Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky


Vážený pán primátor Ivo Nesrovnal,

obraciam sa na Vás, aby som poukázala na alarmujúci stav cesty Trávna - Pri Šajbách - Dopravná - Východná, ktorá ako hlavná komunikácia spája MČ Rača – obvod Východné s MČ Vajnory a je majetkom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Táto cesta kategorizovaná ako cesta miestnej komunikácie (Zdroj: http://www.cdb.sk/files/galleries/mapy-podla-spravcov-ck/rc-ba.jpg) je mnoho rokov neúmerne preťažovaná nákladnou dopravou, ktorú nik nekontroluje, a to napriek tomu, že prejazd nad určitú tonáž je tu zakázaný.  Komunikácia je značne zdevastovaná po celej jej dĺžke, ale hlavne pri autobusových zastávkach, kde vyjazdené koľaje spôsobujú nemalé problémy občanom, ktorí na zastávke stoja. Kanalizácia na ceste tiež nie je dostatočne funkčná.
Skutočne sú až komicky nakreslené priechody pre chodcov /autobusové zastávky obojstranne: Pastierska (ul. Trávna), Pri Šajbách (ul. Pri Šajbách), Sklabinská (ul. Dopravná), Lokomotívne depo I (ul. Dopravná), Východné (ul. Dopravná), Na Pasekách (ul. Východná)/, ktoré sú prakticky nefunkčné, nakoľko tam, kde sú vytvorené, ich nik nepotrebuje a ani nevyužíva. A tak je tu bežný jav, že ľudia skáču do cesty kdekoľvek, že starší občan, prípadne dieťa, sa veľmi komplikovane dostáva z jednej strany na druhú. Obzvlášť je to nebezpečné pri potravinách Moja Samoška (vlastník TERNO real estate s.r.o.) , ul. Dopravná - zo zastávky Východné obojsmerne prakticky nik neprechádza cestu bezpečne.

Autobusové zastávky  po celej trase sú špinavé, neupravené, dočmárané, olepené roky neaktuálnou reklamou, s dierami, v ktorých sa zdržiava voda a neporiadok (hlavne autobusová zastávka Pri Šajbách na ul. Pri Šajbách, smer Vajnory). Problémom je tiež absencia akéhokoľvek napojenia Policajnej akadémie na zastávku MHD: zastávka Sklabinská na ul. Dopravnej smer Rača predstavuje veľký problém nielen pre obyvateľov miestnej časti Východné, ale aj pre zamestnancov a  študentov Policajnej akadémie na Sklabinskej ulici, pretože po vystúpení z autobusu majú možnosť buď sa brodiť blatom, alebo ísť peši po ceste. Práve toto voľné pobehovanie po ceste je dôvod, prečo tu je toľko dopravných nehôd s následkom smrti (celkovo viem o 2 smrteľných nehodách a 5 nehodách s poškodením zdravia).

Pokračujem ďalej: chodníky lemujúce túto cestu sú často zdevastované, roky neupravované, napríklad dvaja ľudia vedľa seba po chodníku neprejdú, invalidný občan alebo matka s kočíkom a dieťaťom nemá šancu sa premiestňovať po chodníku. V určitých úsekoch chodník úplne absentuje (napr. križovatka ulíc Sklabinská, Pri Šajbách a Dopravná).  Chodník sa  stáva prekážkovou dráhou, a to hlavne tam, kde korene stromov vyčnievajú a svojou silou už započali  skazu kedysi funkčného chodníka. 

Je tiež potrebné dodať, že ozdoba našej mestskej časti - historická alej stromov lemujúca túto frekventovanú cestu, je skôr na obtiaž ako k úžitku. Častokrát vetrom polámané konáre sú ponechané napospas osudu mnoho mesiacov, cesty nie sú ani po informovaní cez rôzne komunikačné kanály  upratané. Táto alej stromov však potrebuje odbornú starostlivosť a údržbu pravidelne, aby sa minimalizovali nehody a úrazy. V roku 2016 boli mnou evidované 3 výjazdy hasičov, kde stromy samovoľne padli, v letných mesiacoch priamo na vozovku. Problémom je aj voľne rastúca burina, okrasné kríky a kry, zabraňujúce rozhľadu do strán v nebezpečných zákrutách. 

V poslednom období sa vybudovaním cyklotrás snažíme riešiť už tak dosť komplikovanú dopravu v Bratislave. Čo je však pre mňa nepochopiteľné, že vybudovaním cyklotrasy na tejto frekventovanej ceste sa úplne pozabudlo osadiť k nej aj cyklistické informačné tabule a dopravné značenie, ktoré sú všade, len nie u nás. Taktiež je treba porozmýšľať o tom, aby tento priestor pre cyklistov bol viac bezpečný, viditeľne označený a predovšetkým pravidelne udržiavaný.
Opakovane som ku každému problému písala interpeláciu, opakovane som na problémy upozorňovala na miestnom zastupiteľstve v Bratislave Rači. Opakovane dostávam informáciu, že táto cesta je majetkom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a tam v bezodnej diere spisov to aj ostáva nevyriešené.

Neustále počúvam ako poslankyňa za MČ Rača - obvod Východné, že podnety občanov sú úplne ignorované alebo je často poskytnutá vyhýbajúca, niekedy odbíjajúca odpoveď.

Dovoľujem si touto cestou dôrazne upozorniť predstaviteľov hl. mesta Bratislavy, že o svoj majetok sa treba starať, že Bratislava nie je len centrum a nič viac, že Bratislava má aj okrajové časti, kde tiež žijú ľudia, ktorí platia dane a chcú slušne žiť.

Nižšie prikladám konkrétne fotky stavu  jednotlivých problémov, skoro všetky boli kompetentným doručené cez rôzne komunikačné kanály a nedostali odpoveď alebo ich náprava je v nedohľadne. Touto cestou chcem poďakovať členom Občianskeho združenia Priatelia Rače, ktorí boli tí, ktorí ma opakovane upozorňovali na množstvo vážnych problémov na tejto komunikácii a zasadili sa o to, aby tento otvorený list vôbec vznikol. 


Dagmar Gelingerová, poslankyňa MČ Bratislava - Rača,  obvod Východné


Občianske združenie Priatelia Rače
Michal Drotován, poslanec MČ Bratislava - Rača
Lenka Antalová-Plavuchová, poslankyňa MČ Bratislava-Rača
Vieroslava Štrbáková
Tomáš Štěpán
Ing. Boris Krošlák
Mgr. Martin Vasilev
Miroslav Dudlák
Ing. Lucia Kalmárová
Ján Papuga
Viktor Bielko
Zuzana Petrovičová
Ján Meňuš
Lenka Fekiačová
Dagmar Křížová
Eva Polakovičová
JUDr. Miloš Humenský
Denisa Budinská
Viktor Gelinger
Mária Reháčková
Miro Ščibrány
Alena Šutovská
Jana Dvoráková
Katarína Novotná
Ivan Machovich
Alena Machovichová
Arnold Machovich
Zuzana Tomčalová
Miloslav Kýška
Ľubomír Lipovský
Ing. Kamil Korec
Miriam Rubintová
Ing. Jaroslav Stoličný
Monika Hodulová
Miroslav Hodul
Jozef Šutovský
Martin Šutovský
Mirka Maláriková
Miroslav Marejka
Peter Valachy

Fotofokumentácia stavu: 

Stav miestnej komunikácie a chodníka v správe Magistrátu hl. mesta:
 Príjazdová komunikácia na parkovisko ku kultúrnemu stredisku Impulz:


Absencia priechodov pre chodcov v najfrekventovanejšom úseku pri potravinách Moja Samoška:
Podnet od občana, kde by mal priechod byť (Kolmá ul.):
Stav zastávky Pri Šajbách smer Vajnory:Nepoužiteľnosť chodníka už ani pre jednu osobu (ul. Dopravná):


Denná situácia zamestnancov a študentov Policajnej Akadémie:
Poškodenie chodníka stromom a časté opadávanie konárov:


Stav chodníka ul. Východná:


Stav chodníka a absencia jeho pokračovania (križovatka ulíc Sklabinská, Pri Šajbách, Dopravná):


Absencia chodníka pri zastávke Na pasekách - za mokra je priľahlá krajnica pod vodou a v blate, chodci sú nútení prebiehať cez cestu mimo priechodu alebo ísť po ceste:


Príklad stavu stromovej aleje pozdĺž miestnej komunikácie:0 komentárov:

Zverejnenie komentára