Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

9.10.16
0
Citovanie a parafrázovanie slov známej slovenskej pesničky (text – P. Braxatoris a hudba - G. Dusík) mi pomáha nájsť spôsob, ako odkryť problémy a ťažkosti, s ktorými sa ako vlastníci pôdy (hlavne podielov urbárskych pozemkov) stretávame na každom kroku. Každý jeden niekam patríme, niekde máme svoje korene a na mieste, kde žijeme, chceme byť spokojní. Myslím, že by stačilo nezabúdať a správať sa slušne so všetkým, čo k tomuto slovu patrí.

Vážení majitelia a (či) užívatelia pôdy,

zámerne používam všeobecné pomenovanie, lebo problémy, ktoré chcem postupne popisovať, sa nás týkajú bez ohľadu na to, či sme na pôde, ktorú vlastníme, či na pôde, ktorú užívame.

Prečo pôda?

Začalo sa to pred mnohými rokmi, keď som chcela vedieť, čo robí správny orgán s mojou žiadosťou o reštitúciu. Nebolo jej – prekvapenie? Aj áno, no ešte väčšie bolo, keď ju po 9 mesiacoch našli. Od tej doby pretieklo dolu Dunajom veľa vody, správny orgán sa niekoľko krát presťahoval, na postoch vedúcich (úmyselne nepíšem zodpovedných) sa vymenilo zopár úradníkov, niektorí ani nevedeli, čo tam robia a ja čakám... vraj majú veľa práce.

Veľmi rýchle som pochopila, že proti arogancii moci, prázdnej nadutosti, môžem ísť iba trpezlivosťou a tvrdohlavosťou, že sú to jediné karty, s ktorými môžem hrať.

Začnem aktuálnym prípadom – viete, že sa dá zapísať čierna stavba postavená na cudzom pozemku na list vlastníctva?

Na príslušných úradoch sa pracuje i spôsobom „nemožné na počkanie – zázraky do troch dní“. No musíte byť ten rovnejší medzi rovnými.

Predstavte si, že niekto kúpi záhradnú chatku s prideleným súpisným číslom, postavenú na vašom pozemku. Požiada Vás o uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorú Vám iniciatívne predloží k podpisu (predpokladajme, že nájomná zmluva spĺňa všetky podmienky, aby nebola spochybniteľná) a zároveň o rekonštrukciu záhradnej chatky, na čo dostane stavebné povolenie. Postaví si nový rodinný dom a samostatne stojacu dvojgaráž. Že bez stavebného povolenia? Nič to – veď kolaudácia prebehne nad očakávanie. Zodpovedný pracovník skonštatuje a do kolaudačného rozhodnutia iniciatívne uvedie informáciu o tom, že na pozemku sa nachádza ešte i objekt dvojgaráže. Čo na tom, že tam nemal byť a jeho malo zaujímať, ako sa tam objavil. Medzitým samozrejme nájomca nezaháľa, dá si vypracovať geometrický plán, ktorý rieši oddelenie pozemku, na ktorom stojí objekt dvojgaráže a bez súhlasu vlastníka pozemku ho dá zapísať do Katastra nehnuteľností na Váš list vlastníctva ako zastavanú plochu. Potom je potrebné ešte raz nájsť na Katastri pracovníka, ktorý vie dobre čítať a vyhľadá si informáciu o postavenej dvojgaráži a zapíše túto stavbu na list vlastníctva pod tým istým súpisným číslom, prideleným pôvodne záhradnej chatke. I keď mu to zákon nepovoľuje.

Pýtate sa ako je to možné – odpoveďou vám je, že spis vedený ku kolaudačnému rozhodnutiu nie je možné v archíve dohľadať, resp. vám iný úradník oznámi, že asi neviete správne pochopiť čítaný text.

Že sa stala niekde chyba? To je jasné. Kto má najväčší problém? Vlastník pozemku – jasné.

A to sa všade hovorí o boji proti korupcii pri nakladaní s peniazmi zo štátneho rozpočtu či zo zdrojov EU fondov. A nám tu zatiaľ krásne kvitne pod oknami tá naša malá slovenská až tak, že musím povedať „niečo smrdí v štáte...“


0 komentárov:

Zverejnenie komentára