Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.12.12
0
Rača v roku 2012 obsadila v transparentnosti medzi 100 najväčšími samosprávami SR 60. miesto, medzi mestskými časťami hlavného mesta skončila tretia - od konca...Hodnotenie otvorenosti samospráv uverejnila Transparency International Slovensko na stránke Otvorená samospráva, podrobné výsledky našej MČ nájdete na stránke Otvorená samospráva Bratislava - Rača.

Aj keď si MČ Bratislava - Rača v hodnotení transparentnosti 100 najväčších samospráv SR za rok 2012 polepšila oproti roku 2010 z 30% na 47% (+17%) a poskočila z 87. na 60. miesto, tento výsledok je sotva možné považovať za úspech.

Najlepšie hodnotenie získalo rovnako ako v roku 2010 mesto Šaľa - v roku 2012 dosiahlo rating 83% (+12%).

Našej MČ sa aj v porovnaní s najlepšou Šaľou veľmi dobre darilo v týchto kritériách:

 1. Prístup k informáciám
86%
 5. Rozpočet
70%
10. Územné plánovanie a stavebný úrad
80%
11. Obecné podniky a investície
100%Najnelichotivejšie výsledky naša MČ zaznamenala v týchto štyroch kritériách:

2. Účasť verejnosti na rozhodovaní 
20%
4. Predaj a prenájom majetku
0%
8. Personálna politika
0%
9. Etika a konflikt záujmov
20%Hodnotenie TIS potvrdilo to, čo cítil každý čo len trochu kriticky naladený poslanec alebo obyvateľ Rače, samolichotivé predstavy starostu a prednostky sa ukázali ako neopodstatnené.0 komentárov:

Zverejnenie komentára