Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
ROK 2014

Dňa 11.8.2014 bola na adresu Miestneho úradu v Rači starostovi doručená zásielka od Kmotríkovej spoločnosti Intercom Development s.r.o. Predmetom listu je ponuka na zámenu pozemkov na Rustaveliho ulici (pozn. redakcie - projekt Radničné námestie Rača spol. Intercom Development a projekty Rača Tower a Rača Gate spol. Retkins). V liste sa o. i. uvádza – „Napriek tomu, že na uvedených parcelách máme vydané stavebné povolenie na stavbu objektu s 2 podzemnými a 8 nadzemnými podlažiami, na základe našej dohody sme sa rozhodli nerealizovať výstavbu uvedeného objektu, ale zabezpečiť obyvateľom Rače kvalitné a príjemné bývanie“. V zozname pozemkov určených na zámenu v prospech spoločnosti Intercom Development sa nachádza aj parcela č. 674/9.

ROK 2015

Obyvatelia MČ BA-Rača sa dozvedeli o skutočnosti, že v rámci zámeny v prospech developera sú aj parcely, na ktorých sa nachádza priľahlá plocha zelene (výrazne okresaná prebiehajúcou výstavbou), ktorá oddeľuje novú výstavbu od staršej sídliskovej časti.

Niekoľko stoviek obyvateľov podpísalo petíciu, v ktorej vyjadrili nesúhlas, aby tieto pozemky boli predmetom prevodu do vlastníctva developera. Petíciu podpísali obyvatelia z rôznych častí Rače, nielen obyvatelia výstavbou najviac dotknutých ulíc. Žiadali, aby pozemky so zeleňou zostali vo vlastníctve mesta.

Dňa 15.12.2015 prišli obyvatelia vyjadriť svoj nesúhlasný postoj k navrhovanej zámene pozemkov na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Rača. Vo vystúpeniach občanov odzneli kritické slová k postojom vedenia mestskej časti voči developerom. Poslanci na zasadnutí schválili konanie Verejného zhromaždenia obyvateľov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia našej mestskej časti.

ROK 2016

Dňa 5.1.2016 bola iniciovaná petícia s názvom „Chceme v Rači nový park, nie ďalšiu bytovku!“, ktorú podpísalo niekoľko stoviek ľudí.

Dňa 15.1.2016 sa uskutočnilo Verejné zhromaždenie obyvateľov Rače, v rámci ktorého mali možnosť verejne sa vyjadriť všetci obyvatelia našej mestskej časti. Do diskusie prihlásení občania odprezentovali svoje postoje k developerským projektom spoločností Intercom Development a Retkins. Obyvatelia Rače hlasovaním prijali znenie záverečného Vyhlásenia. Tento dokument obsahuje 6 bodov, napr. vybudovanie parku, vytvorenie občianskej komisie s cieľom vypracovať správu o výhodnosti a opodstatnenosti navrhovanej zámeny a výzva starostovi, aby bezpodmienečne chránil záujmy Rače a jej obyvateľov a verejný záujem. Starosta Pilinský hlasoval PROTI zneniu záverečného Vyhlásenia. Následne vzniká občianska komisia s mandátom pre prešetrenie zámeny pozemkov.

Dňa 8.3.2016 sa konalo zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Rača. Račianski poslanci po dlhej diskusii schválili návrh, aby boli pozemky odzverené zo správy mestskej časti BA-Rača za účelom zámeny spoločnosti Intercom Development. Poslanci miestneho zastupiteľstva v Rači nemali k tomuto bodu pripravenú žiadnu serióznu analýzu, ktorá by posúdila návrh zámeny z pohľadu finančnej vyváženosti a možných rizík. O samotnej zámene malo rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy.

Dňa 20.6.2016 spoločnosť Intercom Development žiada listom primátora Nesrovnala o zámenu pozemkov.

Dňa 29.9.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy. Primátor Nesrovnal zaradil do programu hlasovanie o návrhu zámeny pozemkov tak, ako bola predložená developerom. Starosta Pilinský obhajuje návrh zámeny, viacerí mestskí poslanci v diskusii vyjadrujú svoj nesúhlas s návrhom developera. Poslanci mestského zastupiteľstva návrh na zámenu pozemkov neschválili.

Dňa 27.10.2016 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hl. m. Bratislavy. Primátor Ivo Nesrovnal napriek skutočnosti, že poslanci mestského zastupiteľstva návrh 29.9.2016 neschválili, opätovne a bez zmeny predložil návrh na prerokovanie. Starosta Pilinský znovu obhajuje návrh zámeny. Viacerí mestskí poslanci opätovne vyjadrujú svoj nesúhlas s návrhom a odôvodňujú ho konkrétnymi argumentmi. Poslanci mestského zastupiteľstva opätovne predložený návrh neschválili.

Od 27.10.2016 starosta mestskej časti BA-Rača nekomunikuje tému vybudovania parku a zámeny pozemkov voči poslancom račianskeho zastupiteľstva ani smerom k verejnosti na webovej stránke www.raca.sk.

Martin Rybák
člen občianskej komisie


0 komentárov:

Zverejnenie komentára