „živé striebro“ bol gejzírom nápadov a nevyčerpateľnej energie, ktorú vždy ochotne rozdával organizovaním športových akcií v atletike, stolnom tenise,  súťažení v skokoch hlavičiek do vody, kde však na piedestále športovo najvyššom stojí séria jeho rekordov v chodení na rukách s nohami nad hlavou, kde celý Rendez s úžasom sledoval ako Ero prešiel presne vymeranú jeden kilometrovú vzdialenosť.
LAJKO ČECH – jeho spolupútnik bol ďalším vzácnym ťahúňom partie mladých ľudí na Rendezi, ktorý dokázal vtiahnuť svojich rovesníkov do letných športov, kde povestnou súťažou bol skok do výšky a Lajko známy svojou nezlomnou húževnatosťou, ale aj športovou férovosťou vyhral vždy o ten povestný centimeter kde však vedel patrične oceniť aj svojich priateľov súperov .
Oj, ale ste boli úžasná generácia  s pestrofarebnými aktivitami v mimoriadne úspešnom pôsobení ochotníckeho divadla, organizovaním nezabudnuteľných maškarných bálov, plesov, zábav spievajúce partie pri  letných spoločných  večeroch s harmonikou , gitarou. Pravidelné bolo vytvorenie prírodného klziska, keď to  zima dotiahla až na -20 stupňov, či slávne „školy tanca“ v klubovni Závodnej kuchyne, ktoré  ako učiteľ tanca viedol ich rovesník LUDVIK BARAT.
Dovoľte mi preto, aby som Vám „veční chlapci Rendezski“ ERNEST MARTIŠ, LAJKO ČECH, ale aj ďalším z tej vašej legendárnej  generácie ročníka 1936 žijúcim LUDVIKOVI BARATOVI, ONDROVI KIŠKOVI, IVANOVI HAUSKRECHTOVI, IMROVI FEDERIČOVI, ŠTEFANOVI ONDRUŠKOVI, EVIČKE BUZGOVIČOVEJ, VIERKE HLADKEJ, JARKE HOLIŠOVEJ, ANGELE JAHNÁTKOVEJ, MARUŠKE KUCHYNKOVEJ zaprial najmä veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a poďakovanie za všetko dobré a obohacujúce čo prispelo k lepšej kvalite života ľudí na Rendezi

S úctou a vďakou za rodinu STARÝCH RENDEZÁKOV

Cyril Sekerka

0 komentárov:

Zverejnenie komentára