Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.1.14
0
Záznam z tlačovej konferencie kandidáta na prezidenta Rada Procházku z 13. januára 2014


Hlavnou politickou témou tohto roku bude vzťah vlády a nového prezidenta Slovenskej republiky. Verejnosti už som svoju predstavu o podobe tohto vzťahu ponúkol a naozaj súčasťou môjho programu Silný prezident je aktívne dohliadať na to, ako vláda plní vlastné sľuby a vlastné programové vyhlásenie. Ono je to totiž jednou zo základných kompetencií prezidenta Slovenskej republiky. Už v úvodnom ustanovení, ktoré definuje jeho úlohu v slovenskom ústavnom systéme, Ústava píše, že zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Všetkých ústavných orgánov, v istom rozsahu vrátane vlády Slovenskej republiky. A vláda funguje riadne vtedy, keď plní program, na ktorý dostala mandát. Niekto totiž na to za tých ľudí musí dávať pozor a kto iný by to mal robiť, keď nie osoba, ktorá na to v celoštátnych priamych voľbách dostala od ľudí mandát. Trvám na tom, že aktívny vzťah prezidenta k vláde Slovenskej republiky je nielen jeho právo, ale podľa Ústavy Slovenskej republiky, ak chce naozaj svedomite plniť svoje poslanie, je to dokonca jeho povinnosť. Učím študentov zásady právneho štátu takmer 20 rokov a v ich rámci aj deľbu moci. A deľba moci funguje vtedy, keď sa vzťah štátnych orgánov opiera o dve nohy: jednou je vzájomná spolupráca a druhou je vzájomná kontrola. Obe tieto nohy musia byť rovnako pevné. Ja preto v rámci spolupráce ponúkam aktívnu účasť na zasadnutiach vlády raz mesačne a v rámci kontroly prezidentské hodnotenie plnenia vládneho programu štyri krát do roka. Dám Vám príklad, možno dva.

Rok 2002. Predseda SMER-u sľubuje rovnosť pred zákonom a poriadok:

„Máme odvahu hovoriť aj o nezodpovednom raste rómskej populácie. Aj keď budeme kritizovaní zahraničím, sme pripravení robiť takú sociálnu politiku, ktorá bude vyžadovať od rodičov zodpovednosť za výchovu a životný štandard svojich detí. Nedovolíme, aby časovaná bomba rastu rómskej populácie vybuchla a aby etnoturistika špekulantských skupín obyvateľstva diskriminovala celú republiku.“

Rok 2012. Programové vyhlásenie druhej vlády predsedu SMER-u:

„Vláda zabezpečí podmienky pre sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti s využitím komplexných projektov a prístupov. Oporu vláda vidí v relevantných strategických materiáloch. Cieľom programov riešenia rómskej problematiky bude z pohľadu vlády zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich podmienok. Pôjde hlavne o riešenie v oblasti výchovy a vzdelávania, bývania, práce, zdravotníctva, kultúry a jazyka. Taktiež o zlepšenie celkových podmienok v sociálnej oblasti, stavu životného prostredia a racionálne využívanie zdrojov.“

Rok 2014. Predseda SMER-u v sobotných monológoch:

„Je naivné sa domnievať, že nejakým opatrením vyriešime rómsku otázku. Buďme k verejnosti otvorení. Vnútroštátne Slovensko nie je schopné rómsku otázku vyriešiť.“

To kde sme, že človek, ktorého občania Slovenskej republiky celý jeho dospelý život živia zo svojich daní a ktorý má k dispozícii celý štátny aparát, vrátane osemdesiatich troch parlamentných mandátov, ľuďom niečo sľúbi a o rok a pol neskôr im povie, že nič nebude?A s prezidentom Gašparovičom sa tľapkajú po pleciach, že aká pohodička, aká stabilita. Alebo špeciálny tím pre justíciu. Pýta si ho človek, ktorý má pod sebou priamo celé ministerstvo spravodlivosti. Tak keď mu nestačí celé ministerstvo, tak má prezidentovi navrhnúť výmenu ministra, nie robiť na ľudí opičky.

Predseda Smeru a vlády Slovenskej republiky žiadnu svoju predstavu o vzťahu vlády a prezidenta a o kľúčovej časti toho úradu zatiaľ neponúkol. Iba, ako je jeho zvykom, sa sťažuje na tých ostatných a podsúva ľuďom, že jedinou možnosťou je takzvaná „smerácka stabilita“, čiže zachovanie súčasného stavu, keď sa môže sľúbiť čokoľvek, do programového vyhlásenia vlády napísať čokoľvek, ale na ničom z toho nezáleží, nič sa neurobí.

Vyzývam preto predsedu vlády a predsedu Smeru na otvorenú priamu debatu o tom, ako by vzťah vlády a nového prezidenta Slovenskej republiky mohol a mal vyzerať. Ľudia si zaslúžia viac ako jednostranné strašenie spormi a ohrozením takzvanej stability, zaslúžia si otvorenú výmenu názorov. Prispôsobím sa aj formátu aj času, čomukoľvek, a som presvedčený, že je najvyšší čas ponúknuť otvorenú výmenu názorov, ponúknuť férový výber. Ja som pripravený o tom hovoriť pokojne, vecne, v dobrom, s motiváciou posunúť veci dopredu.

Malátneho prezidenta už si dopriať nemôžeme, potrebujeme viac a ja s vystretou rukou ponúkam debatu o tom, čo naozaj považujem za hlavnú politickú tému tohto roka, a to je spolupráca nového prezidenta Slovenskej republiky s vládou a ďalšími štátnymi orgánmi.

Ďakujem.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára