Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

1
Právo na zdravé životné prostredie je ľudské právo. Neexistencia podrobnej územno-plánovacej dokumentácie v mestskej časti Bratislava-Rača na úrovni zón až na úroveň jednotlivých parciel vedie ich vlastníkov k navrhovaniu umiestnenia nevhodných stavieb a v mnohých prípadoch prebiehajú konania, ktoré sú v rozpore s verejnými záujmami. Mestská časť Rača nedokáže účinne tento záujem obhajovať.
Z dôvodu nedostatku príslušných regulatívov vznikla aj na pozemku medzi Hagarovou 17 a 19 situácia s navrhovanou nevhodnou stavbou. Verejné orgány, či už vážne, alebo formalisticky, rozhodujú o umiestnení stavby či výrube stromov v stabilizovanom území uprostred architektonicky uzavretého obytného súboru na Hagarovej ulici. Na pozemku v priestore medzi týmito domami č. 17 a 19 by mal podľa plánov investora predložených na konanie o stavebnom povolení vyrásť osemposchodový dom s troma podzemnými podlažiami. Stavebná jama v tesnom susedstve týchto domov sa má vybagrovať do hĺbky 12 metrov a majú sa odtiaľ vyviezť desiatky tisíc ton zeminy.
Stovky ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú, podali námietky proti umiestneniu stavby na tomto pozemku. Títo ľudia situáciu na mieste dokonale poznajú z každodennej skúsenosti a vedľajšie pozemky tvoria ich životné prostredie. Je nepochopiteľné, že ich stanovisko a námietky možno aj neakceptovať.
Hazardovanie s krajinou v bezprostrednej blízkosti doterajšej zástavby v Rači je nepochopiteľné aj zo širšieho hľadiska. Každý zásah do krajiny, ktorého dôsledky sú porovnateľné alebo presahujú dĺžku ľudského života, by sa mal starostlivo zvážiť, každý výrub stromu, ktorý rástol desiatky rokov významne narušuje prírodné prostredie v našom okolí. Treba sa zamyslieť nad tým, že príslušné orgány nedokážu jednoznačne odmietnuť výrub stromov, likvidáciu plôch zelene, ktorá plní krajinotvornú a termoregulačnú funkciu. Konkrétne v priestoroch medzi obytnými domami na Hagarovej ulici, kde sú stromy a kríky, ktoré plnia dôležité a nenahraditeľné funkcie v životnom prostredí tamojších obyvateľov.
Miestna samospráva Rače neuplatňuje svoje samosprávne právomoci a nepožaduje od príslušných miest Hlavného mesta SR Bratislava odôvodnené vysvetlenie, prečo na jednej strane potvrdzujú, že opúšťajú politiku prípustnosti 15 percentnej dostavby, ktorá bola zakotvená v staršej verzii územného plánu a na druhej strane prijímajú stanoviská, ktoré naďalej v tejto politike pokračujú.


Ing. Petra Figuschová

Touto petíciou vyzývame, aby Miestna časť Bratislava-Rača a Hlavné mesto SR Bratislava riešili túto situáciu, ktorá vznikla v minulosti reštitúciou vnútrosídliskových údajne nezastavaných parciel a aby boli vlastníkom poskytnuté náhradné pozemky. Ak teda takýto stav vznikol pochybením orgánov verejnej správy, je aj ich zodpovednosťou tento stav napraviť. Taktiež vyzývame samosprávu Rače, ktorej patria právomoci v zmysle demokratických pravidiel subsidiarity, aby tieto záležitosti na svojom území detailne riešila a obstarala územný plán zón.

1.      Ak s petíciou súhlasíte, vytlačte si ju prípadne sa zapojte sa do zbierania podpisov v svojom okolí.
2.      Pri podpisovaní je potrebné dohliadnuť, aby podpisujúci nepoužívali skratky, napr. BA namiesto Bratislava. 
3.      Povinné položky sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a vlastnoručný podpis. 
4.      Podpísať môže každý občan SR, bez ohľadu na vek a miesto trvalého bydliska.
5.      Vyplnené hárky je možné zasielať resp. odovzdať ktorémukoľvek členovi petičného výboru osobne, prípadne do poštovej schránky na adresách uvedených na podpisovom hárku.

Hagarova 17 - 19, súčasný stav


Hagarova 17 - 19, čelný pohľad a pôdorys


Hagarova, rozvinutý pohľad


Hagarova, pohľad z vinohradov


Hagarova 17 - 19, stav v roku 2010


Vytlačte / stiahnite si podpisový hárok a leták petície: 

1 komentárov:

  1. Hlavne ze sa vsade prezentuju krasne projekty ako byvanie v Raci v blizkosti prirody...a pritom to sami svojou vystavbou likviduju. Ale velmi radi to pouziju na svojich bilboardoch.
    Z tohto celeho mam taky pocit, ze miestny urad nemoze nic zablokovat, len vsetko povolovat a to co je cierna stavba, len tolerovat. Na co nam vlastne teda su?

    OdpovedaťOdstrániť