Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

Letisko M. R. Štefánika má záujem o zaistenie územnej rezervy na výstavbu paralelnej vzletovej a pristávacej dráhy s dráhou 13-31 a predĺženie existujúcej dráhy. Po uvedení novej, paralelnej dráhy do prevádzky má byť postupne dráha 04-22 (smer Zlaté Piesky – Ivanka pri Dunaji) uzavretá a využívaná iba ako rolovacia dráha, prípadne odstavná plocha.Vzhľadom k okolitej zástavbe ako aj z letovo-prevádzkových dôvodov je nová paralelná dráha navrhovaná vo vzdialenosti 1 500 m od súčasnej dráhy 13-31 tak, aby bolo umožnené aj pristávanie lietadiel zo smeru ponad Malé Karpaty.
Predĺžením dráhy 13-31 o 410 m smerom k Malému Dunaju sa dosiahne dĺžka dráhy 3 600 m, čo umožní splnenie požiadavky na maximálny dolet veľkokapacitných lietadiel kategórie E (B747) pri maximálnej vzletovej hmotnosti, čím sa letisko Bratislava môže stať alternatívou aj pre prepravcov tovaru.
Novovzniknutý priestor medzi dráhami má slúžiť na budúci rozvoj osobnej ako aj nákladnej leteckej dopravy. Súčasťou má byť výstavba nového Cargo terminálu, hangárov, skladových a kancelárskych priestorov na území s rozlohou 100 ha, v IV. kvadrante letiska.
Bratislavské letisko má záujem o pevné zastúpenie na trhu leteckej dopravy v Európe. Prevádzkovateľ vidí jeho potenciál najmä v oblasti nákladnej leteckej prepravy a opravárenstva.
Podľa prevádzkovateľa letiska je navrhované riešenie príspevkom k ZLEPŠENIU životného prostredia znížením hlukovej záťaže v Ivanke, Vrakuni a Moste pri Bratislave.
Rozvojové zámery, ako strategický materiál, ani navrhovaná konkrétna činnosť, neprešli žiadnym posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Konštatovanie, že realizácia tretej dráhy bude príspevkom k zlepšeniu životného prostredia, je zavádzajúca a nezainteresovanú odbornú i laickú verejnosť môže viesť k mylným záverom, že je všetko v poriadku. Je našim právom požadovať spravodlivý proces a včasne a účinne zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia od prípravy až po schvaľovanie strategických dokumentov, vrátane nového Územného plánu Bratislavského samosprávneho kraja, kde je územná rezerva na paralelnú dráhu navrhovaná.

RNDr. Anna Zemanová
poslankyňa Z BSK volebný obvod Rača, Vajnory

Zdroj: Rozvojové projekty Letiska M. R. Štefánika, BTS, 2011


Súvisiace články:
1 komentárov:

  1. Vyjadrenie prevádzkovateľa letiska, že navrhované riešenie je príspevkom k ZLEPŠENIU životného prostredia znížením hlukovej záťaže v Ivanke, Vrakuni a Moste pri Bratislave, je typická ukážka účelovej polopravdy. Zamlčanie druhej polovice pravdy je nielen zavádzajúce, ale priamo nehanebné.

    OdpovedaťOdstrániť