Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
„V programovom vyhlásení vlády majú tri vznešené odstavce plné cudzích slov o tom, ako budú riešiť problém s rómskou menšinou. A potom povie pán predseda vlády po roku a pol, že nič nebude, nedá sa, nevieme to vyriešiť a vzápätí, o niekoľko dní na to rozpošle občanom SR list, v ktorom hovorí, že podstatu úloh, ktoré si ako premiér dal, už splnil. To kde sme?


...

08:30 ... v konflikte (s vládou budem) iba za predpokladu, ak vláda nebude plniť sľuby, ktoré ľuďom dalaa ktoré ju zaväzujú. Lebo prezident republiky je osoba, ktorú si ľudia vyberú v celoštátnych priamych voľbách. Dajú jej mandát a silný prezident tam nie je kvôli osobnej svojvôli, ale preto, aby za tých ľudí, za všetkých, nielen tých, ktorí mu dajú hlas, ale za všetkých občanov SR niečo aktívne odrobil. A dnes jednoducho žiadna zodpovednosť za neplnenie vládnych sľubov neexistuje. Podľa mňa by to mal robiť prezident republiky a ja ponúkam dve veci: spoluprácu práve vo forme pravidelnej účasti na takzvanej veľkej vláde raz mesačne, ale aj kontrolu, aktívny dohľad nad tým, že či vláda, ktorá ľuďom niečo sľúbila a dostala od nich na to mandát a oni ju platia zo svojich daní, toto naozaj tým ľuďom aj dodáva, či to plní.

...

09:46 Veľmi výpovednou skratkou je to, čo pán predseda SMER-u povedal nedávno v sobotných monológoch ... v programovom vyhlásení vlády majú tri vznešené odstavce plné cudzích slov o tom, ako budú riešiť problém, ktorý tu objektívne je - s rómskou menšinou. A potom povie pán predseda po roku a pol, že nič nebude, nedá sa, nevieme to vyriešiť vzápätí, o niekoľko dní na to rozpošle občanom SR list, v ktorom hovorí, že podstatu úloh, ktoré si ako premiér dal, už splnil. To kde sme?

...

10:51 Chýba nám vo verejnom priestore zodpovednosť politikov za to, čo robia, za výkon verejnej funkcie. ... už dlhšie sa snažím presadiť zákon o finančnej zodpovednosti, to je len jeden z kamienkov mozaiky. Ale keď nám je zrejmé, že vláda neplní svoj program, otvorene sa k tomu hlási a pritom práve na tento program dostala mandát od ľudí, tak potrebujemeosobu a podľa mňa prezidentarepubliky, ktorý sa tých ľudí zastane a povie „tak pardon, páni, ale tuto ste niečo sľúbili, prečo to nie je splnené? a ako to chcete splniť?“

...

11:36 Dnes ju (harmonickú spoluprácu medzi vládou, parlamentom a prezidentom) máme a komu to slúži? Slúži to vybraným ľuďom, slúži to jak je ten vtip, že istoty pre ľudí, ale zoznam tých ľudí majú na úrade vlády a je ich asi dvesto. Naozaj, že je tu päť miliónov občanov SR, ktorí potrebujú niekoho, kto sa ich bude vedieť zastať kompetentným spôsobom. Čiže musí poznať svoje kompetencie, musí poznať to, čo si môže dovoliť, čo už je za hranicou jeho možností a ja tie kompetencie poznám veľmi dobre.

12:06 Mám veľmi presnú predstavu o tom, ako by tá aktívna služba ľuďom z prezidentského úradu mohla a mala vyzerať a chcem tú aktívnu službu ponúknuť. Ľudia si samozrejme vyberú, či chcú aktívneho prezidenta, alebo chcú takzvanú smerácku stabilitu, ktorú ponúka pán predseda SMER-u, ale to je začarovaný kruh. Dnes tá toľko ospevovaná pánom predsedom SMER-u stabilita, čo im prináša? Nové pracovné miesta? Prináša im bezpečnosť? Veď dnes sme svedkami toho, že dlhodobo terorizujú ľudí alebo konkrétne miesto v Nitre ľudia, ktorí sú zachytení na kamerovom systéme. Štyri mesiace s tým štátne orgány, na ktoré sme sa poskladali, tak isto ako sme sa poskladali na ten kamerový systém, nič nerobia a po štyroch mesiacoch nám povedia, že to neurobili preto, lebo chceli prekvalifikovať skutkovú podstatu, ale to sa štandardne robí v priebehu trestného konania, to je jednoducho lživá a zavádzajúca odpoveď.

...

13:22 Pre mňa základným problémom dnes na Slovensku je rovnosť pred zákonom a nedostatok pracovných miest. O tej prvej veci som hovoril, k tej druhej ponúkam aktívnu pomoc slovenským podnikom na zahraničných trhoch tak, aby to prinášalo prácu pre ľudí tu doma.

...

13:54 Pre mňa je dôležité, aby v tom úrade bol človek, ktorý podá kompetentný výkon na ochranu ľudí a zároveň ktorý v tom štáte bude schopný zabezpečiť nejakú základnú rovnováhu. A zjavne nemôžeme mať rovnováhu, ak by prezidentom republiky bol člen alebo šéf jednej biznis politickej partie, ktorá dnes dominuje a myslím si, že naozaj potrebujeme rovnováhu a potrebujeme sa trochu pohnúť dopredu, vymaniť sa z toho začarovaného kruhu takzvanej smeráckej stability.

...

14:27 Práve preto sa uchádzam ja, pretože tú predstavu mám a chcem ponúknuť aktívnu službu. Čiže to je dnes moja ponuka ľuďom. Uchádzam sa o ich mandáta idem do toho súboja s otvorenými šancami.

14:51 Ďakujem pekne a všetkým prajem pekný deň.


Krátený záznam z rozhovoru
kandidáta na prezidenta Rada Procházku
s Braňom Závodským
v rádiu Expres

Súvisiace články:
0 komentárov:

Zverejnenie komentára