Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Stavby, ich vlastníctvo a užívanie a vybrané vzájomné vzťahy s dôrazom na obranu proti nekalým praktikám pri prevode vlastníctva pozemkov a stavieb.

Pred časom som reagoval na článok V Bratislave tiká časovaná bomba. Na prípade „Šajby“ by som rád ilustroval, že niektoré aspekty obrany proti realitným špekulantom sú dôležité viac a niektoré menej a tiež že plnenie povinností, alebo ak niekto chce riešiť problémy, vždy patrí do pôsobnosti nejakého orgánu verejnej moci.

Každá stavba má vlastníka. Rozostavaná, dokončená, aj nezapísaná v katastri nehnuteľností. Aj neskolaudovaná. Niekedy nie je všeobecne jasné, kto konkrétne má povinnosti vlastníka stavby, ale pri správnych otázkach na správnych miestach by nemalo byť ťažké zistiť skutočný stav. Stavby (budovy, ich príslušenstvo, inžinierske siete, komunikácie) na Šajbách sú dokončené a užívané ± 20 rokov. Za normálnych okolností mali mať kolaudačné rozhodnutia (užívacie povolenia) a mali byť odovzdané nielen do užívania, ale aj do majetku a správy jednotlivým subjektom. Ak sa tak nestalo, tak voči tým, ktoré nie sú odovzdané a prevzaté hlavným mestom alebo prevádzkovateľom verejnej siete, povinnosti vlastníka stavby v zmysle § 86 stavebného zákona bremenom účelovej investorskej organizácie, ktorá ich prevzala od zhotoviteľa ako riadne dokončené. Z toho sa odvíja povinnosť udržiavať každú takú stavbu na náklady investorskej organizácie alebo toho, pre koho stavbu obstarala. V žiadnom prípade nie na náklady vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch, pre ktoré dané stavby plnia funkciu dopravného vybavenia a technického vybavenia územia. Doterajšia prax v podobe žmýkavania vlastníkov, akoby to boli domové prípojky, sa takmer nelíši od bezdôvodného obohatenia či vydierania. Vlastníci dotknutých bytoviek sú jednoznačne poškodzovaní, lebo pri poruchách verejných rozvodov musia platiť opravy cudzieho majetku.

V súvislosti s tým je na mieste otázka, či niekto nepácha podvod, či nepoškodzuje ich práva a tiež či sa na ich úkor bezdôvodne neobohatil. Na posúdenie trestnosti a nezákonnosti máme zriadené prokuratúry a súdy. Preto treba využiť ich „služby“, nech sa vlastníci bytoviek i verejnosť dozvie, čo si o tom myslia z našich daní platení strážcovia zákonnosti. Ak je reč o zákonnosti, na prokuratúru sa treba obrátiť aj z dôvodu vážnych pochýb o legálnosti prevodov vlastníctva niektorých stavieb, napr. parkovacích miest. Vlastné „vyšetrovanie“ zástupcami vlastníkov bytoviek nemôže navodiť obrat. Ich súperi uznávajú iba úradné akty.

Podmienkou užívateľnosti bytovej budovy sú dokončené prístupové cesty, ktorými sa napája na ďalšie pozemné komunikácie. Jej pripojenie musí spĺňať aj požiadavky na parkovanie. Pokiaľ nie je bytová budova na oplotenom pozemku alebo v uzavretom areáli, celé jej dopravné napojenie má mať charakter verejnej komunikácie, a to aj vtedy, ak by prístupová cesta prešla do vlastníctva súkromnej (fyzickej / právnickej) osoby. To by bolo možné, ak cesta nie je miestnou komunikáciou, ale účelovou. V zmysle zákona aj účelová komunikácia v súkromnom vlastníctve môže byť určená na užívanie verejnosťou.

Podľa zákona vlastníci a správcovia pozemných komunikácií sú povinní udržiavať ich v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Preto rozhoduje účel, ktorý uvedeným stavbám vyplýva zo schválenej dokumentácie a povolení. Mali by ich mať stavebný úrad a tiež vlastník. Novému ich mal odovzdať predchodca. Ak sa nezachovali, podľa zákona platí, že stavba je určená účelu, na ktorý je svojím stavebnotechnickým usporiadaním vybavená. Ak vybavenie stavby nasvedčuje viacerým účelom, predpokladá sa, že stavba je určená účelu, na ktorý sa užíva bez závad. Na aký účel sa stavba užíva, by vedela dosvedčiť tisícka svedkov. Táto problematika patrí do pôsobnosti cestného správneho orgánu a stavebného úradu. V Bratislave je nimi príslušná mestská časť (Rača).

Je najvyšší čas prestať zahadzovať sa a špiniť si ruky s rôznymi špekulantmi a podať kvalifikovaný podnet, nech mestská časť musí začať príslušné správne konania a starosta ako štatutárny orgán oboch správnych orgánov môže ukázať, ako mu záleží na ochrane verejných záujmov, zákonných nárokov a oprávnených záujmov občanov v Rači.

Vladimír Dulla
člen ZOMOS

13 komentárov:

 1. Vlado,
  rád by som sa spýtal, aké finančné príp. iné náklady a riziká vznikajú občanom, ktorí dajú podnet na prokuratúru? Je z hľadiska váhy podnetu a spôsobu jeho riešenia rozdiel medzi podnetom fyzickej a právnickej osoby?

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Miro,
  v súvislosti s podaním prokuratúre občania majú náklady na listový papier, obálku a poštovné, ak nezanesú osobne, ak zanesú osobne do podateľne, tak aj cestovné, ak to nemajú po ceste pri inej príležitosti,
  riziká neznášajú žiadne, ak dávajú podnet na preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutí, toto právo im zaručuje ústava a zákon o prokuratúre,
  medzi podaním fyzickej osoby a právnickej osoby ústava ani zákon nerozlišuje
  spôsob riešenia by mal vyplývať z obsahu a následných zistení OČTK

  OdpovedaťOdstrániť
 3. A riziká ? Čo ak sa po niekolko ročnom vyšetrovaní, počas ktorého budú odopierané práva "majitela" preukáže, že v práve bol on, kto mu uhradí prípadnú spôsobenú škodu ? Nebude ju môcť vymáhať od toho na koho podnet sa vyšetrovanie začalo ?

  OdpovedaťOdstrániť
 4. každý, kto sa domnieva, že mu bola spôsobená škoda, môže sa domáhať náhrady, musí preukázať jej objektívnu existenciu, príčinnú súvislosť medzi skutkami a následkom, označiť škodcu,
  škodu možno spôsobiť iba porušením povinností, teda nekonaním alebo nesprávnym konaním / postupom orgánu / úradnej osoby, verejného činiteľa,
  to nie je prípad občana, ktorý podáva podnet na preskúmanie dodržania zákonnosti postupu a rozhodnutia niektorého z orgánov vykonávajúcich verejnú správu,
  v takom prípade o vyšetrovaní, začatí, priebehu a trvaní nerozhodol občan, ale štátny orgán na to zriadený a splnomocnený zákonom,

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Otazka znie, kto zaplati skodu, ktora vznikla tym, ze pocas vysetrovania nebude moct majitel vyuzivat svoju nehnutelnost , ak vysledok vysetrovania bude v prospech 'majitela'. Statny organ, ci obcan na podnet ktoreho sa vysetrovanie zacalo ? Ci mate pocit ze podnikatela mozete len tak niekto bez toho aby znasal nasledky ? ( narazam napriklad na preukazatelny usly zisk a pod.)

  OdpovedaťOdstrániť
 6. niekto je natvrdlý?
  trestné konanie pri podozrení na nezákonnosť postupu či rozhodnutia nie je o bránení využívať vlastníctvo fyzických či právnických osôb,
  býva prospešné čítať zákony, úpravy o škode má Občiansky zákonník,
  bolo by lepšie nenarážať, mohla by sa naraziť hlava
  lepšie by bolo pozorne čítať článok, ku ktorému sa píšu komentáre, autor píše veľmi správne a zrozumiteľne
  - Vlastné „vyšetrovanie“ zástupcami vlastníkov bytoviek nemôže navodiť obrat. Ich súperi uznávajú iba úradné akty.
  - Je najvyšší čas ... podať kvalifikovaný podnet, nech mestská časť musí začať príslušné správne konania ...
  je to o informáciách akým zákonným spôsobom možno docieliť, aby oprávnené orgány konali v súlade s verejnými záujmami ako ich uvádzajú príslušné zákony,
  slovo vyšetrovanie je v úvodzovkách a len v súvislosti s činnosťou zástupcov vlastníkov v minulosti,
  v súvislosti s mestskou časťou ako orgánom vydávajúcim rozhodnutia, osvedčenia atď. uvádza jasne typ konania - správne,
  v takých sa nevyšetruje, chce to čítať zákony, môže to preventívne pôsobiť, a nielen na právne povedomie

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Ako sa tak pozeram, tak panko nie su pravnik, ale dalsi z chytrakov ktori si precitaju zakon a vylozia po svojom. A ked su presvedceny o svojej pravde tak ju idu sirit medzi ostatnych a je im jedno ze su to nezmysly...

  OdpovedaťOdstrániť
 8. ad Anonymný 21. júna 2013 15:57
  škoda, že príspevok je nepodpísaný a hlavne bez argumentov: takto znie skôr ako zlomyseľnosť zasiahnutého špekulanta než ako vklad znalca do diskusie.

  OdpovedaťOdstrániť
 9. re: 21. jún 2013 15:57
  nie každý má doktorát z používania krištáľovej gule ako oni a k tomu zaiste ešte najmenej tri z rôznych právnych odvetví,
  nemožno sa diviť, že hneď poznali, že autorstvo patrí pánkovi bez právnického vzdelania, teraz je každému jasné, že 18. júna o 0:26 aj 15:06 kládli otázky čisto v záujme ušľachtilého zámeru rozšíriť poznanie adresáta, samozrejme samoštúdom, lebo oni majú v tom už dávno jasno a iba potrebovali precvičiť si prstoklad,
  preto nemožno pochybovať, že aj chyby v písaní sú zámerné, lebo vzdelanec ako oni určite ovláda bezchybne nielen právo, ale aj slovenčinu a popri nej niekoľko ďalších jazykov, ale zo skromnosti im vlastnej ako Talianovi tichosť, Španielovi spoľahlivosť, Portugalcovi vytrvalosť, Grékovi usilovnosť, Rumunovi čestnosť, Poliakovi pravdovravnosť, Rusovi triezvosť, Nemcovi zábavnosť, Čechovi bohabojnosť a maďarskému šľachticovi šetrnosť to oni maskujú, aby netrčali z davu, všakže?

  OdpovedaťOdstrániť
 10. Hlavne ze tu pani su tazky znalci, skoda ze ich profesionalita a objektivita su len pojmy, ktore im aj tak nic nehovoria. Jednoducho su to obcania ktorych zivi to ze mozu robit niekomu zle, hlavne na priek. skuste sa zamysliet za akych okolnosti boli postavene Vase obydlia a ako by sa vam pacilo keby niejaky vychytralci isli proti vam. pani, neurazte sa,ale ste presne tie typy, ktore nemaju v meste co robit. odstahujte sa niekam na lazy a z dialky pozorujte, ako sa buduju mesta,hlavne sa nestarajte, uzivajte si svoje lazy. keby vsetci rozmyslali ako vy, zili by sme dodnes v jaskyniach, a potravu by sme si museli lovit.

  OdpovedaťOdstrániť
 11. ad Anonymný 23. júna 2013 9:24

  Príspevok je skvelou ukážkou umenia nemožného: v tak dlhom komentári nedať ANI JEDINÝ ARGUMENT je fakt umenie :D.

  Pozoruhodné je, že rovnaké riešenie - odsťahovať sa na vidiek - odporúča Račanom aj Ing. arch. Kállay, autor projektu Račany Rosso a čulý realitný podnikateľ:

  http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=K%E1llay&MENO=Karol&SID=0&T=f0&STR=1

  OdpovedaťOdstrániť
 12. Seria anonymnych príspevkoch charakterizuje stav našej chorej spoločnosti. Každy ma síce nazor a nie každý chce byť identifikovatelny.

  OdpovedaťOdstrániť
 13. prvé naše (moje ako dieťa) obydlie bolo postavené riadne ako sa sluší a patrí
  pekne po poriadku, najprv dohoda a kúpa pozemku od jeho legálneho vlastníka, potom (pred)projektová príprava, rokovania so všetkými susedmi a ich súhlasy, až potom súhlasy a povolenie orgánov, nakoniec výstavba a kolaudácia,
  keď som o tom počul rozprávať vtedajších profíkov, tak sa mi to veľmi páčilo, všetko pekne zapadalo jedno do druhého a výsledok som videl a denne užíval spolu s inými, aj to prispelo k zamilovaniu sa do stavariny a túžbe preniknúť do jej tajomstiev,
  druhé naše (moje ako dospeláka) obydlie bolo pripravované za podobných okolností, s tým, že rokovania so susedmi neboli, v čase (pred)projektovej prípravy ešte neboli, pozemky široko-ďaleko mali iba jedného vlastníka - čs. štát,
  ak by som sa rozhodol pre tretie a malo by sa začať od "základov", tak by som to prenechal iným profíkom, práve preto, aby som sa vyhol osobnej angažovanosti, ak niekto chce neobjektívnosti,
  netuším ako sa dá názormi, radami robiť zle, ale nechám sa poučiť, len by som žiadal aspoň takú konkrétnosť, akú som použil v článku,
  za seba pokojne vyhlasujem
  neživí ma robenie zla,
  tento mesiac sa naplnilo 35 rokov slúženia ľuďom, v stavebníctve - výrobné a investorské organizácie, ak som niekomu robil "zle", bolo to vždy v záujme dodržania kvality stavby a stavebného zákona,
  hoci som zo stavebníctva odišiel, pomáham ako viem,
  ak niečo potrebujú, pokúsim sa vysvetliť, poviem svoj názor, odkážem na odbornú literatúru, prípadne normu / zákon,
  v posledných rokoch ma oslovujú takí ľudia, ktorým druhí robia zle a ktorých nechránia úrady ako by mali,
  ak by sa to nedialo, mal by som veľa voľného času a nebolo by treba písať články ako je ten, ku ktorému teraz diskutujeme,
  nevydávam sa za znalca, ale v problematike stavebného zákona sa po desiatkach rokoch oprávnene cítim ako ryba vo vode,
  posúdenie objektivity prenechávam iným,
  a ťažký? to som, v tom máte pravdu, aj váha to potvrdzuje :-)
  pozdravuje autor článku

  p.s. aj by som sa prihlásil pod vlastným menom a priezviskom, ale akosi to neviem

  OdpovedaťOdstrániť