Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

13.10.16
0
„Pán Rybák tu hovoril veľa klamstiev. Parcela medzi Závadskou a Radničným nikdy nebola predmetom zámeny. Nikdy nebola predmetom zámeny.“
Takto sa dušoval starosta a mestský poslanec Pilinský na MsZ 29.9.2016 v odpovedi na vystúpenie Martina Rybáka k návrhu na zámenu pozemkov hlavného mesta a spoločnosti INTERCOM Development s.r.o..
Skutočnosť je úplne iná. 763 M2 „POTOMKOV“ PARCELY 674/9, ktorá podľa starostu „nikdy nebola predmetom zámeny“, V ZÁMENE STÁLE JE.
„Potomkovia“ vznikli odčleňovaním parciel z pôvodnej parcely 674/9. Tá ešte v januári 2016 mala 3 092 m2. Po netransparentnom odčleňovaní sa jej výmera vo februári znížila na dnešných 1 863 m2.
Práve zaradenie parcely 674/9 do zámeny vyvolalo v decembri 2015 vlnu odporu a petíciu obyvateľov Závadskej. Následne bolo v januári 2016 zvolané verejné zhromaždenie obyvateľov (VVO) Rače a VVO vytvorilo komisiu na preverenie opodstatnenosti a výhodnosti zámeny.
Čarom nechceného je, že zmienených 763 m2 pozemkov mesta do zámeny nechce ani INTERCOM. Starosta teda proti vôli obyvateľov aj investora tieto pozemky vnucuje do zámeny a zároveň tvrdí, že predmetom zámeny nikdy neboli...
No ešteže má Rača takého schopného vyjednávača a starostu.
POZNÁMKA
Návrh zámeny pozemkov predložila spoločnosť INTECOM Development s.r.o. Ivana Kmotríka a podľa záverečnej správy občianskej komisie je pre hlavné mesto finančne aj vecne nevýhodný.
PRÍLOHY:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára