Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.7.12
0
126 respondentov v období 29. 6. – 14. 7. 2012


Čo považujete za najväčší problém v Rači?


Rozbité cesty
43
34%
Rozbité chodníky
15
12%
Málo priestoru na oddych a šport
21
17%
Nedostatok kultúrnych podujatí
10
8%
Nelegálne skládky
9
7%
Nedostatočná transparentnosť úradu
11
9%
Iné
17
13%Hody tento rok boli...


... lepšie ako vlani
21
17%
... horšie ako vlani
16
13%
... približne rovnaké ako vlani
41
33%
Neviem, nebol som
48
38%Zúčastnili ste sa (ako účastník alebo divák) nejakého športového podujatia v Rači?


áno
57
45%
nie
69
55%Ak ste sa zúčastnili, o aké podujatie sa jednalo?


Futbalový zápas
20
35%
Zápas pozemného hokeja
12
21%
Bežecké preteky
16
28%
Školské preteky, školská olympiáda a pod.
7
12%
Cyklistické preteky
8
14%
Stolný tenis
3
5%
Karate
3
5%
Iné
1
2%

Používatelia môžu začiarknuť viacero políčok, takže súčet môže byť vyšší než 100%.Koľkokrát ste sa zúčastnili premietania kina v NKD?


raz
7
6%
dva až trikrát
14
11%
viac ako trikrát
4
3%
nebol som v kine NKD
86
68%
neviem o tom, že v Rači premieta kino
13
10%
Iné
2
2%Ako hodnotíte podujatie UrbanET v Rači?


veľmi pozitívne
32
25%
skôr pozitívne
34
27%
neutrálne
14
11%
skôr negatívne
0
0%
veľmi negatívne
1
1%
nepočul som o takom podujatí
18
14%
neviem
24
19%
Iné
3
2%Aký je Váš názor na zobratie úveru 1,3 mil. € na rekonštrukciu MŠ Plicková a ZŠ Tbiliská


hodnotím veľmi pozitívne
26
21%
hodnotím skôr pozitívne
32
25%
mám neutrálny názor
30
24%
hodnotím skôr negatívne
14
11%
hodnotím veľmi negatívne
11
9%
neviem
10
8%
nechcem odpovedať
3
2%Považujete Raču za transparentnú?


Áno, je to o mnoho lepšie ako v minulosti
24
19%
Áno, je to lepšie ako v minulosti, ale sú nejaké rezervy
66
52%
Nie, oproti minulosti sa nič nezmenilo
17
13%
Nie, je to horšie ako v minulosti
7
6%
Neviem
10
8%
Nechcem odpovedať
2
2%Ste spokojný s prácou súčasného starostu?


áno, je to o mnoho lepšie ako predtým
35
28%
áno, je to lepšie ako predtým
43
34%
je to približne rovnaké ako predtým
17
13%
nie, je to horšie ako predtým
9
7%
nie, je to výrazne horšie ako predtým
4
3%
neviem
14
11%
nechcem odpovedať
4
3%Ak by sa konali voľby dnes, koho by ste volili za starostu?
Otázka bola otvorená a respondenti dopisovali svoju odpoveď


Peter Pilinský
46
36%
Michal Drotován
5
4%
Juraj Madzin
1
1%
Cyril Sekerka
1
1%
Pavol Bielik
1
1%
Ján Budaj
1
1%
Neviem
61
48%
Iné (napr. pravicový kandidát)
10
8%


Po týždni od zverejnenia dotazníka boli vytipované konkrétne mená a v druhej ankete – kde odpovedalo 69 respondentov od 6.7. do 15.7.2012 – boli výsledky také, aké sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Treba však upozorniť, že počet respondentov je o 57 nižší ako v prvej ankete, a teda táto druhá anketa je menej reprezentatívna.


Koho by ste dnes volili za starostu Rače?


Pavol Bielik
2
3%
Michal Drotován
16
23%
Zuzana Dzivjáková
2
3%
Jozef Házy
0
0%
Juraj Madzin
5
7%
Peter Pilinský
22
32%
Rafael Rafaj
2
3%
Ján Zvonár
6
9%
Roman Žitný
1
1%
Neviem
7
10%
Nevolil by som
4
6%
Iné
2
3%Aký máte názor na výstavbu na Komisárkach?


Mali by tam postaviť viacpodlažnú zástavbu
7
6%
Mala by tam byť nízkopodlažná zástavba a rodinné domy
40
32%
Nemalo by sa tam vôbec stavať
51
40%
Neviem
24
19%
Nechcem odpovedať
0
0%
Iné
4
3%Ako často sledujete TV Rača vo vysielaní TV Bratislava?


Pravidelne každý týždeň
8
6%
Raz za mesiac
4
3%
Občas
43
34%
Nesledujem program TV Rača
57
45%
Neviem o vysielaní TV Rača
12
10%
Neviem
1
1%
Nechcem odpovedať
1
1%S prácou ktorého poslanca/poslancov ste spokojný?


Andráš Milan
5
4%
Antalová Plavuchová Lenka
29
23%
Brychta Eduard
4
3%
Dobiášová Katarína
0
0%
Drotován Michal
46
37%
Házy Jozef
5
4%
Hrdlička Michal
1
1%
Jošt Miloslav
13
10%
Khandl Mário
5
4%
Madzin Juraj
5
4%
Máťuš Miloš
10
8%
Mesároš Ján
3
2%
Sekerka Cyril
10
8%
Šimoni Tibor
2
2%
Štofira Karol
5
4%
Nie som spokojný so žiadnym poslancom
5
4%
Neviem
42
33%
Nechcem odpovedať
11
9%

Používatelia môžu začiarknuť viacero políčok, takže súčet môže byť vyšší než 100%.Ste spokojný s úrovňou a článkami v Račianskom výbere?


Áno, som veľmi spokojný/á
15
12%
Áno, je to lepšie ako predtým
34
27%
Je to rovnaké ako v minulosti
39
31%
Nie, nie som spokojný
17
13%
Nie, som veľmi nespokojný
8
6%
Neviem
9
7%
Nechcem odpovedať
4
3%Boli by ste za vytvorenie Račianskeho múzea?


Áno, je to veľmi dobrý nápad
34
27%
Áno, ale treba zvážiť náklady
64
51%
Nie, som proti vytvoreniu
14
11%
Neviem
12
10%
Nechcem odpovedať
2
2%Koľko máte rokov?


0-20
4
3%
20-40
94
75%
40-60
24
19%
viac ako 60
4
3%Pohlavie


muž
66
52%
žena
60
48%V ktorej miestnej časti Rače bývate?


Rača
96
76%
Krasňany
18
14%
Východné
9
7%
Žabí Majer
0
0%
Nie som z Rače
3
2%0 komentárov:

Zverejnenie komentára