Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

15.12.12
0
Tak nám nasnežilo, 16 cm prašanu. A Rača má zasypané chodníky. Spotreba soli prudko rastie. Rovnako ako námaha sa dostať kdesi peši. Chodníky bezprostredne od brány po smetiaky sú nasolené do ďalšej zimy a čo je za nimi, je asi všetkým jedno. Pričom legislatíva túto povinnosť definuje nasledovne: 


"Za chodníky priľahlé k nehnuteľnostiam hraničiacim s cestou, alebo miestnou komunikáciou sa pre potreby tohto nariadenia považujú tie, ktoré sú vzdialené od hranice cesty, alebo miestnej komunikácie do 22 m, a to v priečnom i pozdĺžnom smere (spojovací chodník po najbližšiu vozidlovú komunikáciu, resp. pozdĺžny úsek chodníka pozdĺž nehnuteľnosti, alebo pozdĺž vozidlovej komunikácie)."


Zdroj: http://www.bozpo.sk/bezpecnost/poradna/komunikacie.htm

A ako to vyzerá v praxi?videjko

vyberte si, či pôjdete po zasypanom chodníku vľavo, alebo vpravoSom občan roky platiaci dane. Štátne: DPH, spotrebná daň, daň z príjmu... daň z nehnuteľnosti, ...atď. Pýtam sa oprávnene, kde končia naše/moje dane? Prečo obce a miestne časti nezabezpečujú kontrolu plnenia platnej legislatívy o čistení a údržbe komunikácií v zimnom období? Mám silný pocit, že Račianske zastupiteľstvo trpí na prebujnelosť a nízky stupeň akcelerácie niečo riešiť v prospech občanov. Jednoducho... žijú v takom neohrozenom socializme. Ako chlapec si pamätám, že priestory vtedajšieho miestneho úradu (MNV Rača) boli výlučne na Kubačovej ulici. Koľko malo zamestnancov? 40 alebo 50? Viac určite nie. Môže mi niekto otvorene povedať, čo môže robiť na takej malej miestnej časti asi 120 ľudí? A to máme vyššie územné celky, v pokoji zašité obvodné úrady, magistrát hlavného mesta.... a  kto vie. čo ešte, aké úrady?

Akoby to vyzeralo v severských štátoch, mať tam také zastupiteľstvo, ako máme u nás? Asi ťažko ako na tejto fotografii. Zima tam trvá často od polovičky novembra v kuse do apríla. Chodníky by boli nepriechodné.


                                                           Helsinky-mesto

Poznámka: kontroluje vôbec niekto, či sa dodržiava zákaz používať chemické posypové materiály, t. j. posypovú soľ?


0 komentárov:

Zverejnenie komentára