Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.12.12
0

V nadväznosti na svoj sľub pred voľbami a odpočet z roku 2011 prinášam druhý odpočet môjho pôsobenia ako poslanca miestneho zastupiteľstva Bratislava - Rača. Odpočet bude o najdôležitejších veciach, ktoré sa udiali tento rok a aj o plánoch na rok 2013.Na úvod by som začal zhodnotením odpočtu plánov na rok 2012. Som veľmi rád, že sa mi v spolupráci s mestskou časťou (poďakovanie patrí zamestnancom úradu a tiež starostovi za podporu a záštitu) podarilo zorganizovať veľmi úspešný prvý ročník Račianskeho polmaratónu/desiatky, ktorý išiel cez tri chotáre. Fotoreportáž z behu si môžete prečítať na www.behame.sk, reportáž z TV Rača nižšie. Už teraz by som Vás rád pozval na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční 28.04.2013.        Čo sa týka môjho boja proti zmene územného plánu v projekte Račany Rosso, tak ten sa dostal do ďalšej fázy, publikoval som dva články, kde som obšírnejšie informoval verejnosť, čo sa chystá a čo hrozí. Články sú tu a tu. Môj nesúhlas som rozšíril o ďalšie dva projekty, ktoré pri neriešení dopravnej situácie v Rači (predĺženie Galvaniho a preloženie Púchovskej) sú čistým nezmyslom - jedná sa o dva projekty veľkej bytovej výstavby v Krasňanoch - Dolná Pekná cesta a Ohnavy. Podrobnejšie k tomu v tých dvoch článkoch. Na budúci rok plánujem spustiť voči všetkým trom projektom petíciu, naďalej trvať na ich nerealizovaní a v RV 01/2013 by som mal k tejto problematike mať príspevok.
        Som tiež veľmi rád, že sa nám spoločne s Radou školy ZŠ Tbiliská a úradom podarilo opraviť a vyasfaltovať priestor pred ZŠ Tbiliská, ktorý bolo treba riešiť, ale celé roky sa to neriešilo. Tiež hodnotím ako člen rady ako pozitívum, že sa podarilo schváliť úver na rekonštrukciu školy (a aj MŠ Plickova). Materiály na webe sa zverejňujú viac (od augusta konečne aj zápisnice z komisií), stále je to však nedostatočné - môj návrh na zvýšenie transparentnosti neprešiel radou a tiež miestny úrad nemal veľmi záujem ho riešiť. Výsledkom je žiaľ to, že v najnovšom rebríčku Transparency International je Rača na biednom 60. mieste zo 100 najväčších samospráv SR. Považujem za neúspech, že sa mi vedenie Rače nepodarilo presvedčiť o dôležitosti zmien. Keďže to neprešlo ako ucelený materiál, budem sa teraz postupne snažiť aspoň o jednotlivé zmeny. Celkovo však vidím, že robiť nejaké zmeny bez súhlasu vedenia je veľmi ťažké - po zmene zákona o hlavnom meste sú kompetencie starostu ešte silnejšie.
        Čo sa týka úveru na financovanie opravy ZŠ Tbiliská a MŠ Plickova, obšírnejšie som sa k tomu vyjadril v tomto článku. S Milošom Joštom sme presadili, aby bola aspoň diskusia s občanmi, na verejné zhromaždenie sme nemali dostatok podpisov. Verím, že v priebehu budúceho roka bude rekonštrukcia oboch objektov úspešne ukončená.
        Rozvoj cyklodopravy v Rači zatiaľ je žiaľ iba v projektoch a nie v realizácii. Nakoľko chodím pravidelne na bicykli, tak reálne sa žiaľ za celý rok v Rači nič nezmenilo. Projektovo sa podal zámer projektu Jurava na rekreačnú cyklotrasu a úspechom je aj zaradenie Račianskej cykloradiály do priorít hlavného mesta. V tejto oblasti sa však podľa mňa malo urobiť viac, ako aktívny cyklista by som bol najradšej, ak by sa to riešilo rýchlejšie. Tiež neboli vyčlenené dostatočné financie na dopravnú štúdiu - v prípade jej existencie by bolo jednoduchšie argumentovať voči nezmysleným projektom developerov.
        Celkovo som bol poslanec, ktorý najviac vystupoval v diskusiách na zastupiteľstve, tradične po Cyrilovi Sekerkovi som mal druhý najväčší počet interpelácií, v RV som tento rok nepublikoval, pre informovanie Račanov som si však zriadil blog na racan.sk. Spolu s Milošom Joštom sme boli najčastejšie na poslaneckých dňoch za Raču a som rád, že moju prácu ohodnotili Račania pozitívne v ankete.  Pred každým dôležitým rozhodovaním sa snažím zapojiť čo najviac občanov do procesu.

ROZPOČET 2013

        11. 12. 2012 bol schválený rozpočet na rok 2013 - som veľmi rád, že sa podarilo (aj keď tesnou väčšinou 8 z 14 prítomných) presadiť cez pozmeňovací návrh 250 000 € na rekonštrukciu ZŠ Hubeného. Podarilo sa splniť sľub pani riaditeľke, že po rekonštrukcii ZŠ Tbiliská a MŠ Plickova bude ďalšie priorita ZŠ Hubeného. Vzdelanie a dobré prostredie pre deti považujem za jednu z najväčších priorít. Ďalej som rád, že sa podarilo vyčleniť peniaze na Račianske múzeum. Návrh OZ Račan.sk som si veľmi rád osvojil a bojoval za neho - verím, že po vyčlenení financií príde aj k jeho realizácii. Tiež sa podarilo navýšiť peniaze na opravu chodníkov a ciest (aj keď sme požadovali ešte viac).

PROSTREDIE V KTOROM ŽIJEME

        Napriek veľkej protikampani som rád, že sa podarilo podporiť projekt komunitnej záhradky pre rodinné centrum Ráčik v Krasňanoch. Keďže nie všetci poslanci boli naklonení tomuto projektu, bolo potrebné kvôli nemu zvolať mimoriadne zastupiteľstvo. Som rád, že tento projekt dostal zelenú. Ďalej som mimo nezmyselných developerských projektov riešil aj problematiku čiernych stavieb (hlavne Žabí Majer), stavebný úrad začal viacero konaní a verím, že budú úspešne uzavreté aj s udelením pokuty (keďže sa jedná o fyzické osoby, tie "ručia" až do výšky svojho majetku).
        Tiež som rád, že sa podarilo prispieť viac peňazí na deti a mládež OZ. Kengura, pomohol som Zelenej hliadke pri čistení neporiadku na Koľajnej ulici, rozbehla sa plodná spolupráca s OZ Račan.sk, cez náš neoficiálny bežecký klub Three Rabbits Rača sme reprezentovali Raču na bežeckých a cyklistických podujatiach po celom Slovensku (dokonca aj na polmaratóne v Olomouci :-).
        Tento rok sa čiastočne podarilo aj rozbehnutie ochotníckeho divadla, divadelná hra, ktorá sa aktuálne nacvičuje vo Vajnoroch je spolovice obsadená Račanmi a plánujeme mať vystúpenia aj v Rači.

HLAVNÉ PLÁNY DO ROKU 2013

        Hlavnou prioritou na budúci rok je zastaviť zmenu územného plánu v troch nezmyslených projektoch - Račany Rosso, Dolná Pekná cesta a Ohnavy. Ďalej by som bol veľmi rád, ak by sa posunula realizácia cykloinfraštruktúry (napr. stojany na bicykle pred školami); bod po bode budem navrhovať väčšiu otvorenosť úradu a zverejňovanie všetkých informácií na webe.
        Tiež by som sa chcel venovať spusteniu recyklácie starého nábytku v Rači resp. nejakej forme susedského bazáru - v spolupráci s www.racan.sk. Dôležité je aj to, aby Račianske múzeum prešlo do realizačnej fázy.
        V oblasti športu budem rád, ak sa posunie realizácia športového areálu v Krasňanoch resp. na Tbiliskej, dohodne sa nejaká bežecká liga a zapojí sa čím najviac detí a mládeže. Ďalšie problémy a podnety budem riešiť aj na základe pripomienok obyvateľov - môžete ma kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese drotovan(zavináč)yahoo.com.

Článok pôvodne publikovaný na blog.sme.sk dňa 12.12.2012

0 komentárov:

Zverejnenie komentára