Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.7.12
0
Fanúšikovia transparentnej verejnej správy nájdu na novej web-stránke www.raca.sk funkcie, pri ktorých určite pookrejú.

Začiatkom júla MČ Rača zmenila dizajn svojej web-stránky. Ak bola jedným z najväčších problémov starej stránky neaktuálnosť alebo neprítomnosť dôležitých informácií, potom až čas ukáže, ako sa s týmto problémom popasujú zodpovední pracovníci MÚ na novej stránke.

Osobne ma pri surfovaní na stránke najviac potešilo to, čo som našiel v nenápadnej záložke EGOV. Priaznivý bol hneď prvý dojem (nečíhala tam usmiata tvár pána starostu), ktorý vzápätí umocnili klikateľné odkazy


Na nich návštevník nájde presne to, čo hovoria názvy odkazov, a čo je zvlášť významné, faktúry a objednávky sa do zoznamov nahrávajú DENNE!

Privátna zóna sľubuje možnosť po prihlásení sledovať tieto okruhy informácií:

- Základné údaje
- Domy a byty
- Stavebné činnosti
- Dane
- Udalosti a priestupky
- Poplatky
- Písomnosti
- Ekonomika
- Zmluvy

Tu bola radosť trochu predčasná - podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia IT MÚ Rača Pavla Kollaroviča privátna zóna zatiaľ spustená nebude a nie je známy ani časový horizont jej uvedenia do prevádzky.

Spustením modulu EGOV sa MČ Rača pripojila k vyše 40 samosprávam, ktoré zavádzajú aplikáciu CG eGOV dostupnú cez POrtál MOdernej SAMosprávy. Tvorcom aplikácie aj portálu je CORA geo s.r.o. Z dielne tejto firmy pochádza aj našou mestskou časťou používaný informačný systém. Podľa dostupných informácií je CG eGOV modulárna a variabilná aplikácia, ktorá používateľom umožňuje zadať, aké údaje sa majú zobrazovať a exportovať do PDF/XLS súborov. Ak je to tak, potom by som uvítal, keby zoznamy obsahovali aj IČO odberateľov a dodávateľov. Významne by to uľahčilo prístup k ďalším informáciám v obchodnom a živnostenskom registri.


MČ Rača urobila zavedením modulu EGOV výrazný krok k väčšej transparentnosti v nakladaní s verejnými zdrojmi a k možnosti občanov v reálnom čase sledovať a kontrolovať prácu Miestneho úradu.

Všetkým, ktorí rozhodli zaviesť aspoň časť funkcií portálu POMOSAM a ktorí ich implementujú a napĺňajú pre občanov zaujímavým obsahom, patrí veľké ocenenie a vďaka.


Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy
0 komentárov:

Zverejnenie komentára