Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Vystúpenie na rokovaní MZ MČ Bratislava - Rača dňa 18. februára 2014

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

pri výstavbe chaty v lokalite „Saurisle“, na parcele vedľa mojej vinice, dochádza k zásahom do môjho pozemku, pretože Stavebný úrad MČ Bratislava - Rača ani po opakovaných upozorneniach a sťažnostiach na nečinnosť jeho pracovníkov neprinútil suseda-stavebníka dodržať podmienky stavebného povolenia a v určenej lehote postaviť na jeho pozemku plot. Stavebný úrad sa k zodpovednosti za tento stav nehlási.

Z uvedených dôvodov problém, pretrvávajúci už viac než rok, predkladám verejne na miestnom zastupiteľstve MČ a žiadam Vás a príslušné útvary MÚ o jeho posúdenie a vyriešenie. Podrobný opis objasňujúci podstatu a stav problému je prílohou môjho vystúpenia, do Vašich poslaneckých schránok som ho doručil včera 17. februára 2014. Tu len zhrniem svoj pohľad na celú záležitosť:

K zásahom do môjho pozemku dochádza opakovane a riešenie sa vlečie dlhé mesiace. Pracovníci MÚ nedbali na moje podnety a upozornenia, neplnili sľuby ani lehoty, sused-stavebník dodnes nesplnil podmienky uložené v stavebnom povolení a stavebný úrad sa tomu stavu nečinne prizerá. Hl. kontrolór napriek tomu nenašiel na činnosti pracovníkov stavebného úradu žiadne pochybenie a MÚ ma presviedča, že ide o susedský spor a odporúča mi riešiť ho na polícii a na súde...

Som presvedčený, že 1) sa nejedná o spor medzi mnou a susedom-stavebníkom, 2) zásahy do môjho pozemku sú dôsledkom pomalého, neprofesionálne a alibistického postupu pracovníkov stavebného úradu MÚ a 3) MÚ nechráni moje práva a svojou nečinnosťou mi spôsobuje majetkovú aj nemajetkovú ujmu.

Žiadam poslancov, aby 1) zaviazali vedenie MÚ a stavebného úradu napraviť tento nezákonný stav a 2) moje vystúpenie vrátane prílohy zahrnuli do zápisnice z rokovania MZ.


Bratislava 18. február 2014
Benedikt Žitný



Súvisiace informácie:

Výstavba chaty v lokalite „Saurisle“ - sled udalostí



16 komentárov:

 1. Zvyknete si, ze MU Raca stavebny urad vam zivot tak ako poniektorym bude zneprijemnovat aj nadalej ci uz svojou sikanou, alebo svojou necinnostou. Tu v Raci je to bezne a bude to aj nadalej, pokial sa nevymení tých pár skostnatelých pani ktore to v racianskom kotli na stavebnou urade cele varia tak, ako oni chcu. Ale natrafili na tvrdy oriesok a taku zodpovednost, aku im z toho ja vyvodim, sa budu divit. Nehovoriac o otom, ze sa bude vela ale fakt vela medializovat a vela veci este vyplava na povrch. Po kanaloch sa budu hambit chodit, nie to este medzi ludmi.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. pre Anonymný 21. februára 2014 6:53

  ocenil by som, keby komentáre s adresnou kritikou na prácu MÚ Rača boli neanonymné rovnako, ako je neanonymný článok Benedikta Žitného.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Bohužiaľ, v tomto prípade tento spor musí naozaj riešiť polícia. Tu už ide o občiansko-právny spor a dokazovanie merita veci. A už pri prvom kroku mala byť priznaná polície , kôli zadokumentovaniu.

  P.K.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. pre P.K. 21.2.2014 18:51

  vďaka za názor, no očami „prirodzenej spravodlivosti“ vidím vec tak, že žiadne dokazovanie merita veci by nebolo potrebné, keby si Stavebný úrad MÚ vynútil na susedovi autora článku dodržanie svojho vlastného rozhodnutia - postavenia plota v zmysle podmienok stavebného rozhodnutia.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. ... po konzultácii s autorom článku:

  B. Žitnému nejde v prvom rade o „dokazovanie“, že došlo k narušeniu jeho pozemku (to priznal aj jeho sused), ale o to, aby stavebník splnil podmienky stavebného povolenia a postavil plot. tým by sa do budúcnosti vylúčil opakovaný vstup suseda na pozemok B. Žitného. postavenie plota polícia vynucovať nemôže, to je kompetencia stavebného úradu a zároveň dôvod žiadosti / sťažnosti občana adresovanej miestnemu úradu.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. "Aby stavebnik splnil podmienky stavebneho povolenia a postavil plot" . Zo zakona nemozete nikoho nutit nieco postavit aj ked ma vydane stavebne povolenie. Ak nezacne dotycny stavat do dvoch rokov, stavebne povolenie mu zanika. A teraz mi unika uplne pointa o necinnosti a zodpovednosti stavebneho uradu. Nic v zlom Vazeny, ale v takomto pripade, treba aspon ovladat zakladne paragrafy stavebneho zakona.

  P.K.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. pre P. K. 25. 2. 2014 22:36

  tu nejde o nútenie niekoho, aby niečo postavil z nejakej ľubovôle.

  podmienku postaviť oplotenie stanovil stavebný úrad v ním vydanom stavebnom povolení. jej účelom bola o. i. ochrana oprávnených záujmov vlastníka susednej nehnuteľnosti:

  „... oplotenie ... bude budované tak, aby ... pri stavebných prácach neprišlo k zásahu do susedného pozemku“

  stavebník túto časť stavebného povolenia ignoroval, do susedného pozemku zasahoval a stavebný úrad tomu nečinne prizeral. v tomto je meritum problému.

  načo stavebný úrad dáva do svojich rozhodnutí podmienky, ak si nevie ich dodržanie vynútiť? nástroje na to snáď má, napr. zastavenie stavby či uloženie pokuty. alebo je stavebné povolenie len zdrap papiera a stavebník si môže robiť čo chce aj na úkor vlastníkov susedných nehnuteľností?

  verím, že takúto interpretáciu stavebného zákona nemyslíte vážne.

  OdpovedaťOdstrániť
 8. nielen pre P.K.

  odporúčanie ovládať aspoň základné paragrafy stav. zákona je správne,
  bolo by fajn ich teda rešpektovať a nepliesť rozum ľuďom neznalým zákona
  oveľa dôležitejšie je pozorne (pre)čítať, čo sťažovateľ uviedol
  konkrétne v druhom odseku, z neho je nad Slnko jasnejšie, že stavebník stavbu začal - dal zhotoviť oplotenie, aj keď inde ako mal určené, a vykonať zemné práce

  tvrdenie, že
  "Zo zakona nemozete nikoho nutit nieco postavit aj ked ma vydane stavebne povolenie."
  nie je plne pravdivé,
  ak súčasťou podmienok stav. povolenia je povinnosť zabezpečiť múrom a oplotením ochranu cudzieho vlastníctva, potom to nemá charakter povolenej stavebnej činnosti ako pri napĺňaní vlastného záujmu, ale nariadenia plnenia / povinnosti vo vzťahu k inému účastníkovi konania, ktorý má právo vynucovať také plnenie
  každé právoplatné povolenie, v ktorom sa uvádza povinnosť vybudovať stavbu spôsobilú samostaného užívania podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle správneho poriadku,
  ak ako súčasť stavebného povolenia pre stavbu chat(k)y je určené vybudovať múr soplotením a totonemá samostatneurčenú lehotu, potom platí, že túto podmienku je stavebník povinný splniť najneskôr do platnosti stavebného povolenia,
  ak tak nespraví, poruší podmienky povolenia,
  v takom prípade stav.úrad je povinný začať priestupkové konanie a uložiť pokutu
  okrem toho je povinný buď mu určiť ešte jednu lehotu naplnenie pod hrozbou exekúcie všetkého majetku, alebo nariadiť odstránenie povolenej stavby, prípadne jej časti, lebo nespĺňa zákonom a povolením určené podmienky, a uvedenie pozemkov do pôvodného stavu vrátane náhrady účelne vynaložených nákladov na ochranu vlastníctva na susedných pozemkoch, ktoré vykonal iný účastník konania

  OdpovedaťOdstrániť
 9. pre Vlado Dulla 26. 2. 2014 19:27

  vďaka za odborné posúdenie záležitosti a za fundovaný výklad k sťažnosti predostretej autorom článku.

  OdpovedaťOdstrániť
 10. nielen pre M.Š.

  problém pána Žitného nie je na SK nijakou raritou
  pokúša sa o riešenie, ktoré by sa mnohým zdalo logické, ale beda - naša legislatíva umocnená samozvanými odborníkmi v podmienkach územnej samosprávy

  činnosť stavebného úradu je súčasťou preneseného výkonu štátnej stavebnej správy
  táto nepodlieha kontrole orgánov obce / mesta / mestskej časti, iba orgánu miestnej štátnej správy alebo aj rečou zákona je v pôsobnosti odvolacieho orgánu - teraz Okresný úrad v sídle kraja
  kontrolór mestskej časti by mal poznať zákony a riadiť sa nimi, nemá oprávnenie kontrolovať výkon činností stavebného úradu, resp. jeho vyjadrenie o neporušení predpisov ľuďmi, ktorí zabezpečujú odborné činnosti stavebného úradu, nemá hodnotu ani minuloročného snehu
  okrem toho, z odborného hľadiska kecal, z vyjadrenia je zrejmé, že sa problematike vôbec nerozumie
  sťažovateľ,. ak chce dosiahnuť svoj zámer a byť úspešný, musí podať podnet Okresnému úradu v Bratislave, mohlo by aj Okresnej prokuratúre Ba III,
  pokiaľ si s tým nevie rady, môže ma kontaktovať na vladodu@gmail.com
  pokúsim sa mu pomôcť, podobne ako som už pomáhal stovkám iným

  OdpovedaťOdstrániť
 11. pre Vlado Dulla 26. februára 2014 22:47

  rozumiem tomu správne, že keď stavebný úrad miestneho úradu nevymáha plnenie svojich vlastných rozhodnutí, že sa naň občan obracia úplne zbytočne a že musí ísť bonzovať na Okresný úrad v sídle kraja alebo na Okresnú prokuratúru, aby sa domohol nápravy? neznie to trochu ako právny cirkus a trotlizmus?

  srdečná vďaka za ponuku právnej pomoci, oznámim ju autorovi článku.

  OdpovedaťOdstrániť
 12. pre M.Š.

  bolo správne, že sa obrátil na stavebný úrad, lebo on je nositeľom úloh výkonu rozhodnutí v 1. stupni, taktiež je určený na konanie v 1. stupni na základe oznámenia, že na stavbe sa nepostupuje podľa právoplatného stav. povolenia, rovnako ten je určený, aby konal v 1. stupni na základe oznámenia, že niekto stavia na cudzom pozemku bez súhlasu jeho vlastníka,
  Okresný úrad je odvolacím orgánom, ktorému je určené kontrolovať činnosť stavebných úradov v 1. stupni, naprávať ich chyby a konať namiesto nich, ak sú nečinné

  OdpovedaťOdstrániť
 13. Vlado,

  takže je to chvalabohu inak a pre občana povzbudivejšie: 1) obrátiť sa na stavebný úrad je kóšer, 2) nekonanie (nečinnosť) SÚ je znakom jeho zlyhania, 3) obrátiť sa na odvolací okresný úrad je legitímny krok občana a visačka „kvality“ práce stavebného úradu.

  na ceste k náprave je už len maličká prekážka: že šéfovský tandem račianskeho SÚ Virsíková - Pilinský celú vec vidí inak než zákon a občana hľadajúceho spravodlivosť „doma“ radšej preháňa po čertoch-diabloch.

  OdpovedaťOdstrániť
 14. Miro,

  tí dvaja predstavujú iba zdržanie na ceste za nápravou
  ak Račanom bude záležať na skrátení takej cesty, či na prevencii pred nutnosťou vôbec na takú cestu sa vydať, budú na jeseň voliť iného kandidáta na starostu a ten môže šéfku SÚ poslať raz prevždy do zabudnutia
  je plne vo Vašich rukách, aby ste si vybrali zodpovedných ľudí do takých významných postov

  OdpovedaťOdstrániť
 15. Vlado,
  máš pravdu a verím, že na jeseň sa presne toto udeje.

  OdpovedaťOdstrániť
 16. Verit je malo. Treba sa aj aktivne podielat na tom,aby sa fantomova zelena strana nedostala uz nikdy na ziadny MU. A nielen v Raci. To co sa deje uz stvrty rok v Raci nech je racanom mementom!

  OdpovedaťOdstrániť